KŘTINY 2017

14.03.2017 10:15

 

Moravský král Svatopluk Veliký zemřel 9. března roku 894.

 

V neděli 12. března 2017 se již tradičně uskutečnila mše svatá v chrámu Jména Panny Marie ve Křtinách za moravského krále Svatopluka I. Velikého a Moravu. Organizátory účasti na mši a doprovodného programu byl Moravský národní kongres a Královský řád moravských rytířů svatých Rostislava a Kolumbána, událost patří mezi společné akce členů Moravského kulatého stolu. Spolek monarchistů Brno byl na letošní mši svaté ve Křtinách zastoupen šesti svými členy.

 

Mše svatá byla sloužena farářem Mons. Janem Peňázem, v řádových uniformách byli přítomni zástupci Královského řádu moravských rytířů a zástupci Vojenského a špitálního řádu svatého Lazara Jeruzalémského. Hudební doprovod zajišťoval pěvecký sbor z Mikulčic. A to v církevní staroslověnštině – neboli v původním jazyku Moravanů. Před závěrečným požehnáním vyšli účastníci mše svaté s moravskými prapory a zástavami Královského řádu moravských rytířů do ambitů před mariánský sloup, kde po modlitbách k Panně Marii – ochránkyni Moravy – byla Mše svatá ukončena za zpěvu staroslověnské Mnogaja ljeta, moravské hymny Moravo, Moravo a poslední sloky chorálu Bože cos ráčil.

 

Bylo-li v samotném chrámu Jména Panny Marie pořádně chladno, v ambitech už se dalo ve větrném počasí mluvit o pořádné zimě. O mnoho příjemnější teplota vítala proto paradoxně zájemce o prohlídku krypty s kostnicí pod chrámem, která je zároveň řádovou kaplí Lazariánů. Přátelé z řádu umožnili návštěvníkům výjimečně vstup i s výkladem do těchto prostor.

 

V krátkém přehledu Svatoplukova života, předneseném v ambitech chrámu u mariánského sloupu, zaznělo několik údajů, které vzbudily pozornost shromážděných. Kdo dnes ví, že Svatopluk dosadil do Čech jako místodržícího svého příbuzného Bořivoje? Kdo má nějaké ponětí o skutečnosti, že dynastie Mojmírovců byla spřízněna s Karlovci (potomky Karla Velikého)? Proč se neuvádí, že Svatopluk  byl korunován na krále v roce 885, a to kardinálem, vyslaným na Moravu papežem? Tyto příliš nezveřejňované údaje z daleké historie, ale i vzpomínky na události ne zas tak dávné, byly náplní besedy, ke které se sešla u příležitosti nedělního oběda v salonku křtinské restaurace U Farlíků zhruba pětadvacítka účastníků akce. A z besedy vzešlo i několik námětů na doprovodný program mše svaté za moravského krále Svatopluka Velikého v příštím roce – v neděli 11. 3. 2018.

 

Letopočet se sedmičkou na konci je příležitostí připomenout si také tři umělce, kteří se na vytvoření vyjímečného mariánského poutního místa ve Křtinách podíleli. Především  projektanta celého areálu – architekta Jana Blažeje Santiniho (1677 až 1723), dále stavitele Františka Benedikta Klíčníka (1677 až 1755) a brněnského stavitele Františka Antonína Ritze 1607 až 1767).

—————

Zpět