Devět a jedna otázka pro... (I)

01.06.2011 20:55

Odpovídá: Z. S. Krejčí, zakládající člen a sekretář Sdružení monarchistů.

 

 
 
 

 

1. O vás je známo, že jste moravský a brněnský patriot. Jak to jde dohromady s monarchismem, a co je pro vás více motivující?

 

Morava je historická země s tisíciletými dějinami, Brno je od počátků státnosti její přední město, několik set let pak jednoznačným jejím hlavním městem. Morava byla markrabstvím, měla své sněmy, instituce a zákony, své osobnosti veřejného a kuturního života a své panovníky. Dějiny země byly svébytné a odlišné od okolních zemí. Monarchismus, který si váží historie a vychází z ní, na to musí aktivně navazovat.

 

Každý člověk někam patří. I když by se sám považoval třeba za kosmopolitu, v očích jiných je stejně viděn podle země svého původu. Nám se naše moravská identita upírala a stále upírá. A bohužel mnozí jsou s tím již smířeni. Morava byla vymýcena nejen z učebnic dějin i ze současné státní správy, ale vůbec z povědomí lidí. Automaticky nám byla od narození vnucena zúžená česká národnost. Něco takového mi připadá jako jistá forma kulturní a společenské genocidy. Na tom bychom neměli zůstávat. Pojetí dnešní moravské národnosti se musí nějak definovat. V 19. století se sice nevyvinula, nyní je však starší pojem národnosti stejně rozvolněn. Moravanství je třeba chápat tak, jak přetrvává z 19. století, tedy nejspíš jako zemskou příslušnost, uvědomělé ztotožnění se se svou vlastí. Toto pojetí nic společného s ostatními zeměmi Koruny nevylučuje. Pro celostátní jednotu by se mělo důsledně užívat spojení česko-moravský, naopak opustit ahistorický název Česko, či Čechy (pro celý stát).  

 

2. Jsou nějaké styčné body mezi monarchisty a promoravským hnutím? Pokud ano, tedy jaké a vidíte zde v tomto smyslu nějakou integrální osobnost? 

 

Styčné body vidím pouze v myšlence obnovy minimálně zemského zřízení. Bližší kontakty nemám, ale co vím, zatím nedokážou oslovit v dostatečné míře veřejnost. To plně chápu, neboť kdo chce vidět, tak vidí, že počátkem 90. let bylo vzepětí moravského povědomí z Prahy za pomoci místních satrapů odporným způsobem dehonestováno a rozvráceno. V současnosti je politická strana Moravané také jen okrajová záležitost, nedovede se z toho marasmu pozvednout.

 

3. Proč se věnujete práci v SM, nebylo by pro vás výhodnější třeba pěstovat zeleninu či jógu? Nelitujete toho času?

 

To je úsměvná otázka. Věnovat se i jiným zájmům samozřejmě mohu a také tak činím. Sdružení monarchistů teprve musí ukázat, je-li jeho činnost dostatečně nosná a inspirativní. V tom rád pomohu, pokud na to budu stačit. Podle dalšího vývinu těchto věcí se pak zachovám.

 

4. Myslíte si, že by se v monarchii žilo ekonomicky lépe? Nebo snad pravdivěji?

 

To je jen otázka víry. Konkrétní vizi takového zřízení v současnosti nevidím. Vím však, že mnozí lidé jsou znechuceni současnými politiky a strnulým systémem a vláda monarchy se jim jeví minimálně jako zajímavá myšlenka. Dnešní monarchie v Evropě však mnoho optimismu nenabízejí. Toto chce důkladně promyslet.

 

5. Vidíte ve svém zájmu o monarchismus pro vás osobně nějaký hlubší smysl, a myslíte si, že se SM daří oslovovat podobně smýšlející občany?

 

O nějakém hlubokém smyslu meditovat nechci. Smysl vidím minimálně v myšlenkové inspiraci, v nových poznatcích. Beze smyslu nejsou také naše setkání v přátelské atmosféře. Já monarchismus pojímám především jako zájmovou činnost. Velmi mě zajímá stará monarchie a překvapeně zjištuji, že vše bylo jinak, než jsem si podle školního vzdělání myslel. To se týká i rozpadu monarchie a vzniku republiky. Zde mám ještě mnoho co poznávat. – Co se působení SM navenek týká, těžko přicházet s nějakým hodnocením v počátcích činnosti. 

 

 

6. Co říkáte na působení Koruny České, monarchistické strany Čech, Moravy a Slezska, a na její snahy uspět ve volbách?

 

Ty výsledky ve volbách hovoří za vše. Trvalo mi nějaký čas, než jsem si situaci uvědomil. Také už jen to, že nového člena nemůže přijmout místní sdružení, ale pražské centrum, že příspěvky je nutno platit do Prahy, je mi krajně nesympatické a neváhám dodat - je to přímo nemožné. Přeji jim vše dobré, ale mě nepřesvědčili.

 

 

7. Obecně se soudí, že na oživení monarchismu v našich zemích by měla mít zájem i šlechta. Monarchisté však tvrdí, že žádnou podporu ze strany šlechty nemají. Co o tom soudíte a jak je to dle vašeho názoru na Moravě?

 

Šlechta se stará především o své restituce. Jaké je její skutečné smýšlení, netuším. Zřejmě je to u jednotlivců různé. Někteří se angažovali či angažují v politických stranách, z toho soudím, že monarchismus je nejspíš mimo jejich zájem. Ani se tomu nedivím po tom, čím si mnozí z nich prošli. Zde na Moravě je mezi monarchisty osobně známá paní starohraběnka ze Salmu. Při vší úctě je to málo.

V dnešní době máme konečně jakousi jinou šlechtu. Jsou to ta dvě procenta tzv. elity, jež žije v bohatství a luxusu a jejíž členové se stýkají výlučně mezi sebou jako kdysi šlechta. Myslím, že skuteční potomci šlechty to také vidí a chápou.

 

8. Co je dle vašeho názoru hlavní příčinou současného stavu morálky ve společnosti a co by eventuálně mohlo vést k nápravě?

 

Na to se nedá jednoduše odpovědět. Tedy jen náznakem. V roce 1989 nastalo ve společnosti velké očekávání, ale žádná velká idea jako odpověď nepřišla. Nastolil se brutální zlodějský kapitalismus. Přes všechny odborné a vznešené řeči o privatizaci a volném trhu bylo mnoho majetku jednoduše rozkradeno. Inu, i fotbal musí mít nejdřív pravidla hry a rozhodčí, aby se mohlo hrát. Tady se vystačilo jenom s hřištěm. Náhoda? Nezbytná daň demokracii? Nebo spíš plánovaná loupež? Zákonodárci nepřesvědčili veřejnost, že pracují nezištně pro obecné blaho. Požitky a benefity, které si odhlasovali, mluví za vše. Politický systém se rovněž netěší důvěře, volby nikdy kýženou změnu nepřinesou. Lidé se také naladili na spotřební vlnu a vzývají jediného obecně uznávaného boha - mamon. –  Církev také nepřišla s ničím větším než s restitucemi a bezohledně v tom přitvrdila v současnosti. Její kredit v širší společnosti je nevelký. Společnost je demotivovaná a znechucená a honí se jen za majetkem jako jedinou jistotou. – Možnost nápravy nikde nevidím. Muselo by dojít k nějaké radikální změně.

 

9. Myslíte si, že je nutná revize našich dějin, nebo je možné udělat tlustou čáru,  a „začít znovu“?

 

Odhalovat dějinné mýty je nezbytné v zájmu pravdy a jedině s pravdivými informacemi je možno hledat dosažení změn. Pomalu se tak děje. Tato možnost je jednou z předností současnosti. 

 

 

+1. Jsou dle vašeho názoru v Brně další lidé monarchistického přesvědčení a co by jste jim vzkázal?

 

O tom vůbec nepochybuji. Pokud si najdou cestičku a přijdou, musí to být jejich vlastní poznání a rozhodnutí. Vzkázat jim nic nemohu. O budoucnosti nic nevím, a sice vyslovuji občas své skromné názory, ale zásadně nikomu osobně neradím a nechci nikoho poučovat.

 

(k-sm)

—————

Zpět