Pozvánka na říjnovou TS SMB dne 17.10.2018.

14.10.2018 17:33
Vážení monarchističtí kolegové, přátelé, dámy a pánové
 
Řídící rada a Výkonný výbor SMB si Vás dovolují co nejsrdečněji pozvat na říjnovou Tématickou středu SMB, která se koná
 ve středu 17. 10. 2018, v 18:00 v Klubu zastupitelů, Mečová 5, Brno.
 
       úvodní slovo na téma
 
ÚSTAVY  EVROPSKÝCH  ZEMÍ
 
        přednese Ing. Petr TICHÝ
 
                    Obsah a program:
                    18:00 - 19:00  -   úvodní slovo ke společným a rozdílným rysům Ústav vybraných evropských států;
                                            -   zahraniční demokratické Ústavy jako možná inspirace ke sformování  Ústavy         
                                                       obnoveného Království   českého;
 
                     cca 19:00 - 19:10  - občerstvovací přestávka;
 
                      19:10 - 20:00   -  diskuze k předloženému a souvisejícím tématům a   závěr.
 
                               Vedení SMB si vymezuje právo na eventuální dílčí operativní změny v programu a těší se na Vaši
                               hojnou a aktivní účast.  

—————

Zpět