Z dobového tisku – Jak bydlel arcivévoda na Hradčanech

11.05.2011 20:01

Královský hrad na Hradčanech dávno již není onou skvělou residencí, o níž šla pověst světem, že vyrovnají se jí toliko královské zámky francouzské. Co neuloupili nepřátelé, nepokradli nesvědomití úředníci za válečných let, to odvezeno do Vídně! V letech osmdesátých přestěhováno z Hradčan do Vídně ještě množství uměleckých předmětů.

 

Nynější byt mladistvého arcivévody Karla Františka není tedy nijakým zvláštním přepychem vypraven. Empirový nábytek s proužkovým povlakem naplňuje salon, několik starožitných maleb zdobí stěnu. V pracovně rozvěšeno množství parohů i karikatur z kruhů vojenských.

 

 

Salon bytu arciknížete

 

 

 

Koutek v pracovně arciknížete

 

Foto: F. Pavlík pro Český svět číslo 31, 15. května 1908

 

Připravil: Ivo Buličič

—————

Zpět