Z činnosti Moravské genealogické a heraldické společnosti ve 2. pol. 2011

19.06.2011 19:20

 

Program přináší řadu zajímavých příležitostí – je možno vyslechnout historickou přednášku, zúčastnit se zajímavé tematické vycházky či exkurse.

 

Schůze společnosti se konají v zasedací místnosti zastupitelstva na Úřadu městské části Královo Pole vždy každé třetí úterý v měsíci (od září) od 17.45 hodin, vchod z Husitské ulice č. 1, 1. poschodí. V návaznosti se pak konají i přednášky.

 

Přednášky:

 

20.  9.  2011 Doc. PhDr. Marie Mžyková, CSc., KTF UK Praha

Obrazová portrétní galerie knížat Salm-Reifferscheidt v Rájci

18. 10. 201 PhDr. Dagmar Stryjová, Račice 

Poslední majitelé račického panství v 19. a 20. století. Beseda nad knihou  Městys Račice.

                        (2009)

 

15. 11. 2011 PhDr. Pavel Cibulka, CSc., Historický ústav AV ČR

Rod d‘Elvertů v Brně v 19. století

 

20. 12.  2011 Alena Janečková, Brno

Genealogie rodu Pacherů

 

 

II. Vycházky:

 

25. září 2011 

neděle

Prohlídka židovského hřbitova v Brně.

                        Sraz ve 14 hod. před vchodem na hřbitov na ulici Nezamyslova 27 v Brně

Vede Anna Jůzová, odborný výklad zajištěn.

 

8. října 2011 

sobota       

Historická procházka městem Miroslav se zastávkou  v Pohořelicích 

                        Sraz v 9 hod. před zámkem v Miroslavi. Odborný výklad zajištěn. 

Vede Dr. Zdena Novobilská. Doprava vlastními vozy.

 

III. Exkurze:

 

Exkurze jsou pořádány ve spolupráci s Muzejní vlastivědnou společností v Brně a zájemci se musí přihlásit v kanceláři MVS v Brně, Solniční ul. 12, vždy ve čtvrtek od 10–17h. Tel: 542 210 388

 

1. října 2011 

sobota       

Záhada stříbrného pokladu, tajuplné podzemí a jiné pozoruhodnosti v Táboře a okolí

 

Brno – Sudkův Důl (tvrz z 15. st.) – Chýnov (vápencové jeskyně) – Tábor (památková rezervace a národní kulturní památka. Zachovány zbytky městských hradeb, vyhlídková věž Kotnov  je pozůstatkem původního hradu, který byl přestavěn na městský pivovar. V prostorách renesanční sladovny expozice „Táborský poklad“, jehož součástí jsou stříbrné mince z jagellonského období. V budově gotické radnice jsou instalovány sbírky Husitského muzea, v přízemí vstup do sítě podzemních chodeb – Klokoty (poutní kostel Panny Marie s hodnotným zařízením) – Brno

 

Cena: cca 515 Kč, vstupné 150 Kč, 

Odjezd  v 6. 30 hod. Vede lektorka Dr. Zdena Novobilská.

 

 

IV. Genealogické párty:

 

Setkání se konají každou třetí středu v měsíci (od září) v salonku Restaurace Expresso Evropa, Brno-Václavská 1 od 16 do 18 h. Zastávka MHD Václavská (tramvaj č. 1, 2 a bus č. 51) je vzdálena 50 metrů.

 

Schůzek se mohou zúčastnit i nečlenové. Nemusíte se přihlašovat a nic neplatíte.

Opakujeme si čtení starého písma, sdělujeme informace o zajímavých fondech v archivech a podobně.

 

Přijďte, kdo potřebujete poradit, kdo chce ukázat nějakou raritu z bádání po předcích, či kdo se chce podělit o výsledky své práce. Předpokládáme zaměření na internetové přístupy k archivním fondům – Wi-fi připojení k dispozici.

Vede Ing. Ivan Bukáček a Anna Jůzová

 

 

V. Kurz základy genealogie a čtení starého písma

 

Moravská genealogická a heraldická společnost pořádá v Brně od října 2011 kurz

„Základy genealogie a čtení starého písma“. Kurz je určen všem zájemcům o rodokmeny.

 

Předpokládané místo konání kurzu je klubovna v přízemí domu Hybešova č. 65a. Zastávka MHD Václavská, TRAM č. 1 a 2, BUS č. 51.

 

Plánovaný rozsah kurzu 15 lekcí po 3 vyučovacích hodinách vždy ve čtvrtek od 16:30 hodin.

 

Předběžná cena 3000 Kč pro nečleny, 2000 Kč pro členy MGHS před 31. 9. 2010.

 

Aktuální informace najdete na webových stránkách MGHS www.mghs.cz .

 

Dotazy a přihlášky zasílejte na adresu  kurzy@mghs.cz nebo telefon 549 241 697 do konce září 2011.

 

Počet účastníků je omezen. Při zařazení do kurzu bude přihlíženo k pořadí zasílaných přihlášek.

 

VI. Matiné 2011

 

Matiné se uskuteční v sobotu 12. listopadu 2011 od 9 hod. v budově  FIT VUT v Brně (bývalý kartuziánský klášter v Králově Poli). Božetěchova 1/2, Brno a bude věnováno sfragistice. Bližší informace na www.mghs.cz

 


Pokud se vám stránka nezobrazuje dobře (zaznamenáno na PC s Windows a browserem Internet Explorer), můžete si plán stáhnout ve formátu PDF:

 MGHS plan 2. pol. 2011 oprFP.doc.pdf (121,8 kB)

—————

Zpět