XXX

Pozvánku na výstavu

České korunovační klenoty... na dosah

která se kona v Brně,

najdete v rubrice Oznámení a pozvánky.

 

XXX

Pozvánky na konec listopadu.

Více se dočtete v rubrice

Oznámení a pozvánky.

Přidána pozvánka na prosinec

na slavnost svěcení pomníku na

památku arcivévody F. F. d'Este 

a jeho choti Žofie, 

vévodkyně z Hohenbergu

 

XXX

Jaká byla XV. tematická středa...

Stručnou informaci naleznete

v rubrice Reportáže.

 

XXX

Letošní svátek 

JCKV bl. Karla Rakouského

v katedrále na Petrově.

Článek J. S. Pospíšila čtěte 

v rubrice Reportáže.

 

XXX

Kříž zasvěcený bl. Karlu I.

můžete zhlédnout v rubrice Zajímavosti

 

XXX

Rozhovor s arcivévodou

Rudolfem Habsburským.

Viz rubrika Nepřehlédněte.

 

XXX

Jakkoliv se nám to nemusí líbit,

Rakousko bylo naprosto v právu.

Článek R. Jocha 

čtěte v rubrice Články a názory.

 

XXX

Zajímavý pomník

najdete nyní v Mariánských Lázních

Obrázek v rubrice Zajímavosti