IV. tématická středa

21.04.2018 13:25

VLASTIMIL VONDRUŠKA
 

Obsahem přednášky tématické tředy SMB 18.4.2018 bylo shrnutí postojů Vlastimila Vondrušky k vnitřním i vnějším aktuálním problémům společnosti, zveřejněným v knize "Breviář pozitivní anarchie". Přednášku s následující besedou provedl lektor Dr. Luděk Šubert pod poněkud obsáhlým názvem "Nač nás všechny zodpovědně a věcně ve své knize upozorňuje známý historik a spisovatel V. Vondruška".

PhDr. Vlastimil Vondruška, CSc. (narozen 1955 v Kladně), český historik, publicista a spisovatel dosud napsal více než padesát vědeckých studií, mnoho odborných i populárních knih, tři divadelní hry. Často se vyjadřuje k aktuálnímu politickému dění. Odpůrci je označován za rasistu, populistu a komunistického národovce. Zdrojem kritiky jsou zejména jeho postoje k muslimské migraci do Evropy a  k Evropské unii.

Všichni účastníci Tematické středy nemuseli souhlasit s názory V. Vondrušky, ani s podáním těchto názorů lektorem, který sám projevil nesouhlas s některými pasážemi Vondruškovy práce. Faktem ale zůstává, že Vondruška patří mezi ty autory, kteří podávají souhrnnou reakci na nemoci současné společnosti. A tato reakce obsahuje logickou argumentaci, vycházející ze znalosti dějinných souvislostí, i myšlenky, jakými cestami a za jakou cenu se dá s těmito neduhy vypořádat. 

Existují jedině správné a jedině nesprávné názory? Mnoho současných lidí je o tomto dělení pod tlakem působení liberálních ideologů o nutnosti dodržování korektnosti přesvědčeno. Odpověď je však jiná: neexistují ani správné ani nesprávné názory, existují jen názory odlišné. K tomuto poznání se zjevně chtěl lektor dopracovat. Zda přesvědčil účastníky své přednášky nebo ne, nebylo pro nedostatek času v následné besedě jednoznačné. 
 
Autor:  Ing. Milan Trnka

—————

Zpět