Dobročinné akce moravské šlechty po roce 1918 - Křenovice 16. listopadu 2017

17.11.2017 14:02

Byl to pro nás prubířský kámen lektorky, se kterou jsme neměli dosud žádnou zkušenost. Byl jsem velmi překvapen jak celkovým projevem, tak erudicí i duchovní hloubkou, se kterou se sestra Františka prezentovala. Žádná tichá, a v klidu kláštera dřímající osobnost. Naopak – suverénní, bez problému a z patra hovořící dáma, která jako jazyk přenášky zvolila svou rodnou slovenštinu. Vůbec to nevadilo. Důraz, který jsme všichni kvitovali, dala na vznik Kongregace Sester Těšitelek a její souvislosti včetně šířeji podaného historického vývoje v této sféře. 

 

Začala zajímavou myšlenkou, která mi z přednášky snad nejvíce utkvěla – a sice o významu a angažovanosti jednotlivců, nikoliv institucí, a to ani církevních, právě v inkriminované době, v oblasti charity a dobročinnosti, nikoliv jen šlechticů, ale obecně, což spojila s aktuální situací, která není v tomto smyslu o mnoho odlišnější od dotčené situace historické

 

V podstatě než o tom začala mluvit, dokumentoval nám tento přístup jeden starobní důchodce, který do košíku na činnost naší místní pobočky MSKA bez uzardění přispěl částkou 500 Kč. Všichni jsme na tom hmotně mnohonásobně lépe než tento člověk.Ten člověk zná možná mě, ale nikoho jiného z organizátorů. Myslím, že nám dal lekci, kterou s kolegy ještě proberu, a je jistě k zamyšlení i pro nás další. Já ho znám již z totality, jako vyjímečně morálně pevného člověka, který jako jediný z celé obce odmítal, a nikdy nešel k totalitním pseudovolbám. 

 

Negativem přednášky byla opět přes slušnou propagaci nízká účast posluchačů. To je ovšem jev obecný, a jak již výše uvedeno, neměl by být pro nás směrodatný, ba ani znepokojující. Přesto přednášku a její dopad i s následující besedou, hodnotím jako skvělou, a nepochybně by zaujala i monarchistické publikum v Klubu zastupitelů.

 

 

J. S. Pospíšil

Sdružení monarchistů Brno

—————

Zpět