Mons. Mgr. Ing. Pavel Konzbul, DR, pomocným biskupem brněnským

 

 

Dne 21. května 2016 jmenoval papež František Mons. Mgr. Ing. Pavla Konzbula, DR, pomocným biskupem brněnským. Biskupské svěcení přijal v katedrále sv. Petra a Pavla v Brně dne 29. června 2016. 

 

Biskup Pavel Konzbul celebroval v roce 2014 a 2015 mši svatou k připomenutí a uctění památky blahoslaveného Karla I. Habsbursko-Lotrinského – patrona našeho spolku – v diecezní katedrále sv. Petra a Pavla v Brně na Petrově, jejímž byl farářem. Na organizaci mše se náš spolek podílel. I pro letošní rok připravujeme tuto mši svatou. Velice si vážíme spolupráce s otcem biskupem Pavlem Konzbulem a jsme velmi rádi, že uvedené mše včetně jeho kázání k osobě blahoslaveného Karla, jsme zaznamenali – v roce 2014 ve spolupráci s Radiem Proglas a v roce 2015 námi zajištěným video a audio záznamem. Samozřejmě bychom přivítali, kdyby se biskup Pavel Konzbul ujal této mše svaté i v letošním roce. 

 

 

 

 

Životopis biskupa Konzbula

 

Pavel Konzbul se narodil 17. října. 1965 v Brně-Juliánově, kde dodnes žije jeho maminka Marie. Po maturitě na gymnáziu v Brně v Křenové ulici pokračoval ve studiu na elektrotechnické fakultě VUT Brno – obor elektrotechnologie, které absolvoval v roce 1989.

 

Po vykonání roční základní vojenské služby nastoupil jako odborný a později vědecký pracovník do Ústavu přístrojové techniky Akademie věd České republiky v Brně. Tam se věnoval vývoji a realizaci korekčních cívek magnetických polí pro tomografii nukleární magnetické rezonance. Publikoval v řadě zahraničních odborných časopisů. Externě vyučoval na elektrotechnické fakultě VUT v Brně, kde také obhájil doktorskou práci v oboru teorie elektromagnetického pole.

 

V roce 1995 vstoupil do Laického sdružení sv. Dominika, kde byl několik let zástupcem národní provinční představené v Praze. V témže roce zahájil studium na Cyrilometodějské teologické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, které dokončil v roce 2000. Od téhož roku je také členem Společnosti pro církevní právo.

 

V roce 2003 přijal v katedrále sv. Petra a Pavla kněžské svěcení z rukou brněnského diecézního biskupa Vojtěcha Cikrleho. Poté působil jako farní vikář v Boskovicích a Svitávce, v Hustopečích u Brna, Starovičkách a excrurrendo administrátorem ve Starovicích. V roce 2005 byl ustanoven spirituálem Biskupského gymnázia v Brně a v roce 2013 jmenován farářem ve farnosti u katedrály sv. Petra a Pavla v Brně a členem Kněžské rady brněnské diecéze.

V říjnu 2015 byl brněnským biskupem Vojtěchem Cikrlem jmenován III. sídelním kanovníkem Královské stoliční kapituly sv. Petra a Pavla v Brně.

 

V sobotu 29. května 2016 papež František jmenoval Pavla Konzbula pomocným brněnským biskupem a titulárním biskupem litomyšlským. Biskupské svěcení přijme Mons. Ing. Mgr. Pavel Konzbul, Dr., 29. června 2016 v katedrále sv. Petra a Pavla v Brně od svého diecézního biskupa Mons. Vojtěcha Cikrleho.

 

 

První homilie biskupa Konzbula

 

Ve čtvrtek 3. června 2016 při bohoslužbě na ukončení školního roku pro studenty Biskupského gymnázia v Brně, největší církevní škola v brněnské diecézi, pronesl nový pomocný brněnský biskup Pavel Konzbul v katedrále sv. Petra a Pavla svou první biskupskou homilii.

 

Právě na Biskupském gymnáziu působil Mons. Pavel Konzbul v letech 2005 až 2013 jako spirituál. V zaplněné katedrále na Petrově přítomným pedagogům a studentům řekl:

 

Milí studenti a učitelé BiGy,

 

před patnácti lety byl dnešní den 30. červen stanoven jako Den ozbrojených sil České republiky. To nás asi moc nezajímá, zvláště, když nyní všichni stojíme na prahu prázdnin. Já ale myslím, že to bez souvislostí není. S příchodem prázdnin se totiž mění náš životní rytmus. Zatímco dosud někteří vnímali školou jako elektřinu – tedy chodili do ní s odporem, na známky čekali s napětím a vedení se dotknout nemohli, tak nyní bude vše jinak. Skutečný boj teprve nastává, boj s volným časem. V Bibli se ku příkladu slovo boj či bojovat objevuje více než stokrát. Vystoupit ze zaběhnutého rytmu v sobě často nese prvek překvapení a tím i riziko nepřipravenosti. Tak jako ze školního rytmu vyskočíme my, mohou vyskočit jako čertík z krabičky i nová pokušení. To určitě není důvod k panice, ale naopak. Jak říkával spisovatel Jack London: „Do boje jdi vesele, neboť mrtví, kteří se nesmějí, jsou oškliví.“ Nyní ale z vážnějšího soudku.

 

V dnešním prvním čtení z Pavlova listu křesťanům do Efesu jsme slyšeli: „Stůjte opásáni pravdou, oblečeni pancířem spravedlnosti, obuti připraveností dobré zprávy o pokoji a při všem noste štít víry.“ Myslím, že to je pěkné prázdninové programové prohlášení. Začíná to tím, že máme stát, tedy zastavit se. Známý ekonom Tomáš Sedláček má pro nás v jednom z posledních čísel Newsweeku dobrou zprávu, kdy tvrdí, že práci za nás brzy převezmou roboti a my si místo peněz budeme posílat lajky a konečně si odpočineme. Než tomu ale tak bude, musíme se spokojit s klasikou bez robotů a s minimem lajků, o to víc ale máme šanci a udělat si čas na sebe, na své blízké a na Boha, a to není až tak málo. A právě prázdniny k tomu vytváří ideální prostor.

 

Ve čtení se hovoří také o pravdě a spravedlnosti. Pravda má jednu velkou výhodu, když jí člověk říká, tak si nemusí pamatovat co řekl. Britský hudebník John Lenon prohlásil: „Hledáš-li pravdu, nedívej se dál, než k svému srdci.“ Pro nás křesťany má pravda ještě hlubší význam, než jen naše srdce. Ježíš totiž sám o sobě říká v Janově evangeliu, že je cesta, pravda a život. Kdo je tedy v pravdě, je v něm. A to už nejde jen o nějakou filozofii z hodin ZSV. Pak tu máme spravedlnost. Andělský učitel sv. Tomáš Akvinský napsal, že spravedlnost bez milosrdenství je krutá. My všichni jsme do naší katedrály vstoupili branou milosrdenství. To je důvod k vděčnosti. Poděkovat Bohu i druhým za uplynulý školní rok. Současně je to i podnět stát se milosrdnými. Hodnota našich prázdnin se totiž bude odvíjet právě od našeho milosrdenství k těm, které potkáme, podobně jako hodnota jedněch houslí.

 

Při dražbě vyvolávač zvedl housle. Byly poškozené a oprýskané, struny jen tak visely. „Dámy a pánové, kolik nabídnete?“ Začněme na sto Eurech. Nikdo ale nepřihazuje. Od zadní stěny místnosti přišel najednou šedovlasý muž a uchopil smyčec. Kapesníkem z houslí setřel prach a zahrál úžasně čistou melodii. Když hudba dozněla, vyvolávač se znovu zeptal. Kdo dá víc. A cena se vzápětí vyšplhala na tři tisíce Euro. Co změnilo hodnotu houslí? Dotek mistra. Já vám přeji, abyste s Boží pomocí vdechli hodnotu nadcházejícím prázdninám, jako skuteční mistři.