Břeclavský Moravský den v širších souvislostech

13.06.2011 11:31

 

 

I k nám se donesla zvěst o záměru břeclavského o. s. Perspektiva pro Břeclav, který pod názvem „Proč nechceme Moravský den“ přednesl jeho představitel Mgr. Jiří Tichý.  Naleznete ho zde.

 

Je pravda, že my občané ostatních moravských měst nemáme právo zasahovat do vnitřních záležitostí Břeclavi, a to tím spíš, že v mnoha dalších moravských městech podobné Dny Moravy dosud nejsou. Kdyby se jednalo o Dny Břeclavi, pak by respektování rozdílných místních názorů bylo na místě. Jenže ono se jedná o naši rodnou, historickou zem, jejíž hluboké historické tradice se Velkou Moravou, a možná už za Sáma, začaly rozvíjet svými středisky právě blízko dnešní Břeclavi.

          

Proto je zarážející a pobuřující, když právě v tomto regionu se najde občanské sdružení, které tyto dávné a po roce 1918 soustavně zašlapávané tradice nejen neuznává, ale snaží se dokonce bezostyšně v čecho-pražském zájmu tento příkladný a následováníhodný břeclavský počin likvidovat.

 

Nejen samotná myšlenka této otevřené sabotáže snah Moravanů o spravedlivé vyrovnání se spolustátotvornému národu Čechů, ale i způsob argumentace Tichého a spol. je projevem kulturního a politického amatérství a barbarství. Považte sami. Moravský den byl údajně břeclavským občanům vnucen „shora“ rozhodnutím městského zastupitelstva. Nyní jeho část, představovaná oním o. s. a Mgr. Tichým, se snaží, opět „shora“ dosáhnout jeho zrušení. A aby to nebylo tak okaté, snaží se vydávat za názorové představitele většiny Břeclavanů.

           

Dalším argumentačním nástrojem této národnostně a historicky odrodilé skupiny je tvrzení, že Břeclav je moravansky přesymbolizovaná. Přitom jim, ale ani nikomu jinému, jinak rozumnému, nevadí, že na nás z každého umístěného státního znaku vyplazují jazyk hned dva čeští lvi. Tomuto spolku jde zřejmě o to, tyto moravské symboly odstranit. Že by v souladu s přístupy k šetření, jak je prezentuje současná státní moc? Prostě zničit to, co nevyhovuje, přestože to bylo pořízeno za nemalých nákladů obce? Farizejský brek nad tím, že se šlape po národních kulturních symbolech také neobstojí. V Praze se šlape po symbolech místa smrti 27 popravených stavovských předáků. V Aix-en-Provence po kovových značkách, kudy chodili slavní malíři, a podobně. Kdo se dívá pod nohy uvidí, vezme na vědomí a při tom nešlápne do něčeho mnohem méně vábného.

           

Horoucí český vlastenec Tichý považuje projevy moravanství za skryté vymývání mozků. Opět se mýlí. To je naopak zjevné čištění mozků od nánosů obrozeneckých, prvorepublikových, poúnorových i polistopadových likvidátorů moravského národního uvědomění, historických pravd o dávném významu Moravy a Moravanů jak v jejich samostatném, tak  s Čechy společném státě.

            

Obnovení zemského zřízení by vyloučilo existenci dnešních, historické zemské hranice nerespektujících krajů a těžiště státní správy by se potom regionálně vrátilo okresům a obcím. Tichému a spol. zřejmě uniká fakt, že zřízení současných krajů je tak nedomyšlené,  že si bývalé okresy musely zachovat část svých správ. Takže se tím vlastně neušetřilo nic. Naopak stále se vše prodražuje...

          

Pan Aleš Macek již dostatečně věcně a erudovaně argumentoval řadou průkazných politických i ekonomických faktů, jimiž Morava zjevně doplácí na současný plošný, celostátní čechismus a činnost o. s. PPB zřetelně prohlubování tohoto trendu napomáhá. To je ono vymývání mozků, činěné zjevně i skrytě, ale systematicky tak, aby „Pražáci a Češi nás ještě více opanovali, sami hlavou tohoto státu byli a my nadále jeho ocasem zůstávali...“

            

Spolků s podobným zaměřením, jaké razí PPB, může být na Moravě víc. Jejich činnost je vůči zájmům Moravy kontraproduktivní a tedy nebezpečná. Jde vlastně o víceméně zjevnou pátou kolonu, jejíž vliv je třeba společnými silami zastavit a denně svádět boj o historické povědomí i současné názorové sjednocení v zájmu Moravy. Proto má reakce na tyto zatím naštěstí ojedinělé pokusy podobných lidí širší než pouze břeclavský regionální význam. 

 

Dr. Luděk Šubert

Sdružení monarchistů Brno

—————

Zpět