Pozvánku do Kroměříže

ke 130. výročí

schůzky císaře Františka Josefa I.

a ruského cara Alexandra III.

najdete v rubrice Oznámení a pozvánky.

Pozvánku do Brna

na výstavu Česká a polská královna

najdete tamtéž.

 

XXX

Nová rubrika

Živá slova

přináší kázání

P. Mgr. Z. Šilhánka

 

XXX

Stručnou informaci o 4. tematické středě

v roce 2015

pořádané SMB, z. s.

čtěte v rubrice Reportáže.

 

XXX

Dvě nové pozvánky –

do Haldenbergu  do Kroměříže –

najdete v rubrice Oznámení a pozvánky.

 

XXX

Pozvánka

Do Brandýsa nad Labem

na Audienci u císaře Karla I.

25. dubna 2015.

Podrobnosti v pozvánce,

viz rubrika Oznámení a pozvánky.

 

XXX

Polské monarchistické fórum

po osmé.

Viz rubrika Reportáže.

 

XXX

Rozhovor J. Schánělce,

 člena Sdružení monarchistů,

s kněžnou Sophií de Podesta,

která se soudí o Konopiště,

najdete v rubrice Články a názory.

 

 

XXX

Odkaz na kázání

prof P. Piťhy najdete

v rubrice Nepřehlédněte

 

XXX

Program živé historie 1848–1918

Vojensko-hitorického spolku

c. k. monarchie, Veverská Bitýška.

Viz rubrika Zajímavosti.