XI. ročník vzpomínkových oslav památky padlých za I. světové války

07.07.2011 13:51

Mladějov–Blosdorf 1915–1916

 

12. 8.–13. 8. 2011 Mladějov na Moravě (u Moravské Třebové)

Pořadatel: Společnost Renata – sekce vojenské historie Brno a Průmyslové muzeum Mladějov

 

 

 

 

 

Informace pro historické jednotky

 

Uniformované jednotky:

„RAKOUSKO“: pravidelné jednotky slavné C.a K. armády a jednotky spojenecké
„RUSKO“: jednotky carské armády a spojenecké

Výstroj a výzbroj odpovídající nejlépe roku 1915–1916. 

 

Prezence: pátek v prostoru vojenského tábora u nádraží polní tratě Průmyslového muzea  Mladějov, pro opozdilce v sobotu do 9.00 hod. U později příchozích nebude z organizačních důvodů možná jejich účast v bitvě. 

 

 

Pátek 12. srpna 2011 

 

Od 17:00 Registrace a stavba tábora.

cca ve 20:00 Informační porada velitelů k průběhu akce Mladějov1915.

 

V případě zájmu lze na bojiště dorazit již kdykoliv dříve – prostor se bude připravovat již během celého týdne.   

 

                                     

 

 

 

Sobota 13. srpna 2011

 

 

 

 

 

07:00 Budíček.

Snídaně v táboře.

Konec registrace účastníků akce.

Nástup vojenských jednotek a čtení denního rozkazu.

Výcvik cís. a kr. pěšího vojska (Exerziershule für die k. u. k. Fusstruppen)      

Odchod vojska do obce Mladějov k památníku padlých ve světové válce.

Pietní akt.

Oběd.

Válečná porada velitelů.

Nástup jednotek a odchod na pozice.

 

v cca 15 hod. Bitevní ukázka „Rusko x Rakousko-uherská hranice 1915“.

Defilé vojenských jednotek a předávání pamětních dekorací.                                                                                                        

Zvláštní vojenský vlak „V Karpatech 1916“.

Návrat všech přeživších na nádraží.

Večeře.

Kulturní program…

 

 

 

Neděle 14. srpna 2011

 

 

Budíček, úklid tábora a bojiště,  odjezd.

 

Strava: Pátek – občerstvení, sobota – snídaně, oběd, večeře a večerní „občerstvení“. Po celou dobu akce bude v provozu několik stánků s rozmanitým sortimentem a dobový polní hostinec pro uniformované.

 

Ubytování: polní ležení v táboře. Vlastní dobové nebo podobné stany s sebou. Není v silách pořadatele zajistit hromadně erární stany.

 

Finance: dle možností pořadatele bude zajištěno: propagace, příspěvek na techniku, pyrotechnika, strava pro účastníky, program pátek a sobota, příspěvek na kanóny ....

 

Zabezpečení: tábor by měl být  nepřetržitě střežen – vojenské hlídky za účasti všech uniformovaných. Asistence policie průběžná, nestranná pořadatelská služba non-stop.

 

Velení – bitva: veškeré informace budou poskytnuty všem velitelům jednotek na poradě velitelů. Tito zodpovídají za plnění úkolů, které jednotlivé jednotky na poradě dostanou. Jednotlivci a skupiny do počtu čtyř včetně budou včleněny do větších jednotek. Zájemci o spolupráci při přípravě scénáře a ochotní schopní velitelé jsou vítáni – ozvěte se předem. 

 

Zbraně: Vlastní s doklady (budou se kontrolovat), zbraně na sběratelský průkaz budou použity dle zákona o zbr. a střelivu jako exponáty výstavky.  Pyrotechnika – pouze určený pyrotechnický tým. V prostoru areálu bude mimo ukázku přísný zákaz střelby a volného používání pyrotechniky – nebezpečí vyloučení z akce.  Na kulomety bude poskytnut příspěvek munice 200–1000 ks/zbraň.                                                                                            

 

Půjčovna zbraní – na akci Mladějov–Blosdorf 1915 si lze zapůjčit omezené množství  zbraní – pušky MOSIN a UK 59. Zájemci o tyto zbraně nebo náboje si musí požadované zamluvit v půjčovně na tel: 604179897, nebo pujcovna.zbrani@atlas.cz 

 

Výdej zbraní v sobotu dopoledne, vracení po bitvě. Přednostně bude půjčovna sloužit pro zahraniční účastníky.

 

Doboví civilisté: Voláme všechny přátele! Staňte se na chvíli ctěnými slečnami, důstojnými pány, flašinetáři,  kameloty dobových novin, židovskými obchodníky, tajnými rady, lehkými slečnami... S vaší pomocí bude dobová atmosféra ještě dokonalejší. Pro všechny civilisty platí stejné podmínky jako pro vojsko, je možnost finančního příspěvku na vykonávání dobové činnosti (kamelot, lehká děva apod.)

Po celou dobu akce je zdarma k dispozici pro vojsko a dobové civilisty úzkorozchodná železnice s parními lokomotivami i veškerý další doprovodný program.
V rámci programu se o unavené vojáky obou válčících stran budou „starat“ dobové slečny, k poslechu bude hrát jednonohý flašinetář, na večer je opět připravena kontušovka a anýzová...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 

Pro všechny účastníky platí obvyklá pravidla vojensko-historických ukázek.
Po dobu přítomnosti na místě konání akce se předpokládá, že všichni účastníci budou bezpodmínečně:

 

a. dodržovat pokyny kompetentních pořadatelů,

b. chovat se tak, aby nezpůsobili sobě ani nikomu jinému jakoukoliv újmu na zdraví či majetku,

c. používat zbraně prokazatelného původu a s potřebnými doklady, manipulovat s nimi a s pyrotechnickými výrobky dle platných předpisů a se zřetelem na maximální bezpečnost. Střelba je povolena jen na vymezených místech a ve vymezeném čase – dle propozic pořadatele. 

d. dbát možného zneužití čehokoliv sdělovacími prostředky a podřídí tomuto své chování – po celou dobu pobytu v místě je zakázáno poskytovat jakékoliv informace (mimo osobních) novinářům. Veškeré případné otázky budou zodpovězeny zástupci jednotek a pořadatelem. 

e. při manipulaci se zbraní a při ukázce pro veřejnost zcela bez vlivu alkoholu a jiných ovlivňujících látek (totéž platí ve vlastním zájmu při jízdě na lokomotivě nebo na střeše vagonu!)

 

Přihlášky budou přijímány do 5. 8. 2011 na adrese:
Společnost Renata, Dan Urbánek, Zeyerova 20, 616 00 Brno nebo d.urbanek@email.cz        

 

Aktuální informace na  https://www.mladejov.zde.cz

 

—————

Zpět