Archiv článků

17.11.2017 14:02

Dobročinné akce moravské šlechty po roce 1918 - Křenovice 166. listopadu 2017

Byl to pro nás prubířský kámen lektorky, se kterou jsme neměli dosud žádnou zkušenost. Byl jsem velmi překvapen jak celkovým projevem, tak erudicí i duchovní hloubkou, se kterou se sestra Františka prezentovala. Žádná tichá, a v klidu kláštera dřímající osobnost. Naopak – suverénní, bez problému a...

—————

15.11.2017 21:03

VIII. tematická středa Sdružení monarchistů Brno

Konala se, jak bylo oznámeno, ve středu 15. listopadu na obvyklém místě v Klubu zastupitelů města Brna. Slova se ujal ing. M. Trnka. Zpočátku se trochu zabýval historií Moravy a moravským povědomím, také problémem čechizace Moravy a podobně. Hlavní téma se pak týkalo Moravského kulatého stolu,...

—————

14.11.2017 13:10

Tuřanský Den veteránů 11. 11. 2017 podesáté

Na právě uplynulou sobotu připadl letošní už tradiční Den veteránů, kdy si veřejnost spolu s Kluby vojenské historie v řadě míst tohoto státu a v převážné části Evropy připomíná vždy 11. 11. ukončení Velké války. Tak se válka 1914–1918 původně nazývala, v dobré víře, že jí není nutné přiřazovat...

—————

07.11.2017 16:53

26. 10. 2017 – MŠE SVATÁ ZA KARLA I.

Ve čtvrtek 26. října 2017 se uskutečnila v diecézní katedrále svatých Petra a Pavla v Brně mše svatá k uctění památky posledního rakouského císaře a markraběte moravského, blahoslaveného Karla I. Rakouského. Na organizaci spolupracovalo naše Sdružení monarchistů Brno s římskokatolickým farním...

—————

06.11.2017 07:34

Pozvánka na VIII. tematickou středu Sdružení monarchistů Brno v roce 2017

Vážení monarchističtí kolegové, přátelé, dámy a pánové!   Řídící rada Sdružení monarchistů Brno, z. s., si vás dovoluje pozvat na Tematickou středu, která se koná dne 15. listopadu 2017 v prostorách Klubu zastupitelů města Brna na Mečové ulici č. 5 v Brně.     Na programu je rozprava...

—————

11.10.2017 18:38

Karel I. a Janáčkova Její pastorkyňa

Před koncem tohoto měsíce, přesněji 26. října, se v diecézní katedrále sv. Petra a Pavla v Brně uskuteční slavnostní mše svatá k připomenutí a uctění památky JCKV blahoslaveného Karla I., posledního rakouského císaře (1887–1922). Jako moravský markrabě měl Karel I. k moravskému regionu úzký vztah a...

—————

10.10.2017 20:58

Pozvánka na divadelní představení Dávám všechno

Před představením – v 17.00 hod. – bude mše svatá.  

—————

05.10.2017 11:41

Pozvánka na slavnostní mši sv. k připomenutí a uctění památky JCKV bl. Karla I. Habusbursko-Lotrinského v Brně

—————

22.09.2017 18:42

Otevřený dopis ve věci historie a obnovy Mariánského sloupu

Vážení přátelé,   rozhodli jsme se svolat na 3. listopadu 2017 od 16 do 18.30 hod., tj. v den 99. výročí stržení Mariánského sloupu na Staroměstském náměstí v Praze shromáždění na podporu jeho obnovy a k podpoře otevřeného dopisu, který zasíláme primátorce, radním a všem členům zastupitelstva...

—————

20.09.2017 22:09

VII. tematická středa Sdružení monarchistů Brno

Sedmá Tematická středa Sdružení monarchistů Brno se konala, jak bylo předem oznámeno, 20. září na obvyklém místě v Klubu zastupitelů města Brna, a to na téma Islámská expanze do křesťanské Evropy skončila 11. 9. 1697 v bitvě u Senty. Předcházela ji tentokrát členská schůze SMB, po ní se účastníci...

—————