+ 90 + Blahoslavené JCKV Karel I. Rakouský (17. srpna 1887 - 1. dubna 1922)

01.04.2012 14:15

My, monarchisté a členové Sdružení monarchistů o.s., se sídlem v Brně,

si dnes, s hlubokou pietní úctou a zarmutkem, připomínáme 90.výročí skonání
Jeho Veličenstva, císaře rakouského, krále českého a markraběte moravského,
etc., etc., blahoslaveného Karla I. z Arcidomu Habsbursko-Lotrinského.
            V těžkých dobách roku 1916, uprostřed probíhající 1.světové války (1914-1918),
vzal na svá bedra břemeno panovnické zodpovědnosti za národy Rakousko-Uherské
monarchie. Byl svědkem rozpadu své říše, aniž tomu mohl nějak zabránit. Byla to nejen
Vůle Boží, ale též vůle tehdejších mocností. Zemřel daleko od své vlasti, opuštěn
svými národy, ale smířen s Bohem i svým tragickým osudem.
            Vyjadřujeme tímto své hluboké porozumění všem jeho žijícím potomkům, jejich
rodinám a celému Arcidomu Habsbursko-Lotrinskému, spolu s Modlitbou k
blahoslavenému Karlovi.
 
   Čest a věčná sláva jeho věčné památce !
 
V Brně, dne 1. dubna 2012                  Členové a sympatizanti Sdružení  monarchistů
                              

—————

Zpět