Stalo se

22.05.2015 12:37

S císařovnou Zitou a cestovatelem Musilem …tentokrát v Brně

  V chrámu Páně svatého Vavřince v Řečkovicích  9.května.LP 2015     Die Imperatrix  9. 5. 2015 byl navazujícím podnikem na slavnost Sit Durat Regnum, pořádanou Galerií Vránův Mlýn v Brně, brněnského výtvarníka a sochaře Patrika Vlčka. Vedle jiných i já jsem...

—————

20.05.2015 23:14

Jaká byla V. tematická středa Sdružení monarchistů

  Pátá tematická středa Sdružení monarchistů se podle oznámení konala 20. května 2015 na pohostinném místě v Klubu zastupitelů města Brna. Téma bylo stanoveno takto: I po 1152 letech vám rozumíme, svatí soluňští otcové!     Dr. L. Šubert při úvodním slovu   V plánu bylo pouze...

—————

20.05.2015 07:02

Byl jsem loni, byl jsem letos, za rok půjdu, a na tebe, králi Karle, myslet budu…

  Reportáž o zážitcích z Audience u císaře a krále Karla I. r. 2015 podává Miroslav Pauřík   Již před časem jsem v několika reportážích zdůrazňoval, že není jednoduché zamýšlet se okamžitě nad mnohými prožitky nad vícedenními akcemi, vše vstřebat, zanalyzovat, udělat reportáž z více...

—————

27.04.2015 13:58

Ořechov nedaleko Brna vzpomínal v sobotu 25. 4. 2015 70. výročí svého osvobození

  Tato rozlehlá a lidnatá obec, zhruba 15 km vzdušnou čarou na jihozápad od centra Brna si v sobotu 25. dubna 2015 připomenula 70. výročí svého osvobození od nacistické okupace. Boje o ni začaly již o víc než týden dřív, tedy po 16. dubnu 1945. Jelikož levé křídlo 2. ukrajinského frontu...

—————

15.04.2015 21:55

O 4. tematické středě SMB

Již 4. tematická středa v tomto roce se konala, jak bylo oznámeno, ve středu 15. dubna na téma JAK PŘED 70 LÉTY UTICHLY ZBRANĚ 2. SVĚTOVÉ VÁLKY    Přednášel dr. L. Šubert, který zúročil, jak sdělil, své patnáctileté pedagogické zkušenosti v tomto tématu. Sdělil posluchačům hlavní rysy...

—————

30.03.2015 14:44

Polské monarchistické fórum po osmé – 26. až 29. března 2015

V uvedených dnech se tři zástupci Výkonného výboru SMB Ing. Petr Tichý, Jan Schanělec a Dr. Luděk Šubert osobně zúčastnili na základě pozvání daného již 8. fóra monarchistów polskich, které se letos konalo ve velkopolském Antonině, asi 70 km severovýchodně od Wroclawi.    Polští kolegové...

—————

18.03.2015 23:29

O třetí tematické středě Sdružení monarchistů Brno v r. 2015

    Třetí tematická středa Sdružení monarchistů Brno v tomto roce měla na programu téma s názvem Prvoválečná slepá ulička se stoletým odstupem. Přednášky se zhostil Dr. Luděk Šubert s velkým zaujetím pro věc, jak sám ostatně i přiznal. Hovořil o počátcích války, o jednotlivých operacích,...

—————

09.03.2015 09:37

Report ze mše svaté za moravského krále Svatopluka I. ve Křtinách, v neděli 8. 3. 2015

    V neděli 8. 3. 2015 se v poutním barokním chrámu Panny Marie v městyse Křtiny, asi 15 kilometrů severně od Brna, konala mše svatá za velkomoravského panovníka Svatopluka I.Velikého. Mši organizačně zajišťoval Královský řád moravských rytířů svatého Rostislava a Kolumbana jako jedna z...

—————

23.02.2015 12:20

Mohou monarchisté objektivně hodnotit čs. legie?

  Takto se někdo mohl divit, když obdržel pozvánku na 2. tematickou středu roku 2015, kterou 18. 2. 2015 v Klubu zastupitelů města Brna pořádalo Sdružení monarchistů Brno. Téma si vybral a připravil kolega Ing. Petr Tichý z východočeského Dolního Újezda a nazval ho příznačně Československé...

—————

01.02.2015 11:22

Převyprávění stenozáznamu XVI. tematické středy Sdružení monarchistů – Ferdinand V. Dobrotivý, císař, král a člověk

  XVI. tematická středa Sdružení monarchistů Brno   Ve středu 21. ledna se konala první tematická středa Sdružení monarchistů Brno v tomto roce, celkově v pořadí již šestnáctá. Ing. Miloslav Alexej Fryščok přednášel na téma    Ferdinand V. Dobrotivý – císař, král a...

—————