Zajímavosti

18.10.2011 16:19

Císařská káva

  Tuto kávu císař František Josef I. pravidelně konsumoval od roku 1860 až do své smrti v roce 1916.    Recept získal můj prastrýc (sloužil od roku 1898 až do roku 1919 u císařského dvora jako kaplan) od císařova komorníka p. Kettlera.   Originál recept (množství 2...

—————

14.10.2011 09:57

Báseň věnovaná Karlu I.

  Náhodou jsem objevil v katolickém Kalendáři Moravan z r. 1930 českou báseň o císaři Karlovi. Nevím zatím o žádné jiné české básni týkající se bl. Karla I.    Ovšem jde o báseň z doby vlády císaře Karla I., tak je trochu bojovná. Autor prof. František Rypáček...

—————

31.08.2011 17:34

Atraktivní kniha pro zájemce o Habsburky

Na knižním trhu se nedávno objevila výpravná publikace ve formátu A4, 340 stran, na křídovém papíře, plná nejen skvělého textu, ale i spousty ilustrací různého druhu včetně rodokmenů, barevných i černobílých. Na konci knihy se nachází důkladný několikastranový rodokmen a seznam literatuty....

—————

19.06.2011 16:23

Internetové stránky vilemvalter.cz

 Na níže uvedeném odkazu najdete pozoruhodné internetové stránky známé brněnské osobnosti zájmových oborů genealogie, heraldiky, vojenské historie, monarchismu... p. Viléma Waltra a rovněž jeho syna. vilemwalter.cz - úvodní stránka

—————

17.06.2011 10:11

Rakousko zrušilo paragraf volebního zákona, namířený proti Habsburkům

 Více o tomto tématu v článku denního tisku: Rakousko zrušilo 92 let starý protihabsburský paragraf - iDNES.cz

—————

13.05.2011 18:23

Příběh Aloise Musila

    Znalec beduínů, zapálený badatel a cestovatel po arabských pouštích, univerzitní profesor, po celý život také katolický kněz. To je charakteristika, která vykresluje nesmírně pestrý a složitý život moravského orientalisty Aloise Musila. Narodil se v Rychtářově 30. června...

—————

11.05.2011 20:01

Z dobového tisku – Jak bydlel arcivévoda na Hradčanech

Královský hrad na Hradčanech dávno již není onou skvělou residencí, o níž šla pověst světem, že vyrovnají se jí toliko královské zámky francouzské. Co neuloupili nepřátelé, nepokradli nesvědomití úředníci za válečných let, to odvezeno do Vídně! V letech osmdesátých přestěhováno z Hradčan do Vídně...

—————

11.05.2011 19:56

Zapomenutá osobnost

Emanuel Salamon svobodný pán z Friedbergu-Mirohorský není většině lidí znám. Byla to velmi pozoruhodná osoba a jeho životopis by vydal na hodně tlustou knihu. Vegetarián, bojovník za práva zvířat a proti vivisekci, polní podmaršál, patriot, slavný malíř, spisovatel, dramatik, překladatel hovořící...

—————