Pozvánka na Tématickou středu TS SMB 3/2019

06.03.2019 01:05
Vážení monarchističtí kolegové, přátelé, dámy a pánové,
Řídící rada a Výkonný výbor Sdružení monarchistů Brno, v úzké součinnosti
s moravským zemským hejtmanem Koruny České-monarchistické politické strany Čech, Moravy a Slezska,
si Vás co nejsrdečněji dovolují pozvat na březnovou Tématickou středu SMB,
konanou dne  20.3.2019, v 18:00 hodin, v Klubu zastupitelů  města Brna, na Mečové 5.
 
       Aktuálně zařazeno téma
 
" MONARCHIE v 21.STOLETÍ  A JAK KONKRÉTNĚ DÁL V NAŠICH KORUNÍCH ZEMÍCH."
 
Obsah a program:
18:00 - 18:20   -  aktuální informace  přítomných účastníků monarchistického zájezdu do Kapucínské hrobky ve Vídni, v sobotu 16.3.2019.
                            Věnováno uctění  30.výročí skonu naší panovnice - JCKV Zity Habsbursko-Lotrinské a Bourbonsko-Parmské, choti našeho
                            spolkového patrona, blahoslaveného JCKV Karla I.Rakouského.
18:20 - 19:00   -  úvodní slovo k výše uvedenému tématu TS  -  moravský zemský hejtman KČ, MVDr.Jiří Čížek;
                         -  situace v KČ a monarchistickém hnutí v našich korunních zemích po loňském volebním podzimním sněmu KČ;
                         - reálné možnosti a věcné překážky akčního sjednocování monarchistických organizací v korunních zemích a možná úloha KČ
                            v tomto procesu;
 
cca 19:00 - 19:10  -  občerstvovací pauza.
 
19:10 - 20:00  -  diskuze k dané tématice a Závěr.
 
          Organizátoři akce se těší na Vaši hojnou a aktivní účast a vymezují si obvyklé právo na možné dílčí operativní změny.

—————

Zpět