Zemřel hrabě Christian Kinský

25.09.2011 22:05

Velmi smutná zpráva dorazila o víkendu z dolnorakouského hradu Heidenreichsteinu. V sobotu 24. září zde zemřel ve věku 87 let pan hrabě Christian Leopold Kinský. Hrabě Kinský se narodil 14. února 1924 v Novém Jičíně v rodině majitele zámku Lešná u Valašského Meziříčí. Sám pocházel ze slavné české šlechtické rodiny Kinských z Vchynic a Tetova. Pan hrabě se sourozenci krátce bydlel v Novém Jičíně a navštěvoval zdejší gymnázium. Po odchodu rodiny do Rakouska po 2. světové válce se živil mimo jiné jako lesní dělník a po sňatku s hraběnkou Josephinou van der Straten-Ponthoz se odstěhoval na vodní hrad v Heidenreichsteinu, kde se věnoval vzorné správě tamního hospodářství a své celoživotní lásce - obnově středověkého hradu, který obnovil do historické krásy a zpřístupnil s jeho bohatými sbírkami veřejnosti. Pan hrabě Kinský nikdy nezapomínal na své rodné město Nový Jičín, které pravidelně navštěvoval a na svém hradě vždy rád a srdečně vítal české krajany z celé oblasti Novojičínska. Velkou láskou pana hraběte byla historie a památky a velmi úzké a přátelské kontakty udržoval se zámkem v Kuníně. Do paměti veřejnosti se hluboce vryla cesta hraběte Kinského v automobilu Bugatti ze zámku Lešná do Kunína v roce 2005 na zahájení výstavy obrazů jeho předků ze zámku Lešná u Valašského Meziříčí. Velkým snem pana hraběte bylo pomoci obnovit devastovaný zámek v Lešné a zpřístupnit jej s rodovými sbírkami veřejnosti. Pan hrabě Kinský se svého snu symbolicky dočkal v předvečer svého skonu - v pátek 23. září byla obnovená stavba zámku úředně zkolaudována. Následujícího dne hrabě Kinský po dlouhé a vysilující nemoci zemřel. Na slavnostní otevření zámku v Lešné a mezi svou spoustu zdejších přátel už ale hrabě Kinský nezavítá. To se uskuteční na konci října tohoto roku. Hrabě Christian Kinský se nezapomenutelně vepsal do srdcí všech lidí, kteří jej měli tu čest osobně poznat. Byl to skutečný šlechtic ducha, milý, laskavý člověk a velký přítel lidí, které opravdu miloval a ti milovali pana hraběte. 

 

 

Jaroslav Zezulčík, kastelán z Kunína

Foto: Správa zámku Kunín 

 

    Hrabě Christian Kinský (vlevo) s hrabětem Franzem-Josephem Waldburg-Zeil

    a hraběnkou Priscillou Schönborn-Wiesentheid při otevření zámku v Kuníně 

    veřejnosti roku 2004 

 

 

—————

Zpět