Stalo se

06.09.2017 18:12

Dú Valaši dú, z Branek na horu…

  Dú Valaši dú, z Branek na horu… …a ani déšť, ani vítr jich nezastaví…   Dne 3. 9. 2017 – Branky (Valašsko): Téměř zapomenuté místo se donedávna nacházelo  mezi horami Petříkovec (532 m n.m.) a Píšková (578 m n.m.), v prostoru ohraničené čtyřhranem kdysi chudých valašských obcí...

—————

29.08.2017 12:49

Odhalení pomníku císaři Františku Josefu I.

  Třináctka povedená a zdařilá – tentokrát ve Světlé aneb JCKV František Josef žije… očima přespolního       Tento titul zcela vystihuje zcela jednu místní slavnost poblíž Boskovic,  na malé vesničce jménem Světlá již východním směrem lemují vrchy Drahanské vrchoviny, která...

—————

23.08.2017 19:19

MŠE SVATÁ 17. SRPNA 2017, RAJHRAD

Kongregace Sester Těšitelek Božského Srdce Ježíšova ve spolupráci se Sdružením monarchistů Brno pozvala veřejnost k účasti na Duchovním setkání a mši svaté u příležitosti 130. výročí narození JCKV bl. Karla I. Rakouského.    Mše svatá a následné setkání s představiteli Modlitební ligy...

—————

27.07.2017 10:57

Lítý prvoválečný boj o nádraží ve Valašských Klobúkách v sobotu 22. 7. 2017

  V uvedený den bylo na rozhraní Moravského Slovácka a Valašska v Bílých Karpatech oblačno a dešťové přeháňky se nedaly vyloučit. Směrem k poledni se však nebe postupně čistilo a úměrně s tím stoupala teplota. S podporou starostky města Valašské Klobúky se na místním železničním nádraží konala...

—————

21.06.2017 21:39

Poslední Tematická středa Sdružení monarchistů Brno v I. pol. 2017

    Poslední Tematická středa Sdružení monarchistů Brno v 1. pololetí t. r., v pořadí šestá, se konala, jak bylo oznámeno, 21. června na obvyklém místě v Klubu zastupitelů města Brna. Na programu měla přednášku dr. L. Šuberta na téma 150 let od rakousko-uherského vyrovnání. Zdůraznil že...

—————

12.06.2017 08:48

NAŠI I SLOVENŠTÍ ŽÁCI A STUDENTI O ZBOROVU

Tento týden se mi dostalo do rukou tiskové prohlášení monarchistické strany Čech, Moravy a Slezska, tedy Koruny České, s jejím stanoviskem ke 100. výročí tzv. bitvy u Zborova. Tento specifický politický subjekt má právo či dokonce povinnost se vyjádřit tak, jak se vyjádřil, protože jinak by popřel...

—————

17.05.2017 21:05

V. Tematická středa SMB

  Jak bylo předem oznámeno květnová Tematická středa SMB se konala 17. května na obvyklém místě v Klubu zastupitelů města Brna. Na programu byla přednáška týkající se slavné panovnice Marie Terezie. Ujal se jí dr. Luděk Šubert. Sdělil, že se přidrží textu, který dodal dříve a je zveřejněný zde...

—————

19.04.2017 23:08

Ohlédnutí za IV. tematickou středou 2017

  Tematická středa se konala jako vždy v Klubu zastupitelů města Brna. Na programu měla problematiku I. světové války. První přednášející dr. L. Šubert nastínil různé aspekty války, podíly jednotlivých států, zejména R-U. Konstatoval, že starý mocnář si byl dobře vědom nepřipravenosti vlastní...

—————

03.04.2017 12:29

Vzpomínání na JCKV bl. Karla I. v Křenovicích

  U příležitosti 95. výročí úmrtí JCKV bl. Karla I. Habsbursko-Lotrinského sešli se v sobotu 1. 4. 2017 v prostorách křenovické římskokatolické fary místní farníci s členy Sdružení monarchistů Brno k malé pietní vzpomínce na tohoto posledního českého krále i markraběte...

—————

15.03.2017 21:02

III. tematická středa SMB v r. 2017

Konala se 15. března od 18 hod. na obvyklém místě v Klubu zastupitelů města Brna. Změna, která se promítla do TS, spočívala v tom, že se půl hodiny předem na stejném místě konala schůze Řídící rady a Výkonného výboru SMB. Dříve se konávala tato setkání v restaurantu L.A.G. Tato schůze měla dost...

—————