Stalo se

27.07.2017 10:57

Lítý prvoválečný boj o nádraží ve Valašských Klobúkách v sobotu 22. 7. 2017

  V uvedený den bylo na rozhraní Moravského Slovácka a Valašska v Bílých Karpatech oblačno a dešťové přeháňky se nedaly vyloučit. Směrem k poledni se však nebe postupně čistilo a úměrně s tím stoupala teplota. S podporou starostky města Valašské Klobúky se na místním železničním nádraží konala...

—————

21.06.2017 21:39

Poslední Tematická středa Sdružení monarchistů Brno v I. pol. 2017

    Poslední Tematická středa Sdružení monarchistů Brno v 1. pololetí t. r., v pořadí šestá, se konala, jak bylo oznámeno, 21. června na obvyklém místě v Klubu zastupitelů města Brna. Na programu měla přednášku dr. L. Šuberta na téma 150 let od rakousko-uherského vyrovnání. Zdůraznil že...

—————

12.06.2017 08:48

NAŠI I SLOVENŠTÍ ŽÁCI A STUDENTI O ZBOROVU

Tento týden se mi dostalo do rukou tiskové prohlášení monarchistické strany Čech, Moravy a Slezska, tedy Koruny České, s jejím stanoviskem ke 100. výročí tzv. bitvy u Zborova. Tento specifický politický subjekt má právo či dokonce povinnost se vyjádřit tak, jak se vyjádřil, protože jinak by popřel...

—————

17.05.2017 21:05

V. Tematická středa SMB

  Jak bylo předem oznámeno květnová Tematická středa SMB se konala 17. května na obvyklém místě v Klubu zastupitelů města Brna. Na programu byla přednáška týkající se slavné panovnice Marie Terezie. Ujal se jí dr. Luděk Šubert. Sdělil, že se přidrží textu, který dodal dříve a je zveřejněný zde...

—————

19.04.2017 23:08

Ohlédnutí za IV. tematickou středou 2017

  Tematická středa se konala jako vždy v Klubu zastupitelů města Brna. Na programu měla problematiku I. světové války. První přednášející dr. L. Šubert nastínil různé aspekty války, podíly jednotlivých států, zejména R-U. Konstatoval, že starý mocnář si byl dobře vědom nepřipravenosti vlastní...

—————

03.04.2017 12:29

Vzpomínání na JCKV bl. Karla I. v Křenovicích

  U příležitosti 95. výročí úmrtí JCKV bl. Karla I. Habsbursko-Lotrinského sešli se v sobotu 1. 4. 2017 v prostorách křenovické římskokatolické fary místní farníci s členy Sdružení monarchistů Brno k malé pietní vzpomínce na tohoto posledního českého krále i markraběte...

—————

15.03.2017 21:02

III. tematická středa SMB v r. 2017

Konala se 15. března od 18 hod. na obvyklém místě v Klubu zastupitelů města Brna. Změna, která se promítla do TS, spočívala v tom, že se půl hodiny předem na stejném místě konala schůze Řídící rady a Výkonného výboru SMB. Dříve se konávala tato setkání v restaurantu L.A.G. Tato schůze měla dost...

—————

21.02.2017 10:20

O únorové tematické středě SMB

  Ruské revoluce roku 1917 stále kontroverzní   Tuto skutečnost odhalila únorová Tematická Středa SMB, konaná v Klubu zastupitelů města Brna dne 15. 2. 2017. Před 19 přítomných předstoupili s tématem  100.výročí ruských revolucí 1917 – významných, kontroverzních a tudíž již okázale...

—————

16.02.2017 09:11

Setkání s Karlem... v obřanské doktorkovně

  SETKÁNÍ S KARLEM…   …TENTOKRÁT V OBŘANSKÉ DOKTORKOVNĚ…   Bylo milým potěšením přijmout pozvání na den otevřených dveří právě nově rekonstruované ordinace MUDr. M. Suché, která již na poslední tematické středě pozvala členy Sdružení monarchistů k přátelskému, neformálnímu posezení...

—————

19.01.2017 11:53

LP 1916, den třicátý v měsíci prosincovém aneb Poslední habsburská korunovace

  Přeloženo do dnešního strohého jazyka z květnaté mluvy zpracovatele a lektora, tedy kolegu Mirka Pauříka, uvedené znamená, že jmenovaný před deseti přítomnými posluchači včera, 18. ledna 2017 v Klubu zastupitelů města Brna, zkusil dle dostupných pramenů a informačních zdrojů, alespoň...

—————