MŠE SVATÁ 17. SRPNA 2017, RAJHRAD

23.08.2017 19:19

Kongregace Sester Těšitelek Božského Srdce Ježíšova ve spolupráci se Sdružením monarchistů Brno pozvala veřejnost k účasti na Duchovním setkání a mši svaté u příležitosti 130. výročí narození JCKV bl. Karla I. Rakouského. 

 

Mše svatá a následné setkání s představiteli Modlitební ligy Císaře Karla a spolku Císařovna Zita se konalo ve čtvrtek 17. srpna 2017 v kostele Božského srdce Páně v areálu kláštera Sester Těšitelek v Rajhradě.

 

Za poměrně značné účasti věřících byla celá akce zahájena pobožností k bl. Karlu I. Rakouskému. Po pobožnosti následovala mše svatá, celebrovaná P. Kamilem Sovadinou, Opraem. 

 

V promluvě byl vzpomenut rozdíl mezi životními osudy císaře Františka Josefa I. a jeho nástupce Karla I. František Josef I. nastoupil na trůn v relativně klidném období, vládl po dobu 68 let, ale ve svém osobním životě nebyl příliš šťastný. Dožil se i vražd a sebevražd svých nejbližších. Bl. Karel se ujal vlády uprostřed světové války, a vládu vykonával pouhé dva roky. Jeho manželství s princeznou Zitou z rodu Bourbonsko-Parmského však lze označit za příkladné, a šťastné. 

 

Křesťanské smýšlení bl. Karla Rakouského se projevilo brzy po převzetí vlády v rozsáhlé amnestii politickým vězňům a v prosazení sociálních opatření, která byla ostatně po rozpadu Rakousko-Uherska převzata nástupnickými státy. Na rozdíl od T. G. M. a dalších, kteří především upřednostňovali své politické cíle, se bl. Karel všemi možnými způsoby zasazoval o ukončení světové války a utrpení statisíců vojáků. Odmítl použít ozbrojeného zásahu proti politickým odpůrcům, vzdal se práva výkonu moci a uchýlil se do exilu. Jeho pevnou víru dokládá epizoda z exilového pobytu ve Švýcarsku, kdy je mu ze zednářských kruhů nabídnut výměnou za  splnění určitých podmínek návrat na trůny rozbité monarchie. Jeho odpověď zněla: „Koruna mi byla svěřena Bohem, nemohu jí získat zpět od ďábla.“

 

Po mši svaté následovalo představení činnosti a cílů Modlitební ligy Císaře Karla za mír mezi národy (přednesla MUDr. Jana Balharová) a představení Spolku Císařovna Zita, (uvedla Mgr. Lucie Cekotová).

 

Organizátoři akce – Kongregace Sester Těšitelek Božského Srdce Ježíšova a Sdružení monarchistů Brno děkují všem, kteří svou účastí podpořili zdar celé akce. 

 

Záměr – upozornit na osobnost bl. Karla I. zde nabyl opět svého naplnění.

 

Milan Trnka

Foto: B. Brabec

 

 

 

 

—————

Zpět