VII. tematická středa Sdružení monarchistů Brno

20.09.2017 22:09

Sedmá Tematická středa Sdružení monarchistů Brno se konala, jak bylo předem oznámeno, 20. září na obvyklém místě v Klubu zastupitelů města Brna, a to na téma Islámská expanze do křesťanské Evropy skončila 11. 9. 1697 v bitvě u Senty. Předcházela ji tentokrát členská schůze SMB, po ní se účastníci přemístili do Klubu zastupitelů. Přednášky se zhostil s obvyklou bravurou Dr. L. Šubert. Zabýval se podrobně konflikty Evropy s islámským světem během staletí, rozebíral stav evropských států, jejich vzájemné konflikty, což se vše promítalo i do konfliktů s tureckou expanzí. Postupně dospěl do 20. století, do doby úpadku Turecka, nicméně upozornil i na rozpornou současnost politiky tohoto státu. Popsal samozřejmě podrobně bitvu u Senty, tehdejší debakl islámské armády. Teze s podrobnými informacemi k této problematice najdete v rubrice Články a názory.

 

Diskuse po přednášce se zabývala hlavně současností, především stavem naší armády, jejím velením... Účast na tematické středě byla dobrá, místnost byla zaplněna posluchači.

—————

Zpět