Z historie Místní společnosti Koruny České Brno

20.05.2011 07:51

 Před listopadem 1989 vydalo ilegální české monarchistické hnutí České děti takzvaný Manifest, zveřejněný dokonce v Rudém právu, zřejmě jako recese. Místo veřejného odsouzení snílků hodlajících obnovit Království České došlo spíš k iniciaci lidí stejného smýšlení. Také v Brně vznikla royalistická organizace, v jejímž čele stál řadu let Dr. Jiří Plichta (+1999). Organizace tehdy nenápadnou, ale účinnou formou pomáhala šířit kulturní a historické povědomí občanů pořádáním koncertů, přednášek a dalších akcí. V těchto počátcích se aktivně podílelo na její činnosti 10-15 lidí, schůzky byly pořádány ještě počátkem 90. let v zařízení Památkové péče na Radniční ulici č. 2, což zajistila Jaromíra Žáková.

 

Po vystoupení z ilegality a dosažení oficiálního uznání monarchistického hnutí se i brněnská organizace stala složkou úředně evidovaného Monarchistického politického hnutí, již pod názvem Koruna Česká. V průběhu 90. let byl uvnitř celého hnutí, tedy i v Brně, veden názorový dialog, zda hnutí změnit v politickou stranu, či nikoli. Většina tehdejších členů zprvu tuto změnu odmítala a připojila se k ní až po oficiálním přijetí stranického statusu pražským vedením počátkem 21. století.

 

V té době zastával funkci předsedy místní společnosti Radko Bohdálek a na pravidelné měsíční schůze dojíždělo do Brna i několik desítek členů z míst v širším okolí, například z Blanenska, Břeclavska, Hodonínska, Vyškovska a Znojemska.

 

Snaha rozšířit řady členů brněnského, respektive širšího moravského monarchistického hnutí o příslušníky historické šlechty byla úspěšná jen částečně, a to díky porozumění Marie, hraběnky ze Salmu. V průběhu uplynulých deseti let se ve funkci předsedy místní společnosti vystřídala celá řada aktivních monarchistů v následné posloupnosti. Po Radko Bohdálkovi Tomáš Slepička, opět krátce Radko Bohdálek, Dr. Mgr. Libor Linhart (+2009), Mgr. Pavel Macků, Bc. Miroslav Bernkopf, Mgr. Jarmila Zobačová a dnešní předseda Jiří S. Pospíšil. Funkci místopředsedy vykonával většinou Dr. Luděk Šubert. Funkci pokladníka vykonávaly postupně Jaromíra Žáková, Eva Fuxová a v současnosti Mgr. Pavla Drinocká.

 

Během posledních pěti let vznikly na Moravě nové místní společnosti Koruny České, což mělo za následek, že Místní společnost Brno nyní registruje členy a sympatizanty Koruny České pouze z Brna a nejbližšího okolí. Postupně hledá a nachází cesty, jak představit veřejnosti Korunu Českou a nabídnout jí myšlenku moderní demokratické konstituční monarchie evropského typu.

 

Mgr. Pavla Drinocká–Dr.Luděk Šubert
                

3/2010

—————

Zpět