TEMATICKÁ STŘEDA 21. ÚNORA 2018

24.02.2018 07:51

Mezi několika „kulatými“ výročími v roce 2018 zaujímá svoje důležité místo i sedmdesáté výročí takzvaného „Vítězného února“ z roku 1948 v tehdejším Československu, s velkou pompou dříve slaveném totalitním režimem ke dni 25. února. Přednáška Dr. L. Šuberta a následná beseda v Klubu zastupitelů Magistrátu města Brna nebyla úzce zaměřena pouze k uvedenému datu. Naopak: v historické posloupnosti uváděla významné mezníky od října roku 1918 až po únor 1948, které formovaly předpoklady pro převzetí veškeré moci v Československu Komunistickou stranou. Důraz byl při výkladu kladen na události a podmínky v naší zemi Moravě včetně důsledků Vítězného února pro ni.

 

Už samotný vznik Republiky Československé v říjnu 1918 zakládal spousta problémů v oblasti národnostní, sociálními a v oblasti vnitrostátního uspořádání. Dalšími předpoklady pro úspěch převratu v únoru 1948 pak byla řada událostí spojených s existencí Protektorátu Čechy a Morava a s následným vývojem v poválečném Československu. 

 

Na tzv. Vítězný únor 1948 dnes vzpomínáme jako na něco, co patří neodvratně do minulosti, jako vzpomínku na praktiky, se kterými se současná společnost dokázala nenávratně rozloučit. Není tomu tak! Příznivé podmínky pro nápravu všech chybných rozhodnutí během stoletého vývoje, které nastaly po roce 1989, nebyly v řadě oblastí veřejného a politického života využity. Rozchod s totalitní minulostí zůstává v dnešní České republice mnohdy jen formální frází.

 

Pro některé účastníky besedy byly mnohé informace z přednášky (a to především ty informace, které se týkaly samosprávné Země moravskoslezské) novinkou. Pro jiné zase příležitostí předat ostatním svoje znalosti o únorových událostech v roce 1948 a podělit se o názory na vývoj po roce 1989. 

 

M. Trnka

Sdružení monarchistů Brno

—————

Zpět