Dú Valaši dú, z Branek na horu…

06.09.2017 18:12

 

Dú Valaši dú, z Branek na horu…

…a ani déšť, ani vítr jich nezastaví…

 

Dne 3. 9. 2017 – Branky (Valašsko): Téměř zapomenuté místo se donedávna nacházelo  mezi horami Petříkovec (532 m n.m.) a Píšková (578 m n.m.), v prostoru ohraničené čtyřhranem kdysi chudých valašských obcí Branky, Poličná, Jarcová a Oznice. Mezi těmito horami se nachází lokalita „Na Pasekách“, odkud JCKV František Josef I. sledoval císařské manévry začátkem září 1897. K 120. výročí se konalo 3. 9. 2017 slavnostní odhalení informační tabule u  opraveného pískovcového pamětního kamene.

 

I když ranní počasí ani jeho předpověď nevěstilo nic dobrého, přesto na základě pozvánky iniciátorů akce a hlavně osobního pozvání ing. Daňka z Otrokovic (na akci ve Světlé 13. 8. 2017 – pozn. autora) již v časných ranních hodinách vyrazila z domovů řada místních a také monarchistů do uvedeného prostoru, kde se od 10.00 h konalo 

 

„Slavnostní odhalení informační tabule u pamětního kamene Františka Josefa I.“.

 

Bylo velkým dobrodiním páně starosty, že po příjezdu na shromaždiště u České pošty v Brankách byla pro hosty a těžkotonážníky zajištěna přeprava na místo určení (převýšení asi 200 m na tři km) v počasí dosti nevlídném, což především moje „maličkost“ přivítala s nadšením, a tak něco před 9.45 jsme byli na místě.

 

Mezi lesními průseky jsme od „točny“ přišli k čerstvě vybudovanému dřevěnému schodišti, které překlenovalo strouhu mezi pěšinou k pamětnímu kameni a tabuli a lesní cestou.  

 

Po krátkém seznámení, interview a pořadatelských instrukcích vystoupali pořadatelé, vlajkonoši (většinou monarchisté) a trubači na lesní rohy v mysliveckých stejnokrojích po onom schodišti na místo před kamenem. Po zaznění fanfáry starosta Branek František Svoboda přivítal a jmenoval monarchistické hosty (bez organizační specifikace), trubačský pentet, zdůvodnil přítomným smysl akce, a to přiblížit místní historii i procházejícím turistům formou informační tabule.

 

Jeden ze spolupořadatelů ing. Jiří Daněk z Otrokovic coby autor infotabule se poté poněkud podrobněji věnoval detailům lokálního střetu, který byl součástí císařských manévrů v Bystřici pod Hostýnem roku 1897. 

 

Vlastní kámen je neobyčejný památník, umístěný nehluboko v lese jen několik metrů severně od červené turistické značky. V zalesněném prostoru se nachází mezi smrky a buky masivní pískovcový kvádr o rozměrech 60x50x70 cm. Do čelní zkosené stěny je vytesán záznam:

 

KAISER FRANZ JOSEFS-HOHE 1898

 

Kámen připomíná pobyt císaře Františka Josefa I. při císařských manévrech v roce 1897. Obyvatelé pasek přinášeli císaři občerstvení a císař zde přijímal hlášení ordonancí. V tehdejším čase nebyly svahy Píškové zalesněny a císař mohl pozorovat manévry armády po cele délce údolí až po Bystřici pod Hostýnem. Zajímavé je, že manévry byly v zaří 1897, ale na památníku je vytesán rok 1898. Zřejmě byl památník umístěn na Císařský vrch až při výročí 50. let panovaní císaře, což bylo v roce 1898. 

 

O slovo byl požádán i starosta obce Pohleď p. Jindřich Holub, propagující zde historii Českého království, a jenž byl i zde dílčím inspirátorem, a Mg. A. Emil Adamec. Poté opět následovala fanfára trubačů.

 

Mezitím se ze skromného mrholení důkladně rozpršelo a rozfoukalo, a tak postavené přístřešky byly vítaným místem proti nadměrnému zvlhnutí. Ale ani to nezabránilo pokračování slavnosti. Následovalo slavnostní odhalení a fotografování. Já vzhledem k okamžitým podmínkám jsem se rozhodl fotit až sólo za pomoci starého známého T. M. Pavlicy z Police (vedlejší vesnice Branek), hrdě nesoucího prapor s císařským orlem.

 

Závěrem poděkoval starosta hostům, účastníkům i sponzorům (lokální řeznictví, palírna a další), starostům okolních obcí a vyjádřil víru v další pokračování setkání další pořadatelskou obcí.

 

Účast odhadem kolem 150 lidí vč. 10 monarchistů, přičemž SMB zastupovali ing. P. Tichý a M. Pauřík. Mnoho místních, jak jsme se dověděli (převážně střední a starší generace) si šli prohlédnout přesně toto historické místo, o kterém vůbec nevěděli, nebo znali jen z doslechu.

 

Následovalo malé pohoštění v podobě guláše z vysoké, domácích zákusků a místní slivovice, která přišla skutečně vhod v tomto nevlídném počasí. Oproti původnímu záměru byla vypuštěna plánovaná beseda s účastníky, což vzhledem k počasí bylo sice pochopitelné, ale škoda. Mohlo dojít k bližšímu seznámení a event. dalšímu navázání spolupráce badatelské, lektorské či marketingové. I když se tedy plánovaná beseda nekonala, přesto malá suita monarchistů pokračovala do Valašského Meziříčí, kde během dvou hodin v příjemném prostředí restaurace Modrá Hvězda jsme si mohli vyměnit názory na akci prožitou i aktuální dění a přitom poněkud oschnout. 

 

Akce byla dobře zajištěna a logisticky připravena. Absence uniformovaných – především c. a k. vojáků z konce 19. stol. byla více než zřejmá. O slavnostní salvě z pušek nebo děla přítele Božeje „bum bum bum“ ani nemluvě. Ale kdo ví, zda by se to vůbec v tom počasí podařilo…

 

Tentokrát se počasí podepsalo i na naší únavě. Co bych dodával? Já osobně jsem si po příjezdu domů vypil kafé a šel se oddávat příjemnému teplu péřových duchen…

ˇ

 

P.S. Historie těchto manévrů viz: Ing. Jiří Daněk: Září 1897 v Bystřici pod Hostýnem, Císařské manévry, září 2012 

 

 

Září 1897 v Bystřici pod Hostýnem Císařské manévry - PDF

 

Text a foto:

Mirel Pauřík

SMB

 

  Infotabule

 

  Pod vlajkami hovoří ing. Daněk

 

 

  Po dešti

 

  Pamětní kámen

—————

Zpět