750 let města Veselí nad Moravou

10.09.2011 15:42

21. srpen – datum smutných i významnějších výročí

 

S tímto datem se pojí více či méně známých výročí (vedle vpádu vojsk Varšavské smlouvy do ČSSR i narození korunního prince Rudolfa, syna císaře Františka Josefa I. a Alžběty Bavorské atd.).

Pro obyvatele Veselí nad Moravou – města na pomezí Horňácka a Dolňácka – má obzvláště důležitý význam. Toto datum je spojeno s první písemnou zmínkou o Veselí. Tou je listina, vydaná Přemyslem II. Otakarem r. 1261 pro olomouckou kapitulu, na níž je jmenován  jako majitel panství Sudoměr z Veselí z rodu Tvrdišovců. Výpočtem snadno zjistíme, že toto datum je kulatým výročím.
 
Veselí nad Moravou – městečko s 11 981 obyvateli – leží na levém břehu řeky Moravy poblíž pomyslné hranice Horňácka a Dolňácka. Vzniklo až 27. 6. 1919 sloučením veselského Předměstí (povýšeného 1913 na městys), města Veselí a židovské obce, která se připomíná již v 15. stol. Dnes jsou jeho součástí taktéž někdejší samostatné části Milokošť a Zarazíce.
Původní veselský hrad byl součástí obranného systému, budovaného jako obranný trén proti vpádu Turků, Mongolů, a Avarů na moravské části úpatí konce karpatského oblouku. Ze strategického hlediska šlo o zajímavý dvou až tříliniový obranný systém, tvořený vršky hor, řekou a bažinami a systémem pevností či tvrzí.

 Postupem času se také bezprostřední okolí začalo hospodářsky rozvíjet i přes negativa středověku – častá výměna majitelů panství až do počátku 18. stol., válečné konflikty a historicko-společenské změny, mající vliv na vztahy mezi panovníkem, vrchností, duchovenstvem a obyvatelstvem.

Již zmiňovaný počátek 18. stol. znamenal nový rozvoj Veselska pod taktovkou rodu Chorinských z Ledské, dodnes žijícího v Rakousku. Z tohoto rodu vyšly významné osobnosti, jako např. František Kajetán, Matyáš František – 1. brněnský biskup, Egon – viceadmirál c. a k. námořnictva, vojenský velitel Terstu atd.

Nutno zdůraznit, že za více než 200letého působení majitelů až do roku 1945 zažil region nebývalý rozkvět, a to na základě znamenitého hospodaření majitelů při dodržování fideikomisu, který byl běžnou praxí syntézy patriarchátu, nedělitelnosti majetku rodu a existenčního zabezpečení všech příslušníků rodu, znamenající jejich důstojný život.
Rok 1945 přinesll nejen osvobození, ale taktéž nástup občansko-politicko-společenských změn, které měly po roce 1948 za následek nejen ideologicko-morální devastaci obyvatelstva, ale i nastartování úpadku ekonomicko-hospodářského, jehož důsledky vidíme doposud kdekoliv.

 750 let
Jest spojeno s celoročním programem oslav, začaly 2.–5. 6. 2011 a končí 30.12. 2011.
Hlavní tíže oslav proběhla mezi 27. a 28. 8. 2011 na Bartolomějském náměstí, někdejším centru Veselí, ležícím na moravním ostrově, spojeném s oběma břehy několika mosty. Stejně jako každoroční Bartolomějské oslavy i tyto oslavy byly zahajovány tradičním jarmakem (jarmark), zcela prostým přítomnosti dnešních stánkových obchodníků, se kterými se setkáváme v každém větším městě neustále. Zde byla možnost setkat se s tradičními řemeslnými produkty (kožedělné výrobky, košíkářské zboží), perníkářem, kovářem aj. včetně mincovny, která razila a prodávala mince k tomuto výročí (pro numismatiky však z obecného kovu).

Během dopoledne byl vypraven historický průvod hraběte Chorinského ze zámku přes park, dnešní město, až v 11 hod. přišel na náměstí.

Jedním z nejvýznamnějších počinů však bylo otevření běžně nedostupných prostor. Tím byla krypta rodu Chorinských v kostele svatých andělů strážných, dále kostel p. Marie na veselském předměstí (původní a nejstarší kostel na Předměstí z XIII. stol., – původně sv. Bartoloměje), současný kostel sv. Bartoloměje, vysvěcený 8. 9. 1741 a vybudovaný z darů a příspěvků veselských měšťanů s výraznou pomocí F. K. Chorinského.

Další zajímavostí bylo zpřístupnění sklepních prostor nejstarších domů, možnost prohlédnout si část původní hradby, stejně jako zubožený zámek ve Veselí, kde již třetím rokem probíhá archeologický výzkum a zámek chátrá a chátrá.

Výjimečným zážitkem bylo zpřístupnění veselské elektrárny, přebudované ze soustavy čtyř panských mlýnů na vodní elektrárnu (první v r. 1905). Dodnes fungující elektrárna obsahuje původní stroje, které jsou zcela raritní a v r. 1994 byly oba prohlášeny za technickou kulturní památku, přičemž do r. 2009 byly ve vlastnictví státu.

Vedle popisovaných zpřístupněných zajímavostí je nutno připomenout i veselskou synagogu a židovský hřbitov vedle bývalého kláštera servitů jako památky. Musím však přiznat, že již nebylo v mých silách vše časově zvládnout. Zaměřil jsem se tedy na historické zajímavosti, běžně nepřístupné.

Vydatnou pomocí byla i přítomnost mého spolužáka a člena Sdružení monarchistů ing. Libora Musila, se kterým jsem se náhodně setkal v kostele p. Marie a všechny propisované prohlídky jsme absolvovali společně.

Další den jsme opět spolu vyslechli přednášku  Mgr. P. Futáka v Městském muzeu ve Veselí nad Moravou na téma „Chorinští z Ledské a Veselí“ s následnou volnou diskusí. Toto dvouhodinové setkání příznivců historie se zájmem o tento rod přineslo řadu poznatků, mezi nimiž bylo konstatování nevěrohodnosti některých historiků (Petr Mašek – Modrá krev – téma Chorinský z Ledské), dále vzpomíná Paprockého Zrcadlo, kde je symbol Chorinských (dva trychtýřové rohy) postrkán místo račích klepet hadími hlavami, stejně jako snaha očištění jména hrabětem Bedřichem ve věci národnosti a přihlášení se k NSDAP. Jeho nadějné snažení přerušila smrt ve Vídni v r.1947. (V archivech nalezeny spisy, ve kterých je označen německou mocí jako „nespolehlivý“, což mu bylo písemně dáno najevo a toto svědčí, že kolaborujícím se za tohoto hodnocení nemohl stát. Bezpochyby plno zajímavostí, plno zážitků a plno věcí k vidění.

Z nejbližších akcí bych doporučil:
11. 9. 2011 – výročí 270 let od posvěcení kostela sv. Bartoloměje
Mše sv. v tomto kostele
Vernisáž výstavy Hrad Veselí
Varhanní koncert M. Jakubíčka
2. 10. 2011 – Poutní mše svatá
                   
Představení knihy o Veselí nad Moravou
13. 11. 2011 – Žehnání nových zvonů v kostele sv. andělů strážných
31.12. 2011 – Vánoční koleda na Bartolomějském náměstí
    
Závěrem konstatuji, že program, který připravilo Město Veselí nad Moravou, je více než důstojný, bohatý a chvályhodný. Za to patří dík nejen starostovi města Miloši Kozumplíkovi, ale i Mgr. P. Futákovi, J. Pešovi a V. Grošovi.

Fotografie z oslav naleznete v externím webovém albu zde:

https://picasaweb.google.com/112332021707846162640/750LetVeseliNadMoravou
Miroslav Pauřík
Sdružení monarchistů

                    
       


 

—————

Zpět