POLETNICE na Sislově

04.07.2013 13:23

 

Na internetových stránkách jsem žádné vysvětlení pojmu „poletnice“ nenašel, takže jde o zcela nové, účelové, krásně znějící romantické pojmenování akce s naprosto konkrétním obsahem – kultivovaně kulturně pojatého setkání přátel „pánů“ na Sislově, což je rovněž romantické jméno výstavného sídla pana Jiřího, paní Edity a jejich rodiny Pospíšilových v Křenovicích, na teritoriu slavkovského bojiště.

 

Teplé a slunečné počasí umožnilo v onu sobotu 29. června L. P. 2013 v podvečer uskutečnit v krásně upravené zahradě už prý tradiční setkání přátel rodiny Pospíšilových na velkoryse kulturně pojaté garden party. Sešlo se jich snad kolem třicítky. Většinou byli zastoupeni dlouholetými kamarády hostitelů z kulturní branže hudebníků, herců, literátů a výtvarníků, ale pozváním byli poctěni i monarchističtí přátelé „hradního pána a paní“ pan Bohumír Frelich z Prostějova s chotí a moje maličkost. Má choť se z rodinných důvodů musela pro tentokrát omluvit.

 

Kdo by si snad myslel, že to byla jen nějaká běžná „snobárna“ u bohatě prostřených stolů, doplněná prázdným tlacháním zúčastněných, krutě by se mýlil. Volné debatě předcházel promyšleně koncipovaný program. Ukázky ze své tvorby představil pan Miloš Robeš. I když jeho básně a myšlenky vznikaly v nelehkých dobách pronásledování minulým režimem, nebyly vesměs nijak pochmurně laděné. Pak jsem byl vyzván já, abych se prezentoval jednak jako vojenský historik, jednak jako představitel Sdružení monarchistů. Velmi poutavým vyprávěním ze své tvorby s ukázkou znalosti staroslověnštiny se prezentoval pan Karel Cyril Votýpka, literát, výtvarník a hudebník. Na něj navázala paní Edita Pospíšilová s povídkou „Trutnovský drak“, kterou do literární formy převedla její maminka. Přítel Jirka mne pak požádal, abych to doplnil něčím o brněnském drakovi z pohledu historika. Trochu mne to zaskočilo, ale naštěstí jsem o tom jakés takés ponětí měl. Velmi zábavné bylo pěvecké a recitační vystoupení v podání zpěváka a poety Miroslava Šimůnka, doplněné vzájemnými kamarádskými štulci s hostitelem.

 

Po krátké přestávce, využité i skupinou kuřáků k uspokojení své neřesti, kam jsem ostatně zapadl i já, pokračoval program vystoupením herečky a ligvistky, paní Ludmily Zipfelové, která přednesla v čisté hanáčtině plkačko na téma opereta. Umně sestavený a řízený program pak uzavřelo hudební trio BABAS & DĚDAS, ve složení Lada Mozdřeň-Jelínková (tamburína, zpěv), Stanislav Šony Hort ( housle, flétnička, dřívka a zpěv) a ve funkci frontmana Jiří Sisel Pospíšil (kytara, zpěv). Teprve díky naslouchátku jsem se dozvěděl, jak vysoce kvalitním textařem kamarád Jirka Sisel je. Pak už následovala volná zábava u bohaté tabule zhruba do 22. hodiny, kdy se hosté začínali rozcházet a citelně se ochladilo.

 

Dosud se většinou neznající Jirkovi umělečtí přátelé a ti monarchističtí stali přáteli navzájem. A to byl další smysluplný efekt letošních POLETNIC na Sislově. Nebylo třeba se nijak ohánět naším monarchistickým přesvědčením. To se o Pospíšilech, Freliších a Šubertech vědělo a dá se předpokládat, že větší či menší sympatie k monarchismu má zřejmě i řada dalších účastníků. Například kamarád Bohuslav Adámek z Holubic je dlouholetým aktivním členem Klubů vojenské historie s c. k. zaměřením. Nepokrytý obdiv a uznání sklidila ve svém nádherném kostýmu naší císařovny, královny a markraběnky JCKV Marie Terezie, paní Drahomíra Kyjovská. Nejen pro nás, monarchisty, to bylo překvapivé a milé zpestření celého setkání.

 

Výše nejmenovaní účastníci mi snad prominou, že jsem je neuvedl jménem, ale to neznamená, že by byli méně významní a přátelští.

 

Ačkoli postupně déšť zesílil, neváhali mne kamarádi Frelichovi odvézt svým osobním kočárem do Brna a teprve potom zamířit do svého prostějovského sídla. To pro mne osobně bylo dalším cenným poznáním z celkově skvělého dojmu z letošních POLETNIC na Sislově a upřímné díky za ně patří nejen vzorným hostitelům, ale všem zúčastněným.

 

Textem opatřil: Dr. Luděk Šubert, Sdružení monarchistů

Foto: Miloš Robeš, Drahomíra Kyjovská

 

   Maruška Terezka s vedením Sdružení monarchistů

 

 

 

  Nyní v úřadě na zámku v Austerlitz

 

 

  Přistižena v intimní chvilce s výtvarníkem a hudebníkem K. C. Votýpkou

 

 

—————

Zpět