Články a názory

20.01.2018 09:17

OBJEKTIVNÍ ZHODNOCENÍ 100. VÝROČÍ POSLEDNÍHO ROKU VELKÉ VÁLKY 1914–1918

Úvodem Právě vstupujeme do jednoho z hlavních roků tradičních tzv. „velkých osmiček“, kdy po celý tento rok i v letech dalších bude naše veřejnost cíleně masírována „oficiálním“ výkladem událostí zejména roku 1918, tedy ukončení 1. světové války, rozpadu Rakouska-Uherska a vzniku Československé...

—————

09.01.2018 13:33

Pietní vzpomínka na našeho skutečného vojenského velikána

Právě jsme snad správnou nohou vkročili do jubilejního roku 2018. Jedni budou spolu s mocenskými médii a pod jejich taktovkou vzpomínat 100. výročí kontroverzního masarykovského republikánského puče a svržení naší skutečné legitimní vlády, jiní – a bude nás zatím pohříchu míň – si bez okázalé...

—————

19.12.2017 13:27

Optimistické vánoční pohlazení monarchistické duše

Už jsme si zvykli, že dobrých zpráv bývá poslední dobou dost poskrovnu a tak je vítáno vše, co dokáže pohladit republikou usouženého monarchistu po duši. Na první i druhý, či dokonce třetí pohled  to vypadá, že veřejnost zemí Koruny české pustila se zřetele slavnou minulost královských Čech,...

—————

17.11.2017 14:02

Dobročinné akce moravské šlechty po roce 1918 - Křenovice 16. listopadu 2017

Byl to pro nás prubířský kámen lektorky, se kterou jsme neměli dosud žádnou zkušenost. Byl jsem velmi překvapen jak celkovým projevem, tak erudicí i duchovní hloubkou, se kterou se sestra Františka prezentovala. Žádná tichá, a v klidu kláštera dřímající osobnost. Naopak – suverénní, bez problému a...

—————

11.10.2017 18:38

Karel I. a Janáčkova Její pastorkyňa

Před koncem tohoto měsíce, přesněji 26. října, se v diecézní katedrále sv. Petra a Pavla v Brně uskuteční slavnostní mše svatá k připomenutí a uctění památky JCKV blahoslaveného Karla I., posledního rakouského císaře (1887–1922). Jako moravský markrabě měl Karel I. k moravskému regionu úzký vztah a...

—————

22.09.2017 18:42

Otevřený dopis ve věci historie a obnovy Mariánského sloupu

Vážení přátelé,   rozhodli jsme se svolat na 3. listopadu 2017 od 16 do 18.30 hod., tj. v den 99. výročí stržení Mariánského sloupu na Staroměstském náměstí v Praze shromáždění na podporu jeho obnovy a k podpoře otevřeného dopisu, který zasíláme primátorce, radním a všem členům zastupitelstva...

—————

11.09.2017 17:26

ISLÁMSKÁ EXPANZE DO KŘESŤANSKÉ EVROPY SKONČILA 11. 9. 1697  V BITVĚ U  SENTY

  Úvodem V těchto dnech si připomínáme 320. výročí bitvy u Senty (Zenty) 11. 9. 1697. A proč? Protože je třeba mít stále na paměti, že snahy islámu tlačit se do křesťanské Evropy ani po staletích neustávají, jen se změnila jejich forma (už nejde o přímou vojenskou invazi), národnostní...

—————

29.06.2017 15:41

Zita Habsburská – Světice 20. století?

  Zita Habsburská – Světice 20. století?   Terezie Nováčková    Text je hlavní část ročníkové práce studentky Cyrilometodějského gymnázia a střední odborné školy pedagogické Brno, Lerchova 63, v ročníku 2016–2017     Úvod    Tato ročníková práce se zabývá...

—————

14.06.2017 11:48

150 LET OD RAKOUSKO-UHERSKÉHO VYROVNÁNÍ A JEHO DOPADY NA NAŠE KORUNNÍ ZEMĚ

Úvodem K rakousko-uherskému vyrovnání nedošlo v červnu 1867 ze dne na den, či dokonce z hodiny na hodinu. Jde o dlouhodobý proces vývoje politických vztahů v Evropě po Vídeňském kongresu a ukončení tzv. Napoleonských válek, díky nimž se Prusko stalo jednou z evropských mocností v aplikované formě...

—————

12.05.2017 15:57

JCKV Marie Terezie – náš skutečný poslední habsburský panovník. Věnováno 300. výročí narození naší velké panovnice

Úvodem Současná masmédia se již začínají předhánět ve zveřejňování různých dokumentárních i hraných  materiálů o této velké historické osobnosti a dá se s úspěchem zejména v tomto státě očekávat, že žádné přílišné chvalozpěvy zaznívat nebudou a bude ke cti konkrétních autorů do jaké míry budou...

—————