Moravsko-Slezský historický a duchovní kalendář 2012

13.06.2011 23:09

 Vážení přátelé, milovníci a přátelé historie,

Jednou z osvětových aktivit brněnského sdružení monarchistů je vedle zabezpečení vaší informovanosti ve smyslu Oslovujícího dopisu Sdružení monarchistů taktéž záměr autorské a realizační dvojice Pauřík–Šubert zahájení vydávání Moravsko-Slezského historicko-duchovního kalendáře, který tuto aktivitu kryje ze svých zdrojů, event. darů.

 

Impulsem pro vznik tohoto projektu, jenž veškeré otazníky řeší souběžně za pochodu s rozvojem Sdružení monarchistů, bylo zahájení vydávání Monarchistického kalendáře ve stylu starých ročenek p. Janem Drnkem pod hlavičkou Koruny České. 

 

Jmenovaná dvojice se však rozhodla přijít s Moravsko-Slezskou alternativou s vyšší flexibilitou, variabilitou, jinak upraveným záběrem a především se záměrem, aby tato varianta byla nejen praktickou denní pomůckou, ale i minikronikou, pamětníkem, ekonomickým minisledovačem včetně osobních či rodinných priorit s analytickými tabulkami atp. Další vizí je představa každoročního věnování a směřovámí kalendáře k mimořádnému a kulatému moravsko-slezskému výročí v oblasti nejen historické, tradiční, náboženské, ale i vojenské, vědecké, kulturní, technické, objevů atp. se společným dualistickým jmenovatelem – Morava a Slezsko. 

 

 

 

 

Není třeba dodávat, že uchování jednotlivých ročníků a jejich kompletace vytvoří zajímavou miniencyklopedii, ke které cítíme potřebu čas od času se vrátit. Snaha „zatáhnout do hry“ a získat spolupracovníky je taktéž jedním z cílů autorské dvojice vedle životaschopnosti a funkčnosti projektu. Není třeba zdůrazňovat, že jakékoliv aktivní spolupůsobení bude do budoucnosti vytvářet rozrůstající se potenciál a kapitál, který je vždy povzbuzením pro kohokoliv… Bližší specifika jsou však ještě ve fázi vývoje a prozatím by bylo předčasné prezentovat nedotvořenou a neúplnou koncepci. Po jejím dokončení bude předložena a může být součástí jednoho z dalších dílů kalendáře. Poskytnutí každoročního ekonomického rozboru této aktivity s podrobnou zprávou (kolem 04.–05 každého roku) jakémukoliv přispivateli jest pro nás samozřejmostí.

 

První díl kalendáře bude věnován 100letému výročí narození JCKV dr. Otto Habsburg-Lothringen. Důležitým doplňkem bude přetisk historického vývoje Moravy dle Ottova slovníku naučného i s dalšími doplňky a informacemi. Jeho uvedení do oběhu by mělo být spojeno s rituálem požehnání církevní důstojností, křtem historika a autogramiádou, čímž se stane autorizovaným a raritou.

 

Upozorňujeme však, že vzhledem k finančním možnostem autorů bude náklad 400 ks, tedy menší, než bývá standard a bude nabízen pouze autory, Sdružením monarchistů, o. s., v Brně, spolufinanciéry a vybranými knihkupectvími a dealery. Tyto spoluúčastníky s dostatečným předstihem zveřejníme. Proto doporučujeme zamluvit si v případě zájmu výtisk předem. Jeho cena v provedení standard nebude přesahovat pro finálního uživatele 150 Kč. Nevylučujeme, že zájem  by mohl být vyšší a dotisk připadá v úvahu od 200 ks a výše.

 

Na další roky zvažujeme téma výročí pragmatické sankce, vznik Světové války a jeho pozadí atp.

 

Autorská skupina disponuje množstvím  inspirativních nápadů, zajímavostí a perliček, které je schopna pro vydávání použít. V rámci určité filosofie se však snaží získat nejen finanční spoluúčast „spřízněných duší“, ale i přispivatele a spolutvůrce, kterým tato aktivita ponese taktéž určitý efekt.

 

Věříme, že jde o bohulibý, praktický a žádoucí počin, spojený s doplněním osobních znalostí a naplněním hlavního poslání čímž je historicko-duchovní osvěta, praktický minipomocník s minikronikou a nakonec v řádu několika let i užitečnou encyklopedií Moravy a Slezska. Stojí to za zvážení, co myslíte?

 

Za autorskou skupinu

Miroslav Pauřík

 

—————

Zpět