Pokřivená minulost

04.08.2013 17:30

Ekonom Pavel Kohout nepotěšil monarchisty

    Známý ekonom Pavel Kohout nabízí na svých stránkách články a snaží se argumentovat ve prospěch své knihy Nová ústava, kterou považuje za jediné řešení politického uspořádání České republiky. Tak i poslední článek se zabývá problematikou vlády pevné ruky. Různé příklady z historie i...

—————

20.06.2013 12:54

Na videostream.cz Jiří Rak o K. H. Havlíčkovi

Sice nic extra nového, ale neškodí si připomenout: Národ sobě: Karel Havlíček Borovský - Pořad: Národ sobě, Video na Stream.cz (ID: 820316)

—————

12.06.2013 15:26

Kam se podělo Rakušanství na Moravě a v Čechách? – Rakušanství versus Masarykův čechoslovakismus

  Odešlo rakušanství z našich zemí nenávratně spolu s jeho německy hovořícím obyvatelstvem? Vázala se u nás rakouská identita na určitý jazyk? Zamysleme se krátce nad těmito i dalšími podstatnými otazníky moravského a českého rakušanství; brzy uvidíme, že se zde skutečně nejedná o...

—————

23.04.2013 16:30

Morava z pohledu Obnoveného zřízení zemského a historického vývoje státní správy

  Dokumenty Obnovené zřízení zemské, vydané císařem a králem Ferdinandem II. pro země Koruny české v letech 1627 a 1628 měly dlouholetou platnost. I když se jedná v podstatě o dokumenty ústavní povahy, tedy i s ekonomickými a politickými aspekty, předcházel jim a též z nich následně i vycházel...

—————

11.04.2013 13:46

Říkali mu sice „král v klobouku“, ale…

  Vážení čtenáři webu SM,   stává se tradicí předesílat tematické středy vždy článkem, vztahujícím se k následně přednášenému tématu. Předkládaný článek v z internetového časopisu ČAS kolegy Petra Anderleho se k tématu o JCKV Josefovi II. plně vztahuje, rozšiřuje naše poznání o této...

—————

14.02.2013 19:10

Císař a král Zikmund Lucemburský – netradičně a objektivně

  Úvodem   V historii Zemí koruny české, Evropy i světa nenajdeme příliš mnoho příkladů, kdy by otec a syn, jako významné osobnosti své doby i dějin, byly svými současníky i mnohageneračními následníky hodnoceny tak diametrálně odlišně jako římský císař a český král Karel IV....

—————

19.05.2012 17:00

Kdo se bojí Panny Marie

  Článek pana profesora Pavla Kaliny, který vyšel v LN (16.5.2012), analyzuje skutečný důvod obav z obnovy Mariánského sloupu na Staroměstském náměstí. Článek zveřejňujeme s laskavým svolením autora.   Ke stažení: kdoseboji.jpg (1,1 MB)

—————

30.03.2012 10:53

Arcibiskup olomoucký, ThDr. a PhDr.Josef Karel Matocha - nekrvavý mučedník (1888-1961)

    V dějinách našeho státu máme řadu významných církevních i světských osobností, které svým životem doplatily na dobové politické ambice mocných a na danou politickou situaci. Někteří z nich byli dokonce svatořečeni. V 10.století byl vrahy ubodán kníže Václav Přemyslovec, v...

—————

18.02.2012 17:21

Císař a král Ferdinand II. versus císař a král Josef II.

 Úvodem.   Nejméně po dvě staletí se formoval v myslích Čechů, Moravanů a Slezanů dost černo-bíle vyhraněný a tudíž objektivně deformovaný pohled veřejnosti, od školních dítek po důchodce, na tyto dva panovníky z rodu Habsburků. Zatím co první z jmenovaných byl v našem...

—————

31.01.2012 19:17

Pan Karel Starší ze Žerotína - kavalír vpravdě renesanční

Možná si mnohý ze čtenářů řekne: co autor míní oním vpravdě renesančním kavalírem? Kavalírem je tu míněn šlechtic, příslušník starého panského rodu, původem ze Slezska. Onou plnohodnotnou renesančností dané osobnosti mám na mysli především jeho vzdělanost, přestože žádný z vědních oborů, který...

—————