Odhalení pomníku císaři Františku Josefu I.

29.08.2017 12:49

 

Třináctka povedená a zdařilá – tentokrát ve Světlé aneb JCKV František Josef žije… očima přespolního

 

 

 

Tento titul zcela vystihuje zcela jednu místní slavnost poblíž Boskovic,  na malé vesničce jménem Světlá již východním směrem lemují vrchy Drahanské vrchoviny, která má něco přes 200 obyvatel, a jejíž stáří dosahuje téměř osmset let. A čím byla ona třináctka zajímavá? Jednou místní slavností, kterou organizoval Obecní úřad ve Světlé byl Sjezd světelských rodáků, spojený se Světelskou poutí, která se konala v neděli 13. 8. 2017.

 

Toto oznámení proniklo i mezi malou monarchistickou veřejnost a přislíbená účast nejen zástupců z Prahy, ale i z dalších koutů republiky dávala naději prožití pěkného odpoledne v kruhu lidí „mit unsere Blut“. A právě zájem s těmito lidmi se vzájemně setkat, jakož i zúčastnit se znovuobnovení pomníku Jeho apoštolského Veličenstva Františka Josefa I. a poznat místní lidi a kolorit nejen mě, ale i některé kamarády přivedl do této vesničky.

 

Přijeli jsme akorát na čas a podařilo zaparkovat u místa, kde se konalo pozdější malé posezení. Podle skupinek lidí, směřujících jistým směrem jsme se krátce po příjezdu vydali také a přišli jsme asi po 200 m ke kapličce, kde se již konala na improvizovaném pódiu za místního faráře a čtyř ministrantů mše za světelské občany. Nebyli jsme prvními příchozími, čeští monarchisté ze spolku Radecký se svou standartou a standartou císařskou stáli poblíž lavic pozorně naslouchajíc, a tak přivítání se omezilo na několik krátkých gest.

 

Bylo potěšení hodné, že na prostranství před kapličkou na lavicích sedělo a postávalo kolem sta lidí a navíc ještě monarchistické seskupení, a tak návštěva této bohoslužby „open air“ byla pěkná.

 

Po skončení obřadu farář vysvětil prapor místní jednotky dobrovolných hasičů, u kterého stál službu celou dobu náčelník jednotky a zároveň místostarosta obce.

 

Poté se konal přesun pro mě k nejzajímavější části, a to odhalení poprsí JCKV Františka Josefa I., která se konala háječku u fotbalového hřiště, a tak jsme se opět vrátili směrem k zaparkovanému autu, vzali zemské prapory a v 15:30 přišli za doprovodu dechového tělesa KUK FELD BLASS MUSIK na místo konání.

 

Slova se ujal starosta obce ing. Cikánek, který připomněl osobnost císaře a zdůvodnil kroky znovuobnovení tohoto pomníku téměř po sto letech, jakož i upozornil na zkreslený a přežitý negativní pohled české veřejnosti na císaře jako nepřítele státu. Krátce pohovořil i o jeho osobnosti.

 

Nejzajímavější je historie oné busty, která byla v r. 1918 stržena, nicméně přežila století, zazděna do stodoly místního rolníka pana Krchňáka a v r. 2014 byla umožněna její prohlídka veřejnosti, která měla velký ohlas, načež další z občanů informoval o vlastnictví hlavy císaře a věnování obci. Celý pomník odborně restauroval Allan Doupal ze Šternberka a celý pomník na základě dobové fotografie zhotovil.

Odhalení provedl pan starosta za účasti senátorky ing. Vítkové. Pamětní orazítkovaná  stuha, kterou bylo zahalení pevněno byla poté rozstříhána a coby památka věnována později účastníkům.

 

Krátce také promluvil o realizaci busty také p. Jindřich Holub z Pohledi, který několika slovy promluvil o „pohleďském“ odhalení pomníku Františku Josefovi I., a jak řekl pan starosta, byl inspirací pro akci ve Světlé.

 

Po císařské hymně „Zachovej nám Hospodine“ přišel pan starosta všem vlajkonošům a příslušníkům v dobových uniformách osobně poděkovat. A poprvé měla zde premiéru i uniforma „felčarovská přes koně, dobytek a jinou havěť“ s majestátním čákem páně MVDr. J. Čížka.

 

Jak už to tak bývá, malé posezení a bezprostřední výměna dojmů u prostranství s pohoštěním bylo tentokrát obohaceno ještě přítomností pana místostarosty a patrně kronikáře či archiváře, znalým okolí regionu a jehož vyprávění značně obohatilo naše dojmy. I mě, coby ctitele lidových tradic z Moravského Slovácka potěšila přítomnost krojů a nebyl bych to já, abych neprohlásil: „Panenky sú tu šikovné, veselé a krásně sa smějú!…“ Ovšem víc jsem štěstí nepokoušel, chlapci bojovně zdvíhali obočí a hrudí se jim mohutně vzdouvalo, a tak po několika fotkách jsem toho raději nechal, a věnoval se pivu a slivovičce, námi přivezené.

 

Vedle místních atrakcí pro malé, mladé i starší se hrdě vyjímal stánek pohleďského starosty J. Holuba s upomínkovými předměty na monarchii.

 

Na závěr se za Sdružení monarchistů Brno zvěčnili podpisem ing. P. Tichý a M. Pauřík v pamětní světelské knize. A tak její úroveň byla vlastně ohodnocena již jejím nadpisem.

 

Text a foto:

Mirek Pauřík

SMB

 

Projev starosty ing. Cikánka viz níže

 

 

 

Vážení spoluobčané, vážení hosté, 

 

Rád bych vás tady všechny přivítal při malé oslavě odhalení pomníku předposlednímu císaři Rakousko-Uherska Františku Josefu I. Vítám tady ve Světlé zástupce obce Pohleď od Světlé nad Sázavou, zástupce strany Česká koruna, paní senátorku ing. Vítkovou, člena zastupitelstva Jihomoravského kraje ing. Hrnčíře, občany a představitele okolních obcí, ale především naše rodáky, kteří se přijeli za námi do Světlé podívat.

 

Dnes 13. srpna 2017 jsme se tady ve Světlé pod lipami sešli, abychom společně odhalili pomník císaři Františku Josefu I., tato dnešní akce není nostalgickou snahou obnovovat Rakousko-Uhersko, ale je to pocta panovníkovi , který spravoval a snad mohu říct, že spravedlivě spravoval území velké části Evropy, kde žilo a žije množství národů a národností. A řídit takový nesourodý kolos je věc velmi náročná a složitá. O tom nás v nedávné době přesvědčil rozpad světové velmoci Sovětského svazu, ale také rozpad Jugoslávie a také našeho Československa. Je to pocta muži, který vedl Rakousko-Uhersko neuvěřitelných 68 roků. A byla to doba nelehká a na rozhodování velmi náročná. Tento pomník nechala  obec téměř po 100 letech obnovit. K obnově pomníku vedlo zastupitelstvo obce několik důvodů:

 

Za prvé – vážíme si práce našich předků. Tento pomník postavili naši předkové a jistě slavnostně odhalili v roce 1908 při 60. výročí vlády císaře Františka Josefa I. Kolem tohoto pomníku byl vysazen lipový park, který zde roste do dneška. Nevím a nezjišťoval jsem, v kolika obcích byl v té době pomník postaven, ale rád bych tady ještě jednou přivítal zástupce malé obce Pohleď u Světlé nad Sázavou. Dle mých informací vysadili v této obci v roce 1908 císaři lipový parčík, ale pomník s bronzovou bustou odhalili císaři až v roce 2016 při 100. výročí úmrtí císaře Františka Josefa I.

 

Přestože byl tento pomník koncem roku 1918 z celkem pochopitelných důvodů rozbořen a zničen, zachovaly se nám až do dnešních dnů dva základní fragmenty pomníku. Světelský rolník pan Krchňák z čísla popisného 1 zazdil do budovy své stodoly část pomníku – poprsí císaře. O tomto fragmentu se mezi světelskými občany vědělo a v roce 2014 při „návštěvě následníka trůnu arcivévody Františka Ferdinanda ďEste ve Světlé před jeho odjezdem do Sarajeva“ bylo umožněno majiteli nemovitosti č. p. 1 zájemcům, aby si tento zazděný fragment prohlédli. Akce měla mezi světelskými občany i návštěvníky z okolních obcí značný ohlas, ale především pan Lubomír Dvořák informoval zástupce obce, že má doma hlavu císaře a následně tento fragment obci věnoval. Od Šléglových, nynějších majitelů nemovitosti č. p. 1 jsme získali i tuto zazděnou část pomníku. Děkuji z tohoto místa Lubomíru Dvořákovi a Šleglovým za tyto fragmenty a Ladislavu Šumberovi, který zdarma odborně vyňal zazděnou část busty a následně tuto zeď také opravil. Fakt, že obec nyní vlastnila dva základní fragmenty pomníku, byl druhým důvodem k obnově pomníku.

 

A třetím důvodem je snaha částečně změnit negativní pohled české veřejnosti na osobu císaře Františka Josefa I., který je především prezentován jako panovník, který byl nepřítelem českého národa a který rozpoutal 1. světovou válku. Tento pohled je však značně zkreslený, neboť v roce 1914 se již zdaleka nejednalo o absolutistickou vládu císaře, ale v té době císař již dlouhou dobu podléhal rozhodování říšské rady. Z mého pohledu je za rozpoutání světové války  zodpovědný Gavrilo Princip, atentátník ze Sarajeva. Dvacetiletý mladíček, anarchista, který chtěl změnit svět a 28. června 1914 zastřelil v Sarajevu následníka trůnu a jeho choť. Pokud by nedošlo k tomuto tragickému atentátu, vládu po císaři Františku Josefu I. by převzal arcivévoda František Ferdinand ď Este a světová politika by se ubírala jinými směry. Arcivévoda František Ferdinand ďEste byl zastáncem federalizace Rakousko-Uherska, kterou konzervativní císař odmítal.

 

Císař František Josef I. byl velmi pracovitý člověk, vstával ráno v pět hodin, později dokonce ve čtyři hodiny a téměř po celý den vyřizoval ve své pracovně různé spisy, studoval důležité dokumenty a jednal s politiky. Byl také velmi šetrný, dochvilný, ale ve stáří také konzervativní – odmítal vynálezy – nepoužíval např. telefon, nejezdil výtahem, automobilem jezdil zcela výjimečně.

 

V roce 1907 pomohl v zemi prosadit zavedení všeobecného volebního práva. Není například celkem známo, že nemalou částkou přispěl na stavbu Národního divadla v Praze nebo že finančně podpořil cestovatele Emila Holuba při jeho cestě po Africe. A akcí tohoto charakteru by se našla přehršel. Tyto veřejnosti neznámé skutečnosti jistě změní pohled na tohoto panovníka. Mnoho informací o císaři se dá vyhledat na internetu, v Terezíně má císař František Josef I. své muzeum. Jistě se najde několik obcí v Čechách, na Moravě nebo ve Slezsku kde mají pomník Františka Josefa I.

 

Moje poděkování také patří restauratérovi panu Allanu Doupalovi ze Šternberka, který bustu císaře zrestauroval a celý pomník pouze na základě zachovalé dobové fotografie tady zhotovil.

 

 

Ve Světlé 13. 8. 2017

Ing. Jiří Cikánek, starosta obce

 

 

  Přípravy k slavnostnímu aktu

 

 

  Součástí slavnosti byla i mše

 

  Starosta ing. Cikánek při projevu

 

 

  Odhalený pomník

—————

Zpět