Články a názory

25.09.2018 16:34

Teze k "80.VÝROČÍ MNICHOVSKÉ ZRADY A JEJÍ DOPADY PRO ČECHY, MORAVU A SLEZSKO."

Úvodem:         Téma je cíleně zaměřeno  na  jednu z nejkontroverznějších událostí v moderních dějinách našeho státu a na její hustě medializované 80.výročí. Cílemúvodního slova k následné debatě není přesvědčit posluchače  o...

—————

27.06.2018 15:49

Vztah mezi státním zřízením a Indexem vnímání korupce (CPI)

  Autor: MUDr. Marek Horák   Následující studie není míněna jako vědecká práce, nemá ambice být publikována či citována. Přesto jsem se v ní snažil o zachování maximální míry objektivity, bez aplikace subjektivního pohledu monarchisty. Rád bych ji nicméně alespoň několika větami...

—————

11.05.2018 23:36

Teze k tématu k V.tematické středě : "400.výročí vzniku a 370.výročí ukončení třicetileté války 1618-1648..."

"400. VÝROĆÍ VZNIKU  A  370.VÝROĆÍ UKONČENÍ TŘICETILETÉ VÁLKY  - aneb jiráskovská dogmata versus objektivní historická realita."   Úvodem.      V květnu si naše veřejnost připomene 400.výročí vzniku Třicetileté války a v říjnu nebo listopadu bude připomínáno...

—————

21.04.2018 13:25

IV. tématická středa

VLASTIMIL VONDRUŠKA   Obsahem přednášky tématické tředy SMB 18.4.2018 bylo shrnutí postojů Vlastimila Vondrušky k vnitřním i vnějším aktuálním problémům společnosti, zveřejněným v knize "Breviář pozitivní anarchie". Přednášku s následující besedou provedl lektor Dr. Luděk Šubert pod poněkud...

—————

01.02.2018 13:38

Deset důvodů pro monarchii

Otázky, na které chce tento text hledat odpověď, zní: V čem je monarchie lepší či správnější než republika? Může monarchie koexistovat s moderní demokracií jinak než jen jako symbol bez konkrétního politického obsahu a pravomocí? Je myšlenka monarchie vůbec legitimní v současné době,...

—————

20.01.2018 09:17

OBJEKTIVNÍ ZHODNOCENÍ 100. VÝROČÍ POSLEDNÍHO ROKU VELKÉ VÁLKY 1914–1918

Úvodem Právě vstupujeme do jednoho z hlavních roků tradičních tzv. „velkých osmiček“, kdy po celý tento rok i v letech dalších bude naše veřejnost cíleně masírována „oficiálním“ výkladem událostí zejména roku 1918, tedy ukončení 1. světové války, rozpadu Rakouska-Uherska a vzniku Československé...

—————

09.01.2018 13:33

Pietní vzpomínka na našeho skutečného vojenského velikána

Právě jsme snad správnou nohou vkročili do jubilejního roku 2018. Jedni budou spolu s mocenskými médii a pod jejich taktovkou vzpomínat 100. výročí kontroverzního masarykovského republikánského puče a svržení naší skutečné legitimní vlády, jiní – a bude nás zatím pohříchu míň – si bez okázalé...

—————

19.12.2017 13:27

Optimistické vánoční pohlazení monarchistické duše

Už jsme si zvykli, že dobrých zpráv bývá poslední dobou dost poskrovnu a tak je vítáno vše, co dokáže pohladit republikou usouženého monarchistu po duši. Na první i druhý, či dokonce třetí pohled  to vypadá, že veřejnost zemí Koruny české pustila se zřetele slavnou minulost královských Čech,...

—————

17.11.2017 14:02

Dobročinné akce moravské šlechty po roce 1918 - Křenovice 16. listopadu 2017

Byl to pro nás prubířský kámen lektorky, se kterou jsme neměli dosud žádnou zkušenost. Byl jsem velmi překvapen jak celkovým projevem, tak erudicí i duchovní hloubkou, se kterou se sestra Františka prezentovala. Žádná tichá, a v klidu kláštera dřímající osobnost. Naopak – suverénní, bez problému a...

—————

11.10.2017 18:38

Karel I. a Janáčkova Její pastorkyňa

Před koncem tohoto měsíce, přesněji 26. října, se v diecézní katedrále sv. Petra a Pavla v Brně uskuteční slavnostní mše svatá k připomenutí a uctění památky JCKV blahoslaveného Karla I., posledního rakouského císaře (1887–1922). Jako moravský markrabě měl Karel I. k moravskému regionu úzký vztah a...

—————