Tématická středa 23.března 2018

25.03.2018 21:44

    V pořadí třetí letošní tematická středa Sdružení monarchistů Brno, uskutečněná v prostorách Klubu zastupitelů Magistrátu města Brna, nabídla zájemcům přednášku s besedou na téma „Národní obrození na Moravě před rokem 1848“. Úlohy lektora se ujal   Ing. Milan Trnka.

    Tak, jako už v období Republiky Československé po roce 1918, tak ani v podmínkách současné České republiky není snadné orientovat se v materiálech, dokumentujících vývoj národního uvědomění obyvatelstva bývalé korunní země Morava v průběhu  19. století. Dozvídáme se sice snadno  množství informací o českých buditelských snahách a vývoji  národního uvědomění v Čechách, o odlišném procesu na Moravě však nevíme  téměř nic.

    V přednášce byly zmíněny předpoklady vzniku a následného vývoje národního obrození: hlavní politické směry v Evropě po Francouzské revoluci, vliv tří koaličních válek mezi lety 1792 až 1805, odlišností v chápání národa a jeho znaků na Moravě a v Čechách, byly připomenuty osobnosti národního obrození na Moravě, podíl moravské šlechty na tomto procesu  a  nastíněny příčiny  vyprofilování dvou nacionalistických proudů na Moravě – českého a německého.

    V následné besedě  konstatovali účastníci, že v přednášce bylo řečeno mnoho nového, běžně neznámého, bylo poukázáno na souvislosti, které následně vedly k již známějším událostem. Účast na besedě byla tentokrát ovlivněna aktuálním chřipkovým obdobím.

 

—————

Zpět