ŘÁD MALTÉZSKÝCH RYTÍŘŮ – HISTORIE A SOUČASNOST

23.11.2015 13:13

 

19. 11. 2015 Hodonín: V Moravském muzeu v Hodoníně, v objektu Evropa se konala v 17.00 hod. vernisáž jedné z dalších zajímavých výstav PhDr. Marka Vařeky s názvem ŘÁD MALTÉZSKÝCH RYTÍŘŮ – HISTORIE A SOUČASNOST. Na pozvání autora výstavy se zúčastnili nejen místní zájemci, ale i návštěva z Brna a duo slováckých monarchistů Miroslav Pauřík a MVDr. Jiří Čížek

 

Rytířské řády i dnes vzbuzují pozornost svoji zdánlivou tajuplnosti a vznešenosti. O historii řádu Maltézských rytířů je napsáno mnoho knih, pojednání i vědeckých studií. Této problematice se rádi věnují především profesionální historici, případně bohatí sběratelé, faleristé.

Několik minut po páté byla vernisáž zahájena na malém uzavřeném prostoru komplexu Evropa vystoupením hodonínského šermířského klubu Dračí úsvit s ukázkou soubojů s některými chladnými zbraněmi. Spršky jisker, odlétávající od zbraní po vzájemném kontaktu, jakož i opravdové hlasité pády prezentujících vyvolávaly údiv u diváků, převážně těch starších. Po nezbytném fotografování byla zahájena vlastní vernisáž ředitelkou Mgr. Irenou Chovančíkovou a úvodním slovem PhDr. Marka Vařeky, kdy pohovořil o historii řádu a zastavil se u některých exponátů.

Výstava byla rozdělena do dvou místností HISTORIE a SOUČASNOST.

První část byla věnována středověkým dějinám řádu (vznik až po r. 1113 bullou Pascala II.), a jsou zde vystaveny repliky historických zbraní, oděvů, kroužková zbroj o vaze 22 kg a typy jednotlivých zbraní, které řád používal. Jedním z vzácných unikátů je originál brnění rytíře ze XVI. stol. ze státního zámku Telč. Jedná se o plátovanou postříbřenou turnajovou zbroj a původní textilní prvky z něj dělají mimořádnou vzácnost, jedinou v republice a patrně i ve střední Evropě.

Druhá část je zaměřena na období novověku, resp. od období XVII. – XVIII. stol. Zde mezi nejcennější exponáty patří pevnostní dělo, vyrobené a zakoupené řádem v Benátsku s výrobním číslem 240 i s velmi zachovalým znakem výrobce. Jak uvedl autor, dělo leželo na dně Středozemního moře a po jeho objevu jej dal císař František Josef I. vyzvednout a zrestaurovat (odborné repasování v této době bylo však na nízké úrovni, o čemž svědčí i stopy po dlátech na hlavni po odstraňování mořských nánosů. Následně jej císař věnoval rakouské provincii maltézského řádu. Dalším cenným exponátem je u nás zhotovená kopie koruny nejvyššího suveréna řádu.

Celá expozice na stěnách je doplněna několika originály obrazů řádových hodnostářů v životní velikosti a velmi zdařilý obraz císaře Františka Josefa. Ve vitrínách bylo možno prohlédnout si řádové insignie a dekorace s jmenovacími dekrety a numismatickými zajímavostmi.

Autor s politováním konstatoval, že ze zdravotních důvodů se omluvil velkopřevor, kníže Karel Paar, stojící v čele Českého velkopřevorství, patron výstavy. Titul českého velkopřevora byl udělen Františkem Josefem I. a je na světě naprosto jedinečný. Zatímco jinde jsou členy řádu výhradně šlechtici, v České republice je šlechticů jen asi 20 procent členů. Mezi členy řádu patří např. Karel Schwarzenberg, Jiří Lobkowicz nebo arcibiskup pražský Dominik Duka.

Podle mezinárodního práva je Svrchovaný řád maltézských rytířů suverénním nestátním subjektem bez vlastního území i když má dvě malá exteritoriální území (mimo sídla v Římě pak pevnost St. Angelo na Maltě), vydává vlastní mince a poštovní známky a má vlastní značku aut, udržuje plné diplomatické styky s 94 státy světa (včetně ČR – velvyslanectví v Lázeňské ulici v Praze), v dalších šesti je zastoupen, má status pozorovatele v OSN atd. Vzorem pro charitativní práci Maltézského kříže se stává organizace Červeného kříže.

Výstava plně navazuje na výstavu Dr. Vařeky z roku 2013 Rytířské řády Historie a současnost a o jejím zájmu svědčila i docela slušná návštěvnost (přes 50 návštěvníků). Pro zájemce o hromadnější návštěvu, případně s výkladem, není vyloučeno, že některé z dalších zájmových organizací tuto výstavu navštíví. My účastníci vernisáže můžeme návštěvu určitě jen doporučit.

 

Miroslav Pauřík

Spolek pro monarchii, z. s., Brno

Fotografie z výstavy najdete na níže uvedeném odkazu:

ŘÁD MALTÉZSKÝCH RYTÍŘŮ – HISTORIE A SOUČASNOST 

—————

Zpět