Císař, král a markrabě Ferdinand III. Habsburský ocenil Brno

13.06.2011 20:14

Na letošní rok připadá 365. výročí návštěvy císaře římského, krále českého a markraběte moravského, Ferdinanda III. Habsburského, když v roce 1646 navštívil Brno a osobně předal městu a jeho představitelům řadu ocenění za statečnost v době obležení města švédskou a sedmihradskou armádou v květnu–srpnu 1645. Bylo to polepšení erbu, někteří měšťané byli povýšeni do šlechtického stavu, vojáci do vyšších hodností a mnoho dalších privilegií.

 

Tuto událost si v neděli 12. června 2011 připoměli organizátoři, protagonisté i několik set spokojených diváků na hlavním nádvoří hradu Špilberk a v přilehlých prostorách. Přes poledne se nad Brnem přehnala krátká bouřka a prudký liják. Sama nebesa jako by chtěla vyčistit atmosféru pro odpolední slavnost.

 

Čas mezi 13. a 15. hodinou byl vyhrazen dětem a jejich dobovým hrám. Organizátoři úspěšné turnajníky odměnili drobnými historickými cenami v podobě přívěsků, nebo sladkostí. Tou dobou mezi diváky dorazili i zástupci Sdružení monarchistů Brno, jmenovitě pánové Jiří S. Pospíšil, Zdeněk S. Krejčí s chotí paní Evou a Luděk Šubert s téměř celou svou brněnskou rodinou. Není vyloučeno, že v tom davu přihlížejících byli i další monarchisté.

 

Krátce po 15. hodině, za zvuků fanfár, vjelo na na hlavní hradní nádvoří toužebně očekávané císařské a královské Veličenstvo, Ferdinand III.Habsburský, na krásném, ušlechtilém vraníku, vedeném aristokratickým štolbou. Císařský doprovod tvořili páni a paní dvora, důstojníci a vojáci. Císař, představovaný členem skupiny historického šermu Sígři Pelhřimov, panem Michalem Šubertem, spolu se svým pobočníkem, panem Pavlem Rysem z téže skupiny a s celým dvorem objeli a obešli pozdravováni hojným lidem jeho přední řady, pozdravili je a zaujali místa na hlavní tribuně. Císařské Veličenstvo při té zdravici vlastnoručně zasypalo přítomná dítka hrstmi sladkostí.

 

 

Císař Ferdinand III. (Michal Šubert) vjíždí na hradní nádvoří.

 

Hlavním ceremoniářem, profesionálně zdatným a vtipným průvodcem slavností byl pan Radim Dufek ze slavné skupiny Rex. Své slovutné šermířské renesančně-barokní umění, doplněné o žonglování s vojenskými praporci, předvedla skupina Bravo team pod vedením pana Libora Olšana. Připojili se i další šermířské spolky a skupina historických hudebníků. Vysoké ocení císaře i diváků získala také ukázka bravurní drezury dvou jezdeckých koní v podání již zmíněného nejvyššího štolby a jeho krásné pomocnice. Jen se potvrdilo, jak blízkým a ušlechtilým přítelem a druhem člověka může být kůň, pokud si tito dva rozumí a najdou v sobě zalíbení...

 

Slavnost vyvrcholila přesvědčivě provedenou ukázkou závěrečné, pro Brňany tak úspěšné fáze bojů, odražení posledního švédského generálního šturmu. Císař pak zástupcům města a posádky předal výše zmíněná ocenění, opět vsedl na svého oře a pozdravován diváky opustil i s doprovodem hlavní prostory hradu.Tím byla oficiální část oslav uzavřena, ale diváci zajisté ještě využili bohaté nabídky krmí a nápojů, sladkostí a uměleckých předmětů na řadě stánků a rovněž ukázek výzbroje a výstroje vojáků z poloviny 17. století.

 

Počet a zájem diváků svědčí o tom, že podobné události slavné moravské a brněnské minulosti je možné a potřebné stále, nenásilnou a zábavnou formou, připomínat. Všem aktérům, organizátorům i vystupujícím je za to třeba vyslovit vysoké monarchistické uznání a přání, aby se, spolu s diváky do příští podobné slavnosti měli královsky.

Další obrázky viz webové album Den císaře Ferdinanda III.

  

Dr. Luděk Šubert

Sdružení monarchistů Brno

(text i foto)

—————

Zpět