Sledujte nás také na facebooku

zde: Sdružení monarchistů Brno

 

 

 

 

Pozvánka do Křenovic

na mši u příležitosti

výročí křtu císaře a krále

Karla IV.

Více v rubrice Oznámení a pozvánky.                          

 

XXX

Karel IV. – 700 let od narození.

Text historika V. Vondrušky

z deníku MF DNES.

Viz rubrika Články a názory.

 

XXX

Pozvánka

na 3. Tematickou středu r. 2016

Sdružení monarchistů

najdete v rubrice Oznámení a pozvánky. –

Stručná informace o tematické středě

se nachází v rubrice Reportáže.

 

XXX

Úvodní text dr. L. Šuberta

k nadcházející květnové 

Tematické středě:

Císař, král i markrabě Karel IV.

a Morava.

Viz rubrika Články a názory.

 

XXX

Hrdinové mezi námi

aneb Bezpečnost občanů ohrožena.

Příběh ze současného života

z pera Dr. L. Šuberta.

Viz rubrika Články a názory.

 

XXX

Jano Köhler – pozvání 

na premiéru dokumentárního filmu.

Více v rubrice Oznámení a pozvánky.

 

XXX

Pozvání na demonstraci

proti užívání názvu Czechia.

Více v rubrice Oznámení a pozvánky.

 

XXX

Několik aktualit pro monarchisty

najdete v rubrice Oznámení a pozvánky.

 

XXX

Audience

u císaře Karla I.

Rubrika Oznámení a pozvánky.

 

XXX

Koncepce oslav 250. jubilea

J. V. Radeckého z Radče v roce 2016.

Viz rubrika Oznámení a pozvánky.

 

XXX

Největší český vládce

Franz Josef I.

Viz rubrika Články a názory.

 

XXX

Jarní putování

k JCKV Zitě de Bourbon-Parma.

Článek viz rubrika Reportáže.

 

XXX

Doporučujeme také

rubriku Odkazy.

Nově odkaz Jak si císaři předávali

v Olomouci trůn. Ztracený obraz nalezen.

 

XXX

Vyšší princip aneb 

O integraci a rozumu

článek historika V. Vondrušky

viz rubrika Články a názory.

 

XXX

Rozhovor s Adolfem Bornem.

Viz rubrika Články a názory.

 

XXX

Císařovna Zita v Hodoníně

reportáž z vernisáže výstavy.

Více v rubrice Reportáže.

 

XXX

Pozvánka do Křtin

na mši za moravského krále

Svatopluka I.

Více v rubrice Oznámení a pozvánky.

 

XXX

Stručná informace

o 2. tematické středě 2016.

Viz rubrika Reportáže.

 

XXX

Pozvánka

na 2. tematickou středu

SMB v r. 2016.

Najdete ji v rubrice

Oznámení a pozvánky.

 

XXX

Pozvánka na výstavu

věnovanou císařovně Zitě.

Více v rubrice Oznámení a pozvánky.

 

XXX

Pozvánka na přednášku

Odsun Němců po II. světové válce.

Více v rubrice Oznámení a pozvánky.

 

XXX

Jaká byla I. Tematická středa SMB

v roce 2016?

O tom se dočtete v rubrice Reportáže.

 

XXX

Úvodní článek dr. L. Šuberta 

k Tematické středě dne 20. ledna

najdete v rubrice Články a názory.

 

XXX

Památce

Adama Víta hraběte Bubna z Litic.

Vzpomíná dr. L. Šubert.

Viz rubrika Články a názory.

 

XXX

Pozvánku na letošní pouť

k hrobu císařovny Zity

najdete v rubrice Oznámení a pozvánky.

 

XXX

Pozvánka na 1. tematickou středu SMB

v roce 2016.

Viz rubrika Oznámení a pozvánky.

 

XXX

Zemřel Richard Mořic  Belcredi,

čtěte v rubrice Články a názory.

 

XXX

Tříkrálové prohlášení MNK 2016,

čtěte v rubrice Články a názory.

 

XXX

Přepis homilie dr. J. M. Kašparů

viz rubrika Živá slova

 

XXX

Listopad – měsíc, který

římsko-německým či rakouským císařům,

českým králům a 

moravským markrabatům

příliš nepřeje.

Článek dr. L. Šuberta v rubrice

Články a názory.

 

XXX

Řád maltézských rytířů – 

historie a současnost.

Report z výstavy od M. Pauříka

viz rubrika Z Markrabství moravského.

 

XXX

Setkávání s blahoslaveným.

Autor: M. Pauřík

Rubrika: Oznámení a pozvánky.

 

XXX

Jaká byla poslední

Tematická středa SMB

v roce 2015.

Čtěte v rubrice Reportáže.

 

XXX

Několik pěkných obrázků z letošní mše

k uctění Karla I. Habsbursko-Lotrinského

si můžete prohlédnout ve webovém albu.

Odkaz naleznete v rubrice Reportáže.

 

XXX

Pozvánku na poslední tematickou středu roku 2015

Sdružení pro monarchii

najdete v rubrice Oznámení a pozvánky.

 

XXX

28. říjen – obětování zdravého rozumu.

Dokument najdete 

v rubrice Pokřivená minulost.