Výstava - Šlechta v boji za českou státnost

13.05.2018 23:17

Slechticka_poselstvi_A2_v2.pdf (4402045)

 

 

Výstava připomíná boj české šlechty za územní celistvost a státnost

 

Seznámit širokou veřejnost s doposud málo známým tématem, jakým je role české zemské šlechty po vzniku samostatného Československého státu a s jejími zásluhami v boji za českou státnost zejména ve 30. letech 20. století si vzala za cíl výstava Šlechtická poselství 1938-1939.

 

Výstavu Historie šlechtických deklarací 1938–1939 bude hostit foyer kulturního domu Dělňák na Klajdovské ul. 28 v Brně-Líšni. Přibližuje iniciativy české šlechty z let 1938 a 1939, kdy bylo Československo bezprostředně ohroženo nacismem. Představitelé šlechty tehdy následně vytvořili tři deklarace předané prezidentům republiky, ve kterých vyjádřili svou bezvýhradnou věrnost vlasti a českému národu. K vidění budou rodokmeny jednotlivých signatářů a jejich rodin. Jednotlivé panely přinesou informace o historii, rodovém zázemí, sídlech a hlavních postavách rodů a jednotlivých rodin všech signatářů třetí deklarace.      

    Výstava je pořádána k 80. výročí předání 1. deklarace a ke 125. výročí narození Karla Belcrediho, jednoho z dvanácti signatářů všech 3 deklarací a člena delegace předávající je presidentovi republiky. Následné deklarace podepsali i jeho bratři Richard a Jindřich.

     Vernisáž se uskuteční v pátek 18. května v 17.00 hod. za účasti řady pozvaných hostů včetně autora výstavy J. Drocara. Na úvod promluví vnuk jednoho z hlavních signatářů L. Belcredi.

    Výstava bude přístupná školám i veřejnosti do 15. června, a to vždy v úterý 14.00–18.00, ve středu 9.00–12.00 a v pátek 10.00-12.00, 14.00-17.00. Vstup je zdarma. Výstavu na Dělňáku pořádá Rodro, z.s., Rodina Belcredi a Kulturní centrum Líšeň za podpory radnice MČ Brno-Líšeň.

    Výstava měla svoji premiéru v září 2014 v Mladotově domě na Pražském hradě, kdy připomněla 75. výročí podepsání třetí deklarace. Při této příležitosti se sešli potomci téměř všech rodů pod deklaracemi podepsanými a byli přijati v arcibiskupském paláci za účasti ministra kultury a dalších představitelů státu. Panely již byly k vidění na více místech, v Brně se však jedná o jejich premiéru.

    První deklaraci, která byla nazvána Prohlášení členů starých rodů vzhledem k nedotknutelnosti území Českého státu podepsalo 17. 9. 1938 dvanáct zástupců rodů české zemské šlechty. Byli to potomci někdejších spolutvůrců a nositelů české státnosti. Stejně jako jejich předci pocítili odpovědnost za osudy země. Deklarace byla adresována prezidentovi republiky Edvardu Benešovi.  Druhá deklarace, především potvrzující platnost té předešlé, byla adresovaná a 24. 1. 1939 na Pražském hradě předaná novému prezidentovi Emilu Háchovi. A třetí deklarace pod názvem Prohlášení české a moravské šlechty v září roku 1939 byla zveřejněna již za nacistické okupace země 7. 9. 1939 a po jejím podepsání 85 zástupci 33 šlechtických rodů byla Emilu Háchovi osobně doručena v pátek 6. 10. 1939.

    Odpověď na sebe nenechala dlouho čekat. Na majetky předních  signatářů byla uvalena Německá vnucená správa a týden před svou smrtí požádal Heydrich o schválení zabavení veškerého jejich majetku.


 

Kontakty pro média:

 

Rodro, z.s.

Dana Janečková

tel.: 604 41 14 14

e-mail: JaneckovaDana@seznam.cz

Kulturní centrum Líšeň, p.o.

Roman Burián

tel.: 731 564 418

e-mail: burian@kclisen.cz

Ludvík Belcredi

tel.: 602 790 879

e-mail:belcredil@seznam.cz

 

—————

Zpět