Otevřený dopis všem monarchistům a sympatizantům monarchie

24.03.2013 23:35

 

Otevřený dopis všem monarchistům a sympatizantům monarchie


Vážené dámy a pánové,

nejen v Brně a na Moravě, ale i v celém českém státě žije mnoho občanů s monarchistickým přesvědčením nebo se sympatiemi k němu. Všechny by jistě velmi posílilo, kdyby viděli, že tento společenský postoj nás sdílí více, že se v tomto ohledu děje něco, k čemu by se mohli nezávazně připojit a čemu by mohli vyjádřit svoji podporu.

 

V našich zemích působí Koruna česká – monarchistická strana Čech, Moravy a Slezska, převážně však formami a metodami politickými. To je pro mnohé překážkou nejen k vlastnímu aktivnímu zapojení, ale i k jakékoliv podpoře této strany. Zejména proto, že politika má u nás takové renomé, jaké má, a už pouhá zmínka o ní vyvolává u mnohých až alergické reakce. Je tu tedy prvotně problém politiky jako takové. Přidáme-li k tomu dlouhá léta mystifikací a záměrného falšování našich dějin, hanobení a diskreditace monarchismu, je klima pro takto zaměřenou politickou stranu doslova vražedné. 

 

U vědomí této skutečnosti vznikla v listopadu roku 2010 při Místní společnosti Koruny české Brno myšlenka vytvořit sdružení monarchistů s poměrně volnou účastí v něm pro ty z nás, kteří aktuálně upřednostňují nepolitické formy propagace a rozvoje monarchismu. Naším záměrem tedy je věcné, historicky objektivní objasňování naší minulosti a prohlubování křesťanské duchovní civilizovanosti včetně našich slavných národních tradic, a to cestami kulturními a osvětovými, nikoliv však prostředky politickými. Někteří podobně smýšlející lidé již našli svou cestu v organizacích nejrůznějších typů od občanských sdružení až k řádům a náboženským uskupením. Spoluvytváří tak  širší myšlenkový proud, kde v zásadních existenciálních otázkách a pohledech existuje shoda. Jejich činnost je pro naši budoucnost velmi významná a záslužná. Možná by však uvítali i možnost v důležitých chvílích svou účastí, svým hlasem podpořit společný cíl, a tím jej  posílit.

 

Sdružení monarchistů vzniká na Moravě s vědomím toho, že jsou zde dostatečné a zároveň dosud opomíjené duchovní podmínky, jakož i hlubší historické důvody pro zahájení takovéto činnosti. Není vyloučeno, že podobný trend se časem rozšíří do celého státu s přihlédnutím k jednotlivým regionálním specifikům.

 

Uvědomujeme si, že přeměna republiky v monarchii sama o sobě ještě nic neznamená, nedojde-li k proměně a obnově postojů lidí k základním hodnotám, po staletí utvářených generacemi našich předků. Snaha monarchistické politické strany, ač jakkoliv legitimní a nám sympatická, jeví se nám v této souvislosti vzhledem ke stavu společnosti jako předčasná a její snažení mnohdy může působit na veřejnost i kontraproduktivně. Zde nalézáme prostor pro naše sdružení a jeho osvětovou a propagační činnost. Poslání monarchismu chceme naplňovat nepolitickými prostředky a přispívat k jeho volnému postupnému sjednocování. Rozvážným, avšak vytrvalým tempem chceme také dosáhnout jeho posílení a růstu v povědomí širší veřejnosti. 

 

Pokud jsme vás tímto prohlášením oslovili, jsme samozřejmě rádi, a když vyjádříte svůj souhlas, budeme vás pravidelně informovat. Prakticky to znamená dát nám na vědomí váš souhlas se zasíláním našich informací na vaši e-mailovou adresu. Tím se zároveň stanete účastníky našeho volného společenství, a to bez jakýchkoliv dalších povinností a podmínek. 

Budeme také rádi, když s naším záměrem seznámíte své podobně smýšlející přátele.

 

Naše e-mailová adresa je: smb.brno@seznam.cz
 
K poctě krále!

Za přípravný výbor sdružení monarchistů

 

Jiří S. Pospíšil, člen přípravého výboru

Dr. Luděk Šubert, představený přípravného výboru

Miroslav Pauřík, člen přípravného výboru 

 

 

Brno 7. 2. 2011

—————

Zpět