Bezprecedentní znectění monarchismu

10.09.2012 10:29

  Už pouhý fakt, že se nějaký řadový občan tohoto státu odvažuje považovat za českého krále, aniž by prokazatelně pocházel z nějakého evropského panovnického domu, s větším či menším morálním a legitimním právem na český královský trůn, nebo alespoň z významného historického českého, moravského či slezského aristokratického rodu, lze považovat buď za nehoráznou osobní troufalost, nebo za cílený výsměch všem monarchistickým tradicím, či za projev akutní zralosti pro léčbu v některé z dobře zabezpečených psychiatrických léčeben.
    Pan pornorežisér a pornoherec František Jílek, vulgo Franz Gilles von Jilek, Erbprinz zu Wankowitz, z Boží Milosti král český, je zřetelnou směsicí všeho výše uvedeného. Takzvaný Královský řád rytířů svatého Václava, ke kterému se hlásí, je na veřejnosti dosti známou „romanticko-snobskou“ organiazcí, která tu a tam poskytne nezasvěcené veřejnosti informace o svých charitativních skutcích. Je přinejmenším s podivem, zasluhujícím řádné policejní prošetření, kdo a za jakých finančních podmínek umožnil zástupcům této organizace, provádět své pochybné rituály na tak posvátném a veřejnosti jen částečně dostupném místě, jako je Svatováclavská kaple Katedrály svatého Víta na Pražském hradě.
   Historie moderního monarchismu v této zemi sahá relativně hluboko před listopad 1989, ale teprve po něm začal nabývat konkrétních vývojových forem legální společenské organizace, mající dnes tři základní organizační formy. Politickou, představovanou monarchistickou stranou Koruna Česká, nepolitickou v podobě Sdružení monarchistů a volnou, zastoupenou skupinovými i individuálními solitéry. Ti všichni již dlouhá léta většinou poctivě a obětavě pracují, v podmínkách republikánského prostředí, na popularizaci myšlenek monarchismu na veřejnosti a pro obnovení tradičního a dějinami osvědčeného zřízení, v podobě konstituční monarchie na křesťanských zásadách, se zohledněním všech atributů moderního světa a hlavně Evropy.
    Mezi realizační nástroje této činnosti, však v žádném případě nepatří povrchní snobismus a různé amorální formy zájmů takzvaných promonarchistů, jak jsou prezentovány pány Jílkem, Vašutem, Bartákem a jim podobnými. Vzhledem k letošním krajským a částečně senátním volbám, i presidentským volbám příští rok se zveřejněná představa pánů a lazebnic typu Jílka & company jeví jako vědomě cílená dikskreditace monarchistů, monarchismu a jejich ideí formou morálního marasmu nejhrubšího zrna, od jehož projevů se jako jedna ze složek skutečného monarchismu co nejdůrazněji distancujeme!
    I kdyby F. Jílek měl třeba špetku z té krve, ke které se hlásí, a o čemž oprávněně pochybujeme, tak díky této Novou uvedené prezentaci své osoby nemůže počítat s tím, že by po nezbytném referendu o společenské změně režimu mohl být zařazen na kandidátku reálných adeptů na český královský trůn. Žádný skutečný monarchista mu svůj hlas nedá, protože si nepřeje, aby se naším panovníkem stala moderní genetická kopie Václava IV. a mocenské vládní kamarily jeho nezpůsobilých a nekřesťansky amorálních milců. Tak jak Václav IV. dovedl své království k pohromám husitské „revoluce“, tak by i Jílek I. dovedl svou zemi zákonitě k neokomunismu a zostudil by nás a izoloval před celým civilizovaným světem...!
 
                                                                          
 Dr. Luděk Šubert
                                                                                
představený Sdružení monarchistů se sídlem v Brně

—————

Zpět