Tradiční mše svatá

27.09.2012 11:09

k připomenutí a uctění památky bl. JCKV Karla Habsbursko-Lotrinského (1887-1922), císaře rakouského, krále českého, markraběte moravského, etc. a jeho choti, JCKV Zity Bourbonsko-Parmské (1892-1989).

 

Mše bude sloužena v diecézní katedrále sv. Petra a Pavla v Brně

v pátek 19. října 2012, v 17:30 hodin

 

Celebruje JM ThLic. Petr Šikula, kanovník

 

Srdečně budou vítáni zástupci zemských společenských a historických organizací a spolků, i široká věřící veřejnost.

 

 

Sdružení monarchistů Brno

Modlitební liga císaře Karla I. za mír mezi národy

Sdružení za blahořečení císařovny Zity

 

v součinnosti s římsko-katolickým farním úřadem v Brně na Petrově.

 

 

—————

Zpět