Sledujte nás také na facebooku

zde: Sdružení monarchistů Brno

 

 

 

Pozvánku na mši

k uctění JCKV bl. Karla I.

v brněnské katedrále

najdete v rubrice

Oznámení a pozvánky.

 

XXX

Pozvánku na V. tematickou středu

Sdružení monarchistů Brno

21. září 2016

najdete v rubrice

Oznámení a pozvánky.

 

Stručnou informaci

o průběhu tematické středy

najdete v rubrice Reportáže.

 

XXX

Pozvánku do Rajhradu

dne 1. října 2016

na slavnostní mši

s uložením relikvie

bl. Karla I. Habsburského

najdete v příloze v rubrice

Oznámení a pozvánky.

 

XXX

Nahlédněte dvě novinky 

v rubrice Oznámení a pozvánky:

-Tovačov 1866

-Jubilejní sborník Maršál Radecký.

 

XXX

Pozvánka na pouť

k Panně Marii Určické

4. září 2016.

Více viz rubrika

Oznámení a pozvánky.

 

XXX

Pozvánka do Olomouce

na Oslavu  maršála Radeckého.

Viz rubrika Oznámení a pozvánky.

 

XXX

Setkání v červenci... 

ve Valticích.

Text M. Pauříka

s odkazem na ext. album

se spoustou fotografií

najdete v rubrice Reportáže.

Jde o stejné téma výstavy

avizované níže.

 

XXX

Životopis a první homilie

nového pomocného 

biskupa brněnského

Mons. Mgr. Ing. Pavla Konzbula, DR,

viz rubrika Živá slova.

 

XXX

Dokument přibližující výstavu

Zlato císařů a králů

na zámku ve Valticích

si můžete stáhnout v rubrice

Z Markrabství moravského.

 

XXX

Stručné zhodnocení Tematické středy

najdete v rubrice Reportáže.

 

XXX

Karel IV. – 700 let od narození.

Text historika V. Vondrušky

z deníku MF DNES.

Viz rubrika Články a názory.

 

XXX

Hrdinové mezi námi

aneb Bezpečnost občanů ohrožena.

Příběh ze současného života

z pera Dr. L. Šuberta.

Viz rubrika Články a názory.

 

XXX

Jano Köhler – pozvání 

na premiéru dokumentárního filmu.

Více v rubrice Oznámení a pozvánky.

 

 

XXX

Koncepce oslav 250. jubilea

J. V. Radeckého z Radče v roce 2016.

Viz rubrika Oznámení a pozvánky.

 

XXX

Největší český vládce

Franz Josef I.

Viz rubrika Články a názory.

 

XXX

Jarní putování

k JCKV Zitě de Bourbon-Parma.

Článek viz rubrika Reportáže.

 

XXX

Doporučujeme také

rubriku Odkazy.

Nově odkaz Jak si císaři předávali

v Olomouci trůn. Ztracený obraz nalezen.

 

XXX

Vyšší princip aneb 

O integraci a rozumu

článek historika V. Vondrušky

viz rubrika Články a názory.

 

XXX

Rozhovor s Adolfem Bornem.

Viz rubrika Články a názory.

 

XXX

Císařovna Zita v Hodoníně

reportáž z vernisáže výstavy.

Více v rubrice Reportáže.

 

XXX

Pozvánka do Křtin

na mši za moravského krále

Svatopluka I.

Více v rubrice Oznámení a pozvánky.

 

XXX

Pozvánka na výstavu

věnovanou císařovně Zitě.

Více v rubrice Oznámení a pozvánky.