VIII. tematická středa Sdružení monarchistů Brno

15.11.2017 21:03

Konala se, jak bylo oznámeno, ve středu 15. listopadu na obvyklém místě v Klubu zastupitelů města Brna. Slova se ujal ing. M. Trnka. Zpočátku se trochu zabýval historií Moravy a moravským povědomím, také problémem čechizace Moravy a podobně. Hlavní téma se pak týkalo Moravského kulatého stolu, hovořil o jeho vzniku, účastnících, vývoji organizace, vytváření základních dokumentů pro jeho jednání a posléze uváděl příklady z jeho práce, dosažené výsledky i řešení všelijakých problémů. Hovořil zajímavě jako dobrý znalec problematiky. Sám je předsedou MKS. Diskuse postupně vznikala i během jeho přednesu a samozřejmě potom. Zajímavá informace zazněla v tomto smyslu: Za c. k. monarchie šlo 15 % daní do centra, zbytek zůstával zemím. Tento poměr se v průběhu 20. století obracel, v současnosti je přesně opačný. Z toho lze vyvodit, proč je zemské zřízení v současnosti zablokované. Moravský kulatý stůl prý vypracovává různé odborné podklady i k této věci, snad zaznamenají časem nějaký výrazný úspěch.

 

Jednotlivá konkrétní data naleznete za pozvánkou na TS, a to zde na webu.

 

Účast na tematické středě byla slabší, především z důvodu řady onemocnění. Nicméně výborný výklad a diskuse znamenají, že TS je možno hodnotit kladně.

 

Z. S. Krejčí

Sdružení monarchistů Brno

—————

Zpět