Dr. Ulrich Habsburg-Lothringen v Holešově

26.11.2016 21:46

 

Není to ani dva měsíce, co o sobě dal opět vědět Dr. Ulrich Habsburg-Lotringen, který vyzval rakouskou vládu, aby splnila slib, který dala poslednímu císaři Karlu I., že vypíše lidové hlasování, v němž by si občané sami zvolili formu státního zřízení.

 

Ve dnech, kdy si budeme brzy připomínat sté výročí úmrtí JCKV Františka Josefa I., zorganizovala Společnost pro Moravu a Slezsko dne 15. 11. 2016 v Holešově přednášku na téma „František Josef I. a jeho odkaz střední Evropě“, přičemž přednášejícím byl jedním z příslušníků arcidomu Dr. Ulrich Habsbursko-Lotrinský, zmiňovaný hned na počátku (z toskánské větve rodu).

 

 

Již před 17. hodinou přichází přednášející do prostoru společenského sálku do tzv. salla terrena, šedovlasý důstojný pán, jehož doprovází manželka Friderika von Klinkowström. Sálek je decentně osvětlen a vytváří velmi příjemnou atmosféru pro nastávající okamžiky a krátce před zahájením je sálek zcela zaplněn.

 

Úvodního slova a funkce moderátora se ujal MUDr. Unger, který v úvodu přivítal arcivévodu Ulricha, představil  spolupořadatele, jimiž bylo město Holešov, Mor. nár. obec, Městské kulturní středisko Holešov, a Vlastivědný kroužek Holešov, krátce promluvil o historii SMS, dále promluvil holešovský starosta Mgr. Seifert.

 

Poté se ujal slova Dr. Ulrich Habsburg-Lothringen. Českým pozdravem: „Toprý féčer!“ ihned uvolnil poněkud atmosféru a lesník v Korutanech, regionální politik, kandidující na prezidenta za Stranu zelených, který nejdříve poděkoval za přátelské přijetí  se zdůrazněním, že se zde cítí jako doma. Poté se věnoval přednášce na dané tema, připravené do několika temat:

 

Morava a počátek vztahů s Habsburky

Císař František Josef I.

František Josef I. jako císař

Císařská rodina

Zahraniční politika po roku 1859

Domácí politika

Zvláštnosti domácí politiky

Železniční infrastruktura

Průmysl

Tragédie první světové války

Staly se národy skutečně svobodnými?

 

Tyto okruhy budou podrobněji popsány po zvukovém přepisu nahrávky. Je nutno však přiznat, že podrobněji se jednotlivým dílčím otázkám nemohl věnovat z titulu složitosti a rozsáhlosti jednotlivých témat, a tak celý výklad pro znalé monarchisty byl poněkud obecný, méně podrobný, ale přesto zajímavý. Po své, hodinové, tlumočené přednášce byl odměněn potleskem a poděkováním MUDr. Ungera. Zdůraznil však, že v teoretickém případě změny politického systému v království u nás by však Dr. Ulrich Habsburg-Lothringen nebyl králem, protože je příslušníkem boční, toskánské větve. Králem by byl jeho bratranec – Karel Habsburg-Lothringen, žijící v Solnohradě.

 

Poté byl prostor na dotazy účastníků. Některé byly zaznamenány, a právě tyto podstatně zvyšovaly náboj celé akce. Ze zajímavých vybírám:

 

Vedle stoletého výročí úmrtí Františka Josefa I. si připomínáme 30. 12. 1916 i stoleté výročí korunovace jeho nástupce Karla a Zity na uherského krále. Můžete o korunovaci sdělit nějaké podrobnosti?

UH-L: O historii se zajímám teprve několik let, je zajímavá, ale necítím se být dostatečně znalým v této oblasti. Oborem, kterým se zabývám a studoval jsem, je lesnictví.

  

Jaký je titul Dr. Ulricha Habsburg-Lothringen?

UH-L: Před pěti lety, po smrti Dr. Otty von Habsburg jeho nástupce Karel rozhodl, že i z morganatického manželství mají potomci nárok na titul arcivévoda. Tento titul ovšem není šlechtickým titulem v pravém smyslu slova.

 

Jak vypadá referendum o změně systému v Rakousku?

UH-L: Monarchistické hnutí v Rakousku není tak oblíbené jako na Moravě. Možná zde je více monarchistů než v celém Rakousku. Já jsem založením spíše republikán.

 

Kandidoval jste na prezidenta Rakouska. Setkal jste se s tvrzením, že tento akt byl tehdy nejen proti tamnímu zákonu, ale i v rozporu se Saint-Germainskou smlouvou a mírovými dohodami v jedenapadesátém roce?

U H-L: Ano, tehdy se o tom mluvilo, ale kandidaturou jsem chtěl dosáhnout změny v zákonu, že byť potomci někdejšího panovnického nebo vládnoucího rodu, kteří jsou dnes občany tohoto státu, právo kandidovat na spolkového prezidenta nemají. Dnes je již situace trochu jiná.

 

5. 10. 2016 se 300 členů vašeho Domu setkalo s papežem Františkem II. Jaký máte dojem ze setkání?

UH-L: Skvělá akce a příjemné setkání. Rodina žije na všech kontinentech a pomocí sociálních sítí a elektronicky spolu příslušníci komunikují, takže vzájemně o sobě vědí, a na určité věci se upozorňují

 

Bývá téměř pravidlem, že příslušníci podobobné „hoch“ společnosti se po podobných akcích mívají ve zvyku na místě se ještě zdržet, věnovat několik slov svým příznivcům, vyfotit se s nimi, věnovat autogram, či případně nhovinářům poskytnout interview. Já si pravidelně vozím dvě pro daný účel vytisknuté listiny s prosbou o autogram. Zpravidla se mi to daří a podařilo se i tentokrát. Věřím, že o svém rozhovoru nás bude informovat i jeden z kolegů, který pravidelně publikuje interview s habsburskými příslušníky a který se setkání také účastnil. 

 

Odhadem se účastnilo přibližně 200 účastníků a min. tři členové KČ, moje maličkost, sochař Vlček a Petr. Příjemné, dvouapůlhodinové setkání zanechalo určitě řadu dojmů na každého, který měl možnost věnovat večerní hodiny i podobnému typu podniků.

 

 

Miroslav Pauřík

Sdružení monarchistů

 

Fotografie viz samostatné album na úvodní straně.

—————

Zpět