26. 10. 2017 – MŠE SVATÁ ZA KARLA I.

07.11.2017 16:53

Ve čtvrtek 26. října 2017 se uskutečnila v diecézní katedrále svatých Petra a Pavla v Brně mše svatá k uctění památky posledního rakouského císaře a markraběte moravského, blahoslaveného Karla I. Rakouského. Na organizaci spolupracovalo naše Sdružení monarchistů Brno s římskokatolickým farním úřadem v Brně na Petrově a s Vojenským a špitálním řádem svatého Lazara Jeruzalémského.

 

Svátek Blahoslaveného Karla I. Rakouského připomíná katolická církev vždy v den výročí jeho svatby se Zitou Bourbonsko-Parmskou (21. října 1911). V letošním roce také uplynulo 130 let od jeho narození (17. srpna 1887). Beatifikován byl papežem Janem Pavlem II. pro svůj příkladný křesťanský život a vytrvalé mírové snahy roku 2004.

 

Čtvrteční večer v Brně připomínal spíše jaro než blížící se obvykle sychravé „dušičkové“ období. Přes to se prostor katedrály zaplnil početnými návštěvníky. Všem organizacím, sdruženým kolem Moravského kulatého stolu, které na mši vyslali své zástupce patří za účast dík.

 

Mši svatou celebroval katedrální farář P. ThLic. Tomáš Koumal. Hudbou a zpěvem doprovázel obřad  Dómský komorní sbor pod vedením sbormistryně Dagmar Kolářové a mužský pěvecký sbor Láska opravdivá sbormistra Jana Špačka. Z uniformovaných organizací se zúčastnili vedle příslušníků Řádu rytířů svatého Lazara také členové Spolku císařsko-královského četnictva a Brněnští ostrostřelci. Průběh mše vysílalo přímým přenosem Rádio Proglas.

 

V bohoslužbě bylo připomenuto, že jak z prvního čtení (z knihy Moudrosti), tak z druhého čtení (z listu svatého apoštola Pavla Efezanům) i ze samotného evangelia (podle Matouše) vyplynulo zřejmé zdůraznění Karlova chápání výkonu svěřené moci po převzetí trůnu v roce 1916, uprostřed světové války. Od Boha mají původ všechny rody, všichni lidé, všechno stvoření. I panovník se musí  za své jednání zodpovídat nejvyšší moci. S ohledem na tuto pravdu věnoval Karel I. jako hluboce věřící člověk veškerou svou energii na ochranu životů obyčejných vojáků, na ochranu lidí postižených bezprávím, na ukončení válečných hrůz. 

 

Mše byla zakončena zpěvem rakouské císařské hymny. Po té využilo velké množství věřících možnost uctít blahoslaveného Karla I. pokloněním se před vystavenou relikvií.

 

Po ukončení obřadů mše svaté se tradičně konalo setkání organizátorů s představiteli církevních kruhů, rytířských řádů, společenských organizací a pozvaných hostů v restauraci LʼEau Vive (Živá voda). Za příkladnou přípravu a obsluhu během večera při malém občerstvení s naším moravským vínem patří dík sestrám misijní rodiny Donum Dei, které restauraci provozují.

 

 

Milan Trnka

Sdružení monarchistů Brno

—————

Zpět