Články a názory

08.05.2019 19:02

"BYLA BITVA U LIPAN PŘED 385 LETY SKUTEČNĚ NÁRODNÍ TRAGEDIÍ?“

BYLA BITVA U LIPAN PŘED 385 LETY SKUTEČNĚ NÁRODNÍ TRAGEDIÍ .pdf

—————

22.03.2019 11:41

Restaurační pokusy JCKV Karla I. v Uhrách

Autor:  MUDr. Marek Horák V roce 1921 podnikl exilový císař a král Karel I. dva pokusy o návrat na uherský trůn. Oba skončily neúspěchem, druhý pak přímo vedl k jeho internaci na Madeiře, kde našel předčasnou smrt. Dodnes jsou tyto pokusy často prezentovány jako doklad Karlovy...

—————

22.02.2019 13:22

Report z přednášky " Životní příběh JCKV Josefa II."

"Nečekaný zájem o životní příběh císaře, českého a uherského krále a moravského markraběte, kontroverzního Josefa II."        takto pojatou tématiku předložil veřejnosti ve své přednášce vinohradský pan místostarosta, Bc.Michal Krejsa. Do posledního místečka, více...

—————

05.01.2019 21:09

Cesta k rozpadu habsburské říše a vzniku RČS roku 1918

Cesta k rozpadu habsburské říše a vzniku RČS roku 1918   Při debatách o tom, k čemu došlo na podzim 1918 ve středoevropském prostoru, se často setkáváme s frázemi typu „Češi se odtrhli od Rakouska“. To je spojeno s představou, že habsburskou říši tvořilo primárně malé...

—————

25.09.2018 16:34

Teze k "80.VÝROČÍ MNICHOVSKÉ ZRADY A JEJÍ DOPADY PRO ČECHY, MORAVU A SLEZSKO."

Úvodem:         Téma je cíleně zaměřeno  na  jednu z nejkontroverznějších událostí v moderních dějinách našeho státu a na její hustě medializované 80.výročí. Cílemúvodního slova k následné debatě není přesvědčit posluchače  o...

—————

27.06.2018 15:49

Vztah mezi státním zřízením a Indexem vnímání korupce (CPI)

  Autor: MUDr. Marek Horák   Následující studie není míněna jako vědecká práce, nemá ambice být publikována či citována. Přesto jsem se v ní snažil o zachování maximální míry objektivity, bez aplikace subjektivního pohledu monarchisty. Rád bych ji nicméně alespoň několika větami...

—————

11.05.2018 23:36

Teze k tématu k V.tematické středě : "400.výročí vzniku a 370.výročí ukončení třicetileté války 1618-1648..."

"400. VÝROĆÍ VZNIKU  A  370.VÝROĆÍ UKONČENÍ TŘICETILETÉ VÁLKY  - aneb jiráskovská dogmata versus objektivní historická realita."   Úvodem.      V květnu si naše veřejnost připomene 400.výročí vzniku Třicetileté války a v říjnu nebo listopadu bude připomínáno...

—————

21.04.2018 13:25

IV. tématická středa

VLASTIMIL VONDRUŠKA   Obsahem přednášky tématické tředy SMB 18.4.2018 bylo shrnutí postojů Vlastimila Vondrušky k vnitřním i vnějším aktuálním problémům společnosti, zveřejněným v knize "Breviář pozitivní anarchie". Přednášku s následující besedou provedl lektor Dr. Luděk Šubert pod poněkud...

—————

01.02.2018 13:38

Deset důvodů pro monarchii

Otázky, na které chce tento text hledat odpověď, zní: V čem je monarchie lepší či správnější než republika? Může monarchie koexistovat s moderní demokracií jinak než jen jako symbol bez konkrétního politického obsahu a pravomocí? Je myšlenka monarchie vůbec legitimní v současné době,...

—————

20.01.2018 09:17

OBJEKTIVNÍ ZHODNOCENÍ 100. VÝROČÍ POSLEDNÍHO ROKU VELKÉ VÁLKY 1914–1918

Úvodem Právě vstupujeme do jednoho z hlavních roků tradičních tzv. „velkých osmiček“, kdy po celý tento rok i v letech dalších bude naše veřejnost cíleně masírována „oficiálním“ výkladem událostí zejména roku 1918, tedy ukončení 1. světové války, rozpadu Rakouska-Uherska a vzniku Československé...

—————