Báseň věnovaná Karlu I.

14.10.2011 09:57

 

Náhodou jsem objevil v katolickém Kalendáři Moravan z r. 1930 českou báseň o císaři Karlovi. Nevím zatím o žádné jiné české básni týkající se bl. Karla I. 

 

Ovšem jde o báseň z doby vlády císaře Karla I., tak je trochu bojovná. Autor prof. František Rypáček  (*7. 10. Hodětín 1853, †Brno 30. 5. 1917) byl oddaný ctitel Habsburků, psal básně i o Fr. Josefovi I. Jinak to byl známý brněnský gymnazijní profesor na I. reálce a autor vlastivědné literatury. Při psaní této básně o Karlovi použil prof. František Rypáček pseudonym Jaroslav Tichý.

Vilém Walter

 

 

Salutem et gloriam CAROLO PRIMO

Imperatori et Regi Augustissimo!

 

Zdráv buď císař, král a jarý kníže statný,

pevnou paží třímej žezlo, štít a meč,

třebas hoří svět a soptí krutá seč,

národům vel klidně jako vůdce zdatný!

 

Práva haj i řádu, vědu chraň a krásu,

miluj práci každou, shodu, mír a lad:

aby kvetla říše jako družný sad,

v jejich kmenech vítej sílu, moc a spásu!

 

Vládni srdcem, duchem, milost sej a blaho;

vše, co milo vlasti, svato, čestno, draho,

věrně braň a stále kráčej vavřínem!

 

Žehnán dithyramby jásajících vděkův,

vpřed nás veď jen výše novým slavínem

a jak slunce zář nám do skonání věkův!

 

Jaroslav Tichý

 

 

 

 

—————

Zpět