TEMATICKÁ STŘEDA 17. LEDNA 2018

19.01.2018 15:37

První tematická středa Sdružení monarchistů Brno, z. s., v roce 2018 se uskutečnila 17. ledna. Odbornou přednášku ke stému výročí posledního roku velké války 2014–2018 připravil a přednesl Dr. Šubert s technickou podporou J. Komprdy

 

Byl podán přehled o vývoji na východní (ruské) frontě, balkánské a italské frontě a na frontě západní (francouzské) ve všech souvislostech včetně připomenutí úlohy a činnosti vojenských sborů z mimoevropských států. Na závěr byly uvedeny a zhodnoceny důsledky pro obě bojující uskupení včetně přehledu lidských ztrát válčících států. 

 

Součástí přednášky bylo i zodpovězení otázky, co přinesl konec válečného šílenství pro Čechy, Slovensko a především pro Moravu, s přihlédnutím k postupnému následnému zániku tisícileté samosprávy naší země.

 

Zmíněny byly krátce také související fakta o generálu Rudolfovi Králíčkovi, rodáku z moravských Huštěnovic, některá fakta o mírových snahách patrona našeho Sdružení blahoslaveného Karla I. Rakouského a dalších osobnostech, případně událostech roku 1918.

 

Úspěch přednášky se odrazil v následující bohaté besedě, ve které byla zodpovězena řada dotazů k tématu a některými z přítomných  podány další informace a postřehy.

 

M. Trnka

Sdružení monarchistů Brno

—————

Zpět