Články a názory

11.09.2017 17:26

ISLÁMSKÁ EXPANZE DO KŘESŤANSKÉ EVROPY SKONČILA 11. 9. 1697  V BITVĚ U  SENTY

  Úvodem V těchto dnech si připomínáme 320. výročí bitvy u Senty (Zenty) 11. 9. 1697. A proč? Protože je třeba mít stále na paměti, že snahy islámu tlačit se do křesťanské Evropy ani po staletích neustávají, jen se změnila jejich forma (už nejde o přímou vojenskou invazi), národnostní...

—————

29.06.2017 15:41

Zita Habsburská – Světice 20. století?

  Zita Habsburská – Světice 20. století?   Terezie Nováčková    Text je hlavní část ročníkové práce studentky Cyrilometodějského gymnázia a střední odborné školy pedagogické Brno, Lerchova 63, v ročníku 2016–2017     Úvod    Tato ročníková práce se zabývá...

—————

14.06.2017 11:48

150 LET OD RAKOUSKO-UHERSKÉHO VYROVNÁNÍ A JEHO DOPADY NA NAŠE KORUNNÍ ZEMĚ

Úvodem K rakousko-uherskému vyrovnání nedošlo v červnu 1867 ze dne na den, či dokonce z hodiny na hodinu. Jde o dlouhodobý proces vývoje politických vztahů v Evropě po Vídeňském kongresu a ukončení tzv. Napoleonských válek, díky nimž se Prusko stalo jednou z evropských mocností v aplikované formě...

—————

12.05.2017 15:57

JCKV Marie Terezie – náš skutečný poslední habsburský panovník. Věnováno 300. výročí narození naší velké panovnice

Úvodem Současná masmédia se již začínají předhánět ve zveřejňování různých dokumentárních i hraných  materiálů o této velké historické osobnosti a dá se s úspěchem zejména v tomto státě očekávat, že žádné přílišné chvalozpěvy zaznívat nebudou a bude ke cti konkrétních autorů do jaké míry budou...

—————

12.04.2017 07:42

Zborov

  Situace v carském Rusku se po vyhlášení války Rusku Rakousko-Uherskem dne 6. 8. 1914 diametrálně lišila od politické situace v západní Evropě. Zajímavostí je, že již dne 4. srpna byl na ruském ministerstvu války schválen návrh moskevských Čechů na vytvoření české dobrovolnické jednotky...

—————

27.03.2017 13:16

Historický morální paradox – aneb Karel I. versus Masaryk

  Takzvaná Velká válka byla zhruba ve své nejkrvavější polovině, když po 68 letech vlády v 86 letech věku odešel na věčnost jeden z jejích nechtěných protagonistů, rakousko-uherský císař, český a uherský král a moravský markrabě, František Josef I. a na jeho trůn nastoupil v pořadí již třetí a...

—————

13.03.2017 12:26

Pane Bože, Laudon! – aneb 300. výročí zrození vojenské i lidové legendy

  Úvodem   Sice s měsíčním spožděním, ale přece, je nutné vzpomenout velké výročí narození jednoho ze čtyř největších vojevůdců Habsburské monarchie.   Těmi třemi ostatními jsou pak v 17. století Albrecht z Valdštejna, na přelomu 17. a 18. století Evžen Savojský a v 19. století Josef...

—————

26.11.2016 21:46

Dr. Ulrich Habsburg-Lothringen v Holešově

  Není to ani dva měsíce, co o sobě dal opět vědět Dr. Ulrich Habsburg-Lotringen, který vyzval rakouskou vládu, aby splnila slib, který dala poslednímu císaři Karlu I., že vypíše lidové hlasování, v němž by si občané sami zvolili formu státního zřízení.   Ve dnech, kdy si budeme brzy...

—————

09.05.2016 09:15

Karel IV. – 700 let od narození

  Pořád je na koho vzpomínat, letos přišla řada na Karla IV. Člověk by mohl nabýt dojmu, že český středověk byl jen bezvýznamnou epizodou v událostech, o něž se císař zasloužil.   Pozlátko vlády Karla IV. však ztratilo brzy po jeho smrti lesk a české země se propadly do chaosu husitské...

—————

05.05.2016 10:28

Císař, král i markrabě Karel IV. a Morava

  Císař, král i markrabě Karel IV. a Morava    Úvodem   Už několik měsíců graduje mediální ofenziva, spojená se 700.výročím narození císaře, krále a markraběte Karla IV.Lucemburského (14. 5. 1316–29. 11. 1378), oprávněně zvaného Otcem vlasti, blahé paměti... Již nyní je zřejmé,...

—————