Promočení, ale spokojení,

reportáž M. Pauříka

v rubrice Reportáže.

 

XXX

Byli husité porazitelní...?

Článek dr. L. Šuberta

v rubrice Pokřivená minulost.

 

Slova P. Antona Kasana

na pouti NJ v Novém Veselí.

Viz rubrika Živá slova.

 

XXX

S císařovnou Zitou

a cestovatelem Musilem...

Viz rubrika Reportáže.

 

XXX

Novinky v rubrice

Oznámení a pozvánky :

– setkání k uctění 

cyrilometodějského odkazu,

– výstava o životě a díle 

Henryka Sienkiewizce,

–Nizozemí v řádech a vyznamenáních.

 

XXX

Reportáž z Audience u císaře Karla I.

v roce 2015.

Viz rubrika Reportáže

 

XXX

Pozvánka na 5. tematickou středu SM

dne 20. května.

Viz rubrika Oznámení a pozvánky.

Informace o průběhu TS –

viz rubrika Reportáže.

 

XXX

Pozvánka do Bouzova u příležitosti jubileí Německého řádu.

Více v rubrice Oznámení a pozvánky.

 

XXX

Objektivní znalost i monarchistické 

etapy našich dějin je nezbytná.

Viz rubrika Články a názory.

 

XXX

Ořechov vzpomínal 70. výročí osvobození.

Report dr. L. Šuberta.

Viz rubrika Reportáže.

 

XXX

Pozvánku do Kroměříže

ke 130. výročí

schůzky císaře Františka Josefa I.

a ruského cara Alexandra III.

najdete v rubrice Oznámení a pozvánky.

 

XXX

Nová rubrika

Živá slova

přináší kázání

P. Mgr. Z. Šilhánka

 

XXX

Dvě nové pozvánky –

do Haldenbergu  do Kroměříže –

najdete v rubrice Oznámení a pozvánky.

 

XXX

Polské monarchistické fórum

po osmé.

Viz rubrika Reportáže.

 

XXX

Rozhovor J. Schánělce,

 člena Sdružení monarchistů,

s kněžnou Sophií de Podesta,

která se soudí o Konopiště,

najdete v rubrice Články a názory.

 

 

XXX

Odkaz na kázání

prof P. Piťhy najdete

v rubrice Nepřehlédněte

 

XXX

Program živé historie 1848–1918

Vojensko-hitorického spolku

c. k. monarchie, Veverská Bitýška.

Viz rubrika Zajímavosti.