Pozvání na slavnostní mši sv.

k připomenutí a uctění památky

bl. Karla I. Habsbursko-Lotrinského

23. října t. r. v Brně na Petrově.

Viz rubrika Oznámení a pozvánky.

 

XXX

Vojensko-historický spolek

c. k. monarchie

zve 28. října do Brna na

Den, kdy skončily krásné dobré časy.

Více v pozvánce v rubrice

Oznámení a pozvánky.

 

XXX

Referendum o samostatnosti –

výhra nebo prohra Skotů?

Příspěvek Dr. L. Šuberta čtěte

v rubrice Články a názory.

 

XXX

O zářijové XIV. tematické středě

Sdružení monarchistů Brno

čtěte v rubrice Reportáže.

 

XXX

Aktuální článek ke 450. výročí

narození Karla st. ze Žerotína

čtěte v rubrice

Z Markrabství moravského.

 

XXX

Pietní událost – vzpomínku

ve Vlkoši u Kyjova

ke 100. výročí od počátku 1. svět. války

popsal Dr. L. Šubert.

Viz rubriku Reportáže.

 

XXX

Příkladná vzpomínková pietní akce

na farnosti Dolní Újezd 

u Litomyšle.

Více se dočtete v rubrice Reportáže.

 

XXX

Válka a Bůh míru.

Z pastýřského listu

pražského arcibiskupa Dominika

kardinála Duky

ke 100. výročí začátku 1. svět. války.

Čtěte v rubrice Články a názory.

Tamtéž najdete text

prosby papeže Františka pro celý svět.

 

XXX

Podobnost čistě náhodná

aneb Report z Dolního Újezda

od L. Šuberta

čtěte v rubrice Reportáže.

 

XXX

28. 6. – Velká válka 

aneb Začalo to v Sarajevu

report ze vzpomínkových akcí v Brně

od M. Pauříka

najdete v rubrice Reportáže.

 

XXX

Jakkoliv se nám to nemusí líbit,

Rakousko bylo naprosto v právu.

Článek R. Jocha 

čtěte v rubrice Články a názory.

 

XXX

Malé zamyšlení

nad Moravským kulatým stolem

z pera B. Frelicha

najdete v rubrice Články a názory

 

XXX

Článek

Dobře míněná rada

od Jana Kubalčíka

najdete v rubrice Články a názory.

 

XXX

Zajímavý pomník

najdete nyní v Mariánských Lázních

Obrázek v rubrice Zajímavosti

 

XXX

Zítra rukujeme!

report z Brandýsa n. Labem

z Audience u císaře a krále Karla I.

čtěte v rubrice Reportáže.