Články a názory

19.01.2016 14:04

VELCÍ ŘEZNÍCI VELKÝCH JATEK VELKÉ VÁLKY

  Úvodem   Na jaře roku 1916 začíná třetí etapa Velké války 1914–1918, nazvaná historiky „Velká jatka“. Jde o logickou vývojovou návaznost na dvě předchozí období, tedy „Válku iluzí“ (1914) a „Slepé uličky“ (1915). Ona „Velká jatka“ vrcholí v létě roku 1917. Jde o obsáhlé období, takže...

—————

18.01.2016 14:51

Památce Adama Víta, hraběte Bubna z Litic

  Klid a mír Vaší duši, vzácný a urozený příteli   S hlubokým zármutkem jsem si přečetl na čerstvé stránce Aristokratického klubu, že v neděli 10. ledna L. P. 2016 si Bůh k sobě povolal urozeného pána a mého vzácného přítele, Adama Víta, hraběte Bubna z Litic. Byl mu dopřán jak dlouhý (89...

—————

09.01.2016 15:47

Zemřel Richard Mořic Belcredi

  Původem lombardskému rodu Belcredi patřil tvaroženský velkostatek od roku 1819 až do parcelace v roce 1926. Eduard Belcredi jej zdědil po příbuzném své matky, bezdětném Františku Josefovi z Freyenfelsu. Rod Belcredi se významně zapsal nejen do historie Moravy, ale i do historie naší...

—————

07.01.2016 08:50

TŘÍKRÁLOVÉ PROHLÁŠENÍ MNK 2016

  MORAVSKÝ NÁRODNÍ KONGRES  Nám. Karla IV. č. 24, 628 00 Brno, Morava, ČR 420+511 112 122, e-mail: imorel@seznam.cz     TŘÍKRÁLOVÉ PROHLÁŠENÍ MNK 2016   k senátorům Senátu a k poslancům Poslanecké sněmovny Parlamentu  České republiky.     Vážené poslankyně a...

—————

26.11.2015 12:48

LISTOPAD – MĚSÍC, KTERÝ ŘÍMSKO-NĚMECKÝM ČI RAKOUSKÝM CÍSAŘŮM, ČESKÝM KRÁLŮM A MORAVSKÝM MARKRABATŮM PŘÍLIŠ NEPŘEJE

  Není nutné být vyznavačem astrologie, aby bylo jasné, že pro některé panovníky našich korunních zemí je měsíc listopad fatálním obdobím. Bráno od nejstaršího, posuďte sami:   *Karel IV. Lucemburský (14. 5. 1316–29. 11. 1378) – nejprve moravský markrabě, později římsko-německý král,...

—————

12.09.2015 12:36

KAREL ČAPEK – VY POLITIKOVÉ

Vy politikové nedbáte toho, co na vás voláme. Ponížili jste nás a dali jste najevo, že vám nezáleží na ničem. Jakou zbraní se máme bránit my, kteří jsme jednotlivci, proti vám, kteří jste strany? Co vám je po nás? Nejste mandatáři naši, nýbrž mandatáři stran; neptáte se nás, nýbrž výkonných výborů...

—————

09.09.2015 21:28

KULOVÝ BLESK HISTORICKÉHO STĚHOVÁNÍ NÁRODŮ V EVROPĚ

Kulový blesk je nekontrolovatelný a dodnes neprozkoumaný fyzikální atmosférický jev s naprosto nepředvídatelnými projevy, účinky a důsledky.   Většina starších Čechů, Moravanů a Slezanů zřejmě zná českou komedii z roku 1978, nazvanou příznačně KULOVÝ BLESK. Scénáristé L. Smoljak a Z. Svěrák v...

—————

17.08.2015 19:06

Setkání pod mírovskou věznicí

  V neděli 14. 6. 2015 se na Mírově v parčíku, kde se nachází památník umučených politických vězňů, sjížděla osobní auta a autobusy, ze kterých vystupovaly osoby v lidových maďarských krojích a nechyběli zde zástupci diplomatických sborů Polska a Maďarska. Ti všichni se přišli poklonit památce...

—————

27.07.2015 14:57

BYL, NEBO NEBYL CÍSAŘ FANTIŠEK JOSEF I. OTCEM TOMÁŠE MASARYKA?

  Otázka, která mnohé monarchisty zprvu šokuje, vzápětí se však ten šok přetaví v soucitný úsměv, určený autorovi položené otázky. Nejinak jsem na tom byl i já. V našem případě otázku pokládá David Glockner, autor knihy CÍSAŘŮV PREZIDENT, a to již na přebalu této knihy. Podtitulek „Tajemství...

—————

29.04.2015 11:08

Objektivní znalost i monarchistické etapy našich dějin je nezbytná

  Tento závěr bylo možné zobecněně vyvodit z historicko-pedagogické konference „Učíme o Moravě“, organizované soukromým gymnáziem INTEGRA, jmenovitě pak panem Mgr. Ondřejem Hýskem, Ph. D. (nový předseda politické strany Moravané) a paní ředitelkou, Mgr. Darjou Chládkovou, v úterý 28. 4. 2015,...

—————