Ohlédnutí za událostí roku

19.05.2011 22:50

MS KČ Brno si v letošním roce vzala přípravu mše za blahoslaveného Karla I. dne 20. 10. 2010  jako úkol roku. Vždyť proč nepřipravit jednu věc důkladně a nevyužít ji dokonale místo marného rozptýlení skromných sil?

 

Na první pohled by se snad zdálo, že objednat mši je jednoduchá záležitost. Pokud jsme však chtěli docílit slušnou účast veřejnosti a slavnostní vyznění obřadu, bylo nezbytné zajistit řadu jednotlivostí a sladit je v celek. 

 

Nejdřív bylo nutno objednat mši v katedrále – u místního faráře d. o. ThLic. P. Šikuly jsme se dočkali laskavého porozumění. Rovněž regenschori P. Kolář nám vyšel vstříc a citlivě připravil hudební složku obřadu. 

 

Důležitou položkou byla graficky ztvárněná pozvánka. Byla rozeslána na spoustu adres ve formátu PDF a zadána do tisku. Pozvánky na papíře si pak členové rozdělili a roznesli je po brněnských i dalších katolických kostelech. Mezitím byl připraven prapor místní společnosti. Bylo rozhodnuto, že bude při mši požehnán, k tomu bylo nezbytné připravit přesný popis a postup události a zajistit významnou kmotru. Tohoto aktu se ujala paní starohraběnka Marie ze Salmu. Praporečníkem se stal dr. Luděk Šubert. Skupinka brněnských ostrostřelců v uniformách a s praporem výborně tvořila základ slavnostního průvodu souvisejícího s žehnáním praporu, doplnili je i členové MS Strážnice se svým praporem. Účast veřejnosti na mši byla velmi dobrá, katedrála se slušně zaplnila. 

 

Mši vysluhoval d. o. P. Šikula spolu s několika dalšími kněžími a pomocníky. Připravil si kvalitní kázání, které vedle čistě duchovní stránky přineslo shromážděným i zajímavé informace. Pokud se podaří ze záznamu mše získat text tohoto kázání, uveřejníme ho dodatečně také zde.

 

Při mši pořizovala záběry TV Noe, informaci přinese ve svém vysílání v úterý 26. 10. t. r. v 19. 40 h ve Zpravodajských novinách. Pro MS Brno pořizoval potřebný záznam s předpokladem jeho dalšího využití M. Pauřík.

 

Jako doplněk slavnostní události byla připravena pro zájemce ještě přednáška Vojenský význam Karla I. Ujal se jí dr. Luděk Šubert a zaplněný salonek restaurace L.A.G. se zájmem vyslechl fundované informace. Na závěr přednášející zodpověděl i několik dotazů.

 

Na přípravě mše se aktivně podíleli všichni aktuální členové a sympatizanti MS Brno. Díky specifickým schopnostem a znalostem jednotlivců a jejich kontaktům se podařilo vše potřebné zajistit a tak dojít ke stanovenému cíli.

 

Z. S. Krejčí

 

Obrázky z průběhu v katedrále i z přednášky v restauraci L.AG. naleznete ve webovém albu zde

 

Záznam ze zprávy TV NOE můžete zhlédnout zde

—————

Zpět