Sledujte nás také na facebooku

zde: Sdružení monarchistů Brno

 

 

 

 

Pozvánka

na 2. tematickou středu

SMB v r. 2016.

Najdete ji v rubrice

Oznámení a pozvánky.

 

XXX

Pozvánka na výstavu

věnovanou císařovně Zitě.

Více v rubrice Oznámení a pozvánky.

 

XXX

Pozvánka na přednášku

Odsun Němců po II. světové válce.

Více v rubrice Oznámení a pozvánky.

 

XXX

Jaká byla I. Tematická středa SMB

v roce 2016?

O tom se dočtete v rubrice Reportáže.

 

XXX

Úvodní článek dr. L. Šuberta 

k Tematické středě dne 20. ledna

najdete v rubrice Články a názory.

 

XXX

Památce

Adama Víta hraběte Bubna z Litic.

Vzpomíná dr. L. Šubert.

Viz rubrika Články a názory.

 

XXX

Pozvánku na letošní pouť

k hrobu císařovny Zity

najdete v rubrice Oznámení a pozvánky.

 

XXX

Pozvánka na 1. tematickou středu SMB

v roce 2016.

Viz rubrika Oznámení a pozvánky.

 

XXX

Zemřel Richard Mořic  Belcredi,

čtěte v rubrice Články a názory.

 

XXX

Tříkrálové prohlášení MNK 2016,

čtěte v rubrice Články a názory.

 

XXX

Přepis homilie dr. J. M. Kašparů

viz rubrika Živá slova

 

XXX

Listopad – měsíc, který

římsko-německým či rakouským císařům,

českým králům a 

moravským markrabatům

příliš nepřeje.

Článek dr. L. Šuberta v rubrice

Články a názory.

 

XXX

Řád maltézských rytířů – 

historie a současnost.

Report z výstavy od M. Pauříka

viz rubrika Z Markrabství moravského.

 

XXX

Setkávání s blahoslaveným.

Autor: M. Pauřík

Rubrika: Oznámení a pozvánky.

 

XXX

Jaká byla poslední

Tematická středa SMB

v roce 2015.

Čtěte v rubrice Reportáže.

 

XXX

Několik pěkných obrázků z letošní mše

k uctění Karla I. Habsbursko-Lotrinského

si můžete prohlédnout ve webovém albu.

Odkaz naleznete v rubrice Reportáže.

 

XXX

Pozvánku na poslední tematickou středu roku 2015

Sdružení pro monarchii

najdete v rubrice Oznámení a pozvánky.

 

XXX

28. říjen – obětování zdravého rozumu.

Dokument najdete 

v rubrice Pokřivená minulost.