Sledujte nás také na facebooku

zde: Sdružení monarchistů Brno

 

 

 

 

Jak to viděli kdysi – 

Karel Čapek v Lidovkách o politicích.

Čtěte v rubrice Články a názory

 

XXX

Pozvánka na neděli 25. října v Brně 

na Petrově:

Mše sv. k připomenutí a uctění

blahoslaveného JCKV Karla I. 

Habsbursko-Lotrinského.

Více v rubrice Oznámení a pozvánky.

 

XXX

Pozvánku na VII. Tematickou středu

Sdružení monarchistů

najdete v rubrice

Oznámení a pozvánky.

Úvodní text k TS od dr. L. Šuberta

si můžete přečíst

v rubrice Články a názory.

 

XXX

Pozvánka na

Den za Moravu 2015,

viz rubrika Oznámení a pozvánky.

 

XXX

Co může vidět „Slepý pes“?

čtěte v rubrice

Z Markrabství moravského.

 

XXX

Setkání pod mírovskou věznicí –

čtěte v rubrice Články a názory.

Moravské markrabství a 

Poslední hlava moravského státu –

čtěte v rubrice Z Markrabství moravského.

 

XXX

Byl, nebo nebyl císař František Josef I. 

otcem Tomáše Masaryka?

Recenzi knihy čtěte

v rubrice Články a názory.

 

XXX

Poletnice, milý bratku,

to je konec chaosu a zmatku...

čtěte v rubrice

Z Markrabství moravského.

 

XXX

Nad Bouzovem 23. 5. 2015 fyzicky 

zataženo, ale duchovně jasno.

Informace od Dr. L. Šuberta čtěte

v rubrice Reportáže.

 

XXX

Promočení, ale spokojení,

reportáž M. Pauříka

v rubrice Reportáže.

 

XXX

Byli husité porazitelní...?

Článek dr. L. Šuberta

v rubrice Pokřivená minulost.

 

Slova P. Antona Kasana

na pouti NJ v Novém Veselí.

Viz rubrika Živá slova.

 

XXX

S císařovnou Zitou

a cestovatelem Musilem...

Viz rubrika Reportáže.

 

XXX

Novinky v rubrice

Oznámení a pozvánky :

– setkání k uctění 

cyrilometodějského odkazu,

–Nizozemí v řádech a vyznamenáních.

 

XXX

Reportáž z Audience u císaře Karla I.

v roce 2015.

Viz rubrika Reportáže

 

XXX

Objektivní znalost i monarchistické 

etapy našich dějin je nezbytná.

Viz rubrika Články a názory.

 

XXX

Ořechov vzpomínal 70. výročí osvobození.

Report dr. L. Šuberta.

Viz rubrika Reportáže.

 

XXX

Nová rubrika

Živá slova

přináší kázání

P. Mgr. Z. Šilhánka

 

XXX

Polské monarchistické fórum

po osmé.

Viz rubrika Reportáže.

 

XXX

Rozhovor J. Schánělce,

 člena Sdružení monarchistů,

s kněžnou Sophií de Podesta,

která se soudí o Konopiště,

najdete v rubrice Články a názory.

 

XXX

Odkaz na kázání

prof P. Piťhy najdete

v rubrice Nepřehlédněte

 

XXX

Program živé historie 1848–1918

Vojensko-hitorického spolku

c. k. monarchie, Veverská Bitýška.

Viz rubrika Zajímavosti.