Pozvánka na Mši svatou - Katedrála svatých Petra a Pavla v Brně

07.10.2018 17:41

"Sdružení monarchistů Brno, z.s. ve spolupráci s Římskokatolickým farním úřadem v Brně na Petrově zvou na tradiční Mši svatou, slouženou k připomenutí a uctění památky JCKV blahoslaveného Karla I Rakouského (1887 - 1922), posledního císaře rakouského, krále českého, markraběte moravského, atd.. Mše bude sloužena v katedrále svatých Petra a Pavla v Brně ve čtvrtek 18.10.2018 od 17:30 hodin. Mši svatou celebruje katedrální farář P. ThLic. Tomáš Koumal."

 

 

—————

Zpět