Report z přednášky " Životní příběh JCKV Josefa II."

22.02.2019 13:22
"Nečekaný zájem o životní příběh císaře, českého a uherského krále a moravského markraběte, kontroverzního Josefa II."
       takto pojatou tématiku předložil veřejnosti ve své přednášce vinohradský pan místostarosta, Bc.Michal Krejsa. Do posledního místečka, více jak
padesátkou zvědavých posluchačů zaplněná,společenská místnost Denního centra na Táborské 171 v Brně-Židenicích si danou problematiku vyslechla se zájmem v úterý 19.2.2019, od 15.hodiny.
        Od samého počátku mladý lektor nenechal nikoho na pochybách, že se v tématice pohybuje s jistotou a přehledem. Bez čtení podávané informace byly uspořádány od Josefova narození, rok po roce, desetiletí po desetiletí, od jedné specifické etapy k druhé. Vždy doplněné pečlivě vybranými zobrazeními zmiňovaných osob, událostí a dobových dokumerntů. Citlivěš byla odlišena etapa výchovy nedospělého korunního prince, se zřejmým
sklonem nechuti k určitým sdložkám panovnické řehole a také ke katolické církvi, tedy období mezi léty 1741-1765. Věcně vymezana byla i fáze spoluvlády
s matkou Marií Terezií do roku 1780 a následně pak, do roku 1790, i desetiletí jeho samostatné vlády. Ženskou část zaujala pasáž, hodnotící dvě Josefova nešťastná manželství a jejich příčiny.
       Přehršel reforem provedených jak spolu s matkou, tak samostatně, byla jinak přijímána dobovými společenskými elitami, církevními i světskými a jinak masou prostých poddaných,  jinak v jednotlivých částech soustátí a v zahraničí. Právě tyto rozdíly byly důvodem k jeho kontroverznímu posuzování současníky i následnými generacemi. Správně bylo poukázáno na fakt, že řada zásadních reforem se po roce 1789  ukázala jako nikoli bezvýznamný
faktor prevence proti virům šířeným po Evropě tzv. Velkou francouzskou revolucí.
      Závěrem lze konstatovat, že přednáška měla velký úspěch a příznivý ohlas. Nejen díky tomu, že byla vyslechnuta v až posvátné tichosti, ale i díky
následné individuální diskuzi, nikoli centrálně řízené. Ale takto reagují senioři  při podobných akcích i u nás na Vinohradech. Zájem pak bývá často
zřejmý z intenzity potlesku, kterým je lektor odměněn. S kolegou Vilémem Waltrem jsme tam důstojně zastoupili naše sdružení a já osobně jsem zatím v obecné rovině předjednal budoucí konkrétní kontakty. Určitě v našem vedení najdem už během tohoto roku prostor i čas, aby pan kolega Krejsa dostal
příležitost se prezentovat i před naší společností. Nu a jako monarchisté mu můžem zcela nezávazně poděkovat za projevenou objektivitu v hodnocení historických dějů a osobností  z období  před rokem 1918, což dnes u nás není jev běžný, natož samozřejmý...
 
                                                                                                                      Dr.Luděk Šubert
                                                                                                                     Sdružení monarchistů Brno    

—————

Zpět