Články a názory

21.03.2015 12:18

Rozhovor s kněžnou Sophií de Podesta, ženou, která se soudí o Konopiště

  „Zde jednoduše panuje právo silnějšího“   Vaše Jasnosti, aktuálně žijete v Lucembursku, ale vaše kořeny sahají také do Čech. První vévodkyně z Hohenbergu, choť arcivévody Františka Ferdinanda, tedy vaše prababička byla rozená hraběnka Chotková, patřila tedy ke staročeské...

—————

29.12.2014 12:07

Blíží se bilancování

Už brzy začneme přemýšlet, jaký to byl rok, tenhle 2014. Jistě dojdeme k různým, až rozporným závěrům, nicméně jedno je mimo diskuzi - byl to rok dvou významných výročí.   Především jsme si připomenuli vypuknutí Velké války v roce 1914. Byla to tragédie, která navždy podlomila životní síly...

—————

20.09.2014 12:02

Referendum o samostatnosti – vítězství nebo prohra Skotů?

  Snad celý tento týden se mi hlavou honily myšlenky, jak bude po referendu vypadat Spojené království, nejvýznamnější křesťanská evropská monarchie, co konečný výsledek přinese samotným Skotům, celému království, Evropě i zbytku světa. Dnes již výsledek vyhlášeného referenda známe a je tedy...

—————

29.07.2014 12:28

Prosba papeže Františka pro celý svět

  Papež František poslal do celého světa tuto naléhavou prosbu:   Moje mysl dnes zalétá ke třem krizovým oblastem: blízkovýchodního, iráckého a ukrajinského regionu. Prosím vás, abyste se připojili k mojí modlitbě, aby Pán udělil obyvatelstvu a představitelům oněch území moudrost a sílu...

—————

29.07.2014 11:42

Válka a Bůh míru

  Chci upozornit na to, jak tato válka poznamenala dějiny lidstva, které jsou dějinami viny, odpuštění a spásy. První válka světová představuje šok a morální zlom. Milionové počty padlých a jejich anonymita zpochybnily hodnotu lidského života. Co záleží na jednom vojákovi? Poslušnost rozkazům...

—————

04.07.2014 19:06

JAKKOLI SE NÁM TO NEMUSÍ LÍBIT, RAKOUSKO BYLO NAPROSTO V PRÁVU

  Pan Roman Joch, předseda Občanského institutu mívá časté chvíle, kdy interpretuje minulost či přítomnost naprosto dokonale. To se mu podařilo i v pohledu na 1. světovou válku, tedy spíše na její vznik, Posuďte sami:   Tuto sobotu uplynulo 100 let od zavraždění Františka Ferdinanda a...

—————

20.06.2014 12:51

Malé zamyšlení nad Moravským kulatým stolem...

  Malé zamyšlení nad Moravským kulatým stolem  a vůbec nad navrácením správy území státu do staletím ověřených hranic       Prosazení obnovení postavení Moravy, respektive Markrabství Moravského a Vévodství Slezského.   Pokud bude existovat ČR tak jak v současné době...

—————

08.06.2014 17:54

Dobře míněná rada

  Komu není rady... znáte to. Ale po pořádku. V právě uplynulých volbách do Evropského parlamentu se zúčastnily dvě malé, mně blízké politické strany: Klub angažovaných nestraníků (KAN) a Koruna česká, monarchistická strana Čech, Moravy a Slezska (KČ). Co si troufám říct, a vím že si troufám...

—————

29.01.2014 16:13

QUO VADIS, MONARCHISME?

  Jako řada jiných monarchistů, tak i já jsem z předsednictva KČ obdržel informaci o připravovaném I. Mimořádném programově-ideovém sněmu KČ, který má proběhnout 5. 4. 2014 v Pardubicích. Pozorně jsem si přečetl v obou částech (z 20. 1. a z 23. 1. 2014) panem předsedou V. Srbem zadané pokyny,...

—————

10.01.2014 18:47

KÝM ŽE TO VLASTNĚ JE MORAVA OSÍDLENA?

  Úvaha na dané téma    V souladu se současnou snahou a sjednocovacím trendem (mohu-li to tak nazvat) organizací sdružených kolem Moravského kulatého stolu (MKS), přemýšlím dál o rozporech a nejasnostech, které tolik potřebnou moravskou jednotu kazí. Po vlajkách – kde snad již spory...

—————